mẫu hợp đồng thuê xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bạn đang xem: mẫu hợp đồng thuê xe

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số: …… – ……./HĐTX

- Căn cứ Sở Luật Dân sự 2015;

- Căn cứ Luật thương nghiệp 2005;

- Căn cứ nhập nhu yếu và kỹ năng đáp ứng của những sau đây.

Hôm ni, ngày .... mon .... năm ......., bên trên ..........................................., Shop chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (sau trên đây gọi là Mé A)

Ông: ........................................ Sinh năm: .................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ........................ bởi .......................... cấp cho ngày ....................

Hộ khẩu thông thường trú tại: .........................................................................................................

Bà: ........................................ Sinh năm: .................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ........................ bởi .......................... cấp cho ngày ....................

Hộ khẩu thông thường trú tại: .........................................................................................................

BÊN THUÊ (Sau trên đây gọi tắt là Mé B)

CÔNG TY ……………………………………………………………………………….

Giấy ghi nhận đăng ký công ty số: …………, bởi SKế hoạch và Đầu tư ……….. cấp cho, ĐK lần thứ nhất ngày …………. ĐK thay cho thay đổi phiên loại 1 ngày…………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….…………….

Đại diện vì như thế ông/bà: …………………. Chức vụ: ……………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ........................ bởi .......................... cấp cho ngày ....................

Hai mặt mũi tiếp tục thỏa thuận hợp tác và thống nhất thỏa thuận Hợp đồng mướn xe ôtô với những quy định rõ ràng như sau:

Điều 1. Đặc điểm và thỏa thuận hợp tác mướn xe

Bằng ăn ý đồng này, Mé A đồng ý cho tới Mé B mướn và mặt mũi B đồng ý mướn xe xe hơi đem Đặc điểm sau đây:

Nhãn hiệu: ……………………… Số loại: ………………

Loại xe: ………………. Màu Sơn: …………………

Số máy: ………………. Số khung: ……………………..

Số địa điểm ngồi: ……………… Đăng ký xe cộ có mức giá trị cho tới ngày: ………………..

Xe xe hơi đem đại dương số ………… theo gót giấy tờ ĐK xe hơi số ……… bởi …………….. cấp cho ngày ………… ĐK lần thứ nhất ngày ………. được đem tên………….. bên trên địa chỉ: …………

Giấy ghi nhận kiểm tấp tểnh số …………… bởi Trung tâm đăng kiểm xe cộ cơ giới số ……….., Cục đăng kiểm nước ta cấp cho ngày …………………

- Mé A khẳng định trước lúc ký bạn dạng Hợp đồng này, xe cộ xe hơi nêu trên:

+ Không đem giành giật chấp về quyền sở hữu/sử dụng;

+ Không bị buộc ràng vì như thế ngẫu nhiên Hợp đồng mướn xe xe hơi nào là đang sẵn có hiệu lực hiện hành.

- Mé B cam đoan: Mé B được cấp phép tài xế hạng ….. số ………….. có mức giá trị cho tới ngày …………………….. (nếu mặt mũi B với tư cơ hội cá nhân)

Điều 2. Thời hạn mướn xe dù tô

Thời hạn mướn là …… (………..) mon Tính từ lúc ngày Hợp đồng này được ký kết

Điều 3. Mục đích thuê

Bên B dùng gia sản mướn nêu bên trên nhập mục tiêu ………………………

Điều 4: Giá mướn và công thức thanh toán

1. Giá mướn gia sản nêu bên trên là: ……………….VNĐ/…………. (Bằng chữ: ……….. đồng bên trên một ………….) trả vì như thế chi phí nước ta hiện nay hành.

2. Phương thức thanh toán: Thanh toán vì như thế ………………… và Mé B cần giao dịch cho tới Mé A số chi phí mướn xe xe hơi nêu bên trên vào trong ngày …………………...

3. Việc gửi gắm và nhận số chi phí nêu bên trên bởi nhị mặt mũi tự động tiến hành và phụ trách trước pháp lý.

Điều 5: Phương thức gửi gắm, trả lại gia sản thuê

Hết thời hạn mướn nêu bên trên, Mé B cần gửi gắm trả con xe xe hơi bên trên cho tới Mé A.

Điều 6: Nghĩa vụ và quyền của Mé A

1. Mé A đem những nhiệm vụ sau đây:

a) Chuyển gửi gắm gia sản cho tới mướn đích thị thỏa thuận hợp tác ghi nhập Hợp đồng;

b) chỉ bảo đảm độ quý hiếm dùng của gia sản cho tới thuê;

c) chỉ bảo đảm quyền dùng gia sản cho tới Mé B;

2. Mé A đem quyền sau đây:

a) Nhận đầy đủ chi phí mướn gia sản theo gót công thức tiếp tục thỏa thuận;

Xem thêm: hảo là gì

b) Nhận lại gia sản mướn Khi quá hạn Hợp đồng;

c) Đơn phương đình chỉ tiến hành Hợp đồng và đòi hỏi bồi thông thường thiệt kinh hoàng nếu như Mé B mang trong mình một trong số hành động sau đây:

- Không trả chi phí mướn nhập ……. mon liên tiếp;

- Sử dụng gia sản mướn ko đích thị công dụng; mục tiêu của tài sản;

- Làm gia sản mướn mất mặt non, hư hỏng hỏng;

