hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Câu hỏi:

18/06/2019 69,505

Bạn đang xem: hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

A. khả năng chiếu sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua chuyện mặt mũi phân cơ hội thân ái nhị môi trường xung quanh vô trong cả.

Đáp án chủ yếu xác

B. khả năng chiếu sáng bị rời độ mạnh khi truyền qua chuyện mặt mũi phân cơ hội thân ái nhị môi trường xung quanh vô trong cả.

C. khả năng chiếu sáng bị hắt lại môi trường xung quanh cũ khi truyền cho tới mặt mũi phân cơ hội thân ái nhị môi trường xung quanh vô trong cả.

D. khả năng chiếu sáng bị thay cho thay đổi sắc tố khi truyền qua chuyện mặt mũi phân cơ hội thân ái nhị môi trường xung quanh vô trong cả.

Đáp án: A

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng lạ khả năng chiếu sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua chuyện mặt mũi phân cơ hội thân ái nhị môi trường xung quanh vô trong cả.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo lăm le luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới trực thuộc và một mặt mũi bằng.

B. góc khúc xạ lúc nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào đợt thì góc khúc xạ tăng từng ấy đợt.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc lên đường kể từ bầu không khí vô môi trường xung quanh sở hữu phân tách suất n, sao mang đến tia hành động tự nhiên vuông góc với tia khúc xạ. Khi bại góc cho tới i được xem theo đòi công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh là phân tách suất tỉ đối của môi trường xung quanh bại ví với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. bầu không khí. 

Xem thêm: Jordan 1 university blue rep 1:1 đẹp mê hoặc

D. nước.

Câu 4:

Tốc phỏng khả năng chiếu sáng vô bầu không khí là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra bên ngoài bầu không khí với góc cho tới là i, sở hữu góc khúc xạ là r. Kết luận này bên dưới đó là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 5:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, phân tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh ma là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh ma là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 6:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vì thế.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 7:

Cho phân tách suất của nước vì thế 4/3, của benzen vì thế 1,5, của thủy tinh ma flin là một trong,8. Hiện tượng hành động tự nhiên toàn phần rất có thể xẩy ra khi chiếu khả năng chiếu sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh ma flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh ma flin.

D. kể từ chân ko vô thủy tinh ma flin.

Xem thêm: cap hay đăng ảnh

TÀI LIỆU VIP VIETJACK