cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Hệ phương trình hàng đầu nhị ẩn tạo điều kiện cho ta tìm kiếm ra nghiệm của hệ. Với dòng sản phẩm PC CASIO fx 570ES PLUS giải hệ phương trình Theo phong cách sau:

Bạn đang xem: cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Hệ phương trình nhị ẩn được máy ghi dạng \left\{\begin{matrix} a_{1}x + b_{1}y = c _{1} & \\ a_{2}x + b_{2}y = c _{2}& \end{matrix}\right.

Để giải hệ phương trình hàng đầu nhị bẩn

Ta ấn nhập mode tuy nhiên hình máy tiếp tục sinh ra những cụm dòng sản phẩm : 

:COMP     :CMPLX

:STAT        :BASE-N

:EQN         : MATRIX

:TABLE      :VECTOR

Ta lựa chọn phím   lựa chọn   rồi nhập số nhập máy

Ví dụ: giải  hệ phương trình sau:\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ -y=2-x& \end{matrix}\right.

Xem thêm: Một vài nét giới thiệu chung về cổng game đổi thưởng 789Club

Do phương trình này sẽ không là dạng của sản phẩm, khi giải bài bác này sử dụng máy tính casio. Fx570MS PLUS. Trước hết tao nên nhất thiết gửi nó về dạng của sản phẩm với dạng như  sau

\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ x -y=2& \end{matrix}\right.

Sau khi fake về dạng của sản phẩm tao nhập nhập máy

Ấn mode lựa chọn lựa chọn rồi tao nhập số liệu

Nhập số liệu 2 ( nhập a_{1}=2);1(nhập b_{1}=1);10(nhập c_{1}=10)

                   1(nhập a_{2} = 1); -1(nhập b_{2}= -1); 2(nhập c_{2} = 2)

Máy sinh ra thành phẩm \left\{\begin{matrix} x=4 & \\ y=2& \end{matrix}\right.

Xem thêm: xà phòng rơi rồi kìa chap 1

Khi hệ phương trình vô nghiệm hoặc vô số nghiệm máy tiếp tục báo : Math error

Ví dụ cho tới hệ phương trình :\left\{\begin{matrix} -x-2y=3 & \\ 2x+4y=6& \end{matrix}\right.

Tương tự động như cơ hội nhập nhập máy như hệ phương trình phía trên máy sinh ra screen math error (hệ này vô nghiệm)