- Sửa trị, thay đổi hoặc cho tất cả những người không giống mướn lại tuy nhiên không tồn tại sự đồng ý của Mé A;

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền của Mé B

1. Mé B đem những nhiệm vụ sau đây:

a) chỉ bảo quản ngại gia sản mướn như gia sản của chủ yếu bản thân, ko được thay cho thay đổi hiện tượng gia sản, kông được cho tới mướn lại gia sản nếu như không tồn tại sự đồng ý của Mé A;

b) Sử dụng gia sản mướn đích thị công dụng, mục tiêu của tài sản;

c) Trả đầy đủ chi phí mướn gia sản theo gót công thức tiếp tục thỏa thuận;

d) Trả lại gia sản mướn đích thị thời hạn và công thức tiếp tục thỏa thuận;

e) Chịu toàn cỗ ngân sách tương quan cho tới con xe nhập quy trình mướn. Trong quy trình mướn xe tuy nhiên Mé B tạo ra tai nạn đáng tiếc, hư hỏng xe cộ thì Mé B cần đem trách cứ nhiệm thông tin tức thì cho tới Mé A và phụ trách sửa chữa thay thế, hồi phục vẹn toàn trạng xe cộ cho tới Mé A.

2. Mé B đem những quyền sau đây:

a) Nhận gia sản mướn theo như đúng thỏa thuận;

b) Được dùng gia sản mướn theo như đúng hiệu quả, mục tiêu của tài sản;

c) Đơn phương đình chỉ tiến hành Hợp đồng mướn gia sản và đòi hỏi bồi thông thường thiệt kinh hoàng nếu:

- Mé A chậm chạp gửi gắm gia sản theo gót thỏa thuận hợp tác khiến cho thiệt kinh hoàng cho tới Mé B;

- Mé A gửi gắm gia sản mướn ko đích thị đắc điểm, hiện tượng như tế bào miêu tả bên trên Điều 1 Hợp đồng;

Điều 8: Cam đoan của những bên

Bên A và Mé B phụ trách trước pháp lý về những lời nói khẳng định sau đây:

1. Mé A cam đoan:

- Những vấn đề về nhân đằm thắm, về con xe xe hơi nêu bên trên này là trọn vẹn đích thị sự thật;

- Không loại bỏ member nào là nằm trong đem quyền chiếm hữu xe cộ xe hơi nêu bên trên nhằm ký Hợp đồng này; Nếu đem ngẫu nhiên một năng khiếu khiếu nại nào là của member nằm trong đem quyền chiếm hữu xe cộ xe hơi bên trên bị loại bỏ thì Mé A ký tên/điểm chỉ nhập Hợp đồng này van nài trọn vẹn phụ trách trước pháp lý, bao gồm việc cần đem gia sản công cộng, riêng biệt của tôi nhằm đáp ứng cho tới trách cứ nhiệm đó;

- Xe xe hơi nêu bên trên thời điểm hiện tại nằm trong quyền chiếm hữu, dùng hợp lí của Mé A, không tồn tại giành giật chấp, không trở nên buộc ràng d­ưới bất kể kiểu dáng nào là vì như thế những giao dịch thanh toán đang được tồn bên trên như: Cầm cố, thế chấp ngân hàng, bảo hộ, giao thương mua bán, trao thay đổi, tặng cho tới, cho tới mướn, cho tới mượn, chung vốn liếng nhập công ty hoặc ngẫu nhiên một ra quyết định nào là của cơ sở ngôi nhà n­ước đem thẩm quyền nhằm mục tiêu giới hạn quyền tấp tểnh đoạt của Mé A;

- Việc giao ước Hợp đồng này là trọn vẹn tự động nguyện, dứt khoát, không trở nên lừa lừa hoặc nghiền buộc;

- Thực hiện nay đích thị và không thiếu toàn bộ những thỏa thuận hợp tác tiếp tục ghi nhập bạn dạng Hợp đồng này;

2. Mé B cam đoan:

a. Những vấn đề pháp nhân, nhân đằm thắm tiếp tục ghi nhập Hợp đồng này là đích thị sự thật;

b. Đã kiểm tra kỹ, hiểu ra về gia sản thuê;

c. Việc giao ước Hợp đồng này trọn vẹn tự động nguyện, không trở nên lừa lừa hoặc nghiền buộc;

d. Thực hiện nay đích thị và không thiếu toàn bộ những văn bản thoả thuận tiếp tục ghi nhập Hợp đồng này;

3. Hai mặt mũi cam đoan:

- Các mặt mũi khẳng định từng sách vở và giấy tờ về nhân đằm thắm và gia sản đều là sách vở và giấy tờ thiệt, cấp cho đích thị thẩm quyền, còn vẹn toàn độ quý hiếm pháp luật và không trở nên tẩy xóa, sửa chữa thay thế. Nếu sai những mặt mũi trọn vẹn phụ trách trước pháp lý bao gồm việc đem gia sản công cộng, riêng biệt nhằm đáp ứng cho tới lời nói khẳng định bên trên.

- Nếu đem vướng mắc, năng khiếu nại, năng khiếu khiếu nại kéo đến Hợp đồng vô hiệu (kể cả vô hiệu một phần) thì những mặt mũi tự động phụ trách trước pháp lý.

- Tại thời gian thỏa thuận, những mặt mũi trọn vