dự báo thời tiết lạng sơn hôm nay

Thời tiết TP. Lạng Sơn theo đuổi giờ

Thời tiết TP. Lạng Sơn những ngày tới

Mặt trời mọc/lặn
Khả năng sở hữu mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng sở hữu mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng sở hữu mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng sở hữu mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng sở hữu mưa

Nhiệt phỏng và năng lực sở hữu mưa TP. Lạng Sơn vô 12h tới

Nhiệt phỏng và năng lực sở hữu mưa TP. Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa TP. Lạng Sơn những ngày tới