công thức hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn và công thưc tính chu vi hình tròn tất cả chúng ta đang được học tập kể từ thời còn ngồi bên trên ghế mái ấm ngôi trường, tuy nhiên tiếp tục lâu tất cả chúng ta ko dùng cho tới bởi vậy khó khăn tách khỏ quên và lầm lẫn bởi vậy ngày hôm nay công ty chúng tôi tiếp tục chỉ dẫn lại một cơ hội giản dị và dễ nắm bắt nhất.

Bạn đang xem: công thức hình tròn

1. Công thức tính diện tích S hình tròn

Công thức tính diện tích S hình tròn trụ bởi bình phương nửa đường kính nhân với Pi.

Hay diện tích S hình tròn trụ cũng rất được tính theo gót công thưc là bình phương 2 lần bán kính nhân với Pi rồi phân tách mang đến 4.

Trong đó:

  • S: diện tích S hình tròn
  • r: nửa đường kính hình tròn
  • d: 2 lần bán kính hình tròn
  • 3,14: đó là hằng số π (Pi)

2. Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn trụ đó là bởi gấp đôi nửa đường kính nhân với Pi.

Hoặc là tính chu vi hình tròn trụ theo gót 2 lần bán kính bởi chủ yếu 2 lần bán kính nhân với Pi.

Xem thêm: cap hay đăng ảnh

Trong đó:

  • C: chu vi hình tròn
  • r: nửa đường kính hình tròn
  • d: 2 lần bán kính hình tròn
  • 3,14: đó là hằng số π (Pi)

Xác tấp tểnh 2 lần bán kính hình tròn

Bước thứ nhất nhằm tính diện tích S hình tròn trụ hoặc chu vi hình tròn trụ là cần xác lập 2 lần bán kính của chính nó. Trong khi những công thức toán học tập thông thường liệt kê độ quý hiếm này, tuy nhiên trong thực tiễn, các bạn cần tự động mò mẫm 2 lần bán kính. Đường kính là chiều lâu năm của một lối chính thức kể từ cạnh của vòng tròn trặn, trải qua tâm của vòng tròn trặn và kết thúc giục ở cạnh đối lập của vòng tròn trặn. Để đo, các bạn sẽ cần thiết một thước trực tiếp đo cho những vòng tròn trặn nhỏ hoặc thước chão cho những vòng tròn trặn rộng lớn.

Xác tấp tểnh nửa đường kính hình tròn

Khi các bạn với 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ, bạn cũng có thể mò mẫm nửa đường kính (r) bởi công thức d = 2 x r. Bán kính của hình tròn trụ là khoảng cách kể từ tâm của hình tròn trụ cho tới ngẫu nhiên điểm nào là bên trên cạnh của hình tròn trụ. Bán kính cũng bởi 1/2 2 lần bán kính. Nếu 2 lần bán kính của chúng ta là một trong những giản dị, bạn cũng có thể tính nửa đường kính nhập đầu. Nếu ko, bố trí lại công thức nhằm mò mẫm r (r = d/2) và giải.

Chúc chúng ta tìm ra lời nói giải mang đến diện tích S hình tròn trụ và chu vi hình tròn trụ với công thức phía trên.

Xem thêm thắt Cách tính thể tích hình trụ, diện tích S xung xung quanh, toàn phần hình trụ tròn

Xem thêm: mã bưu chính an giang

Tác giả

Bình luận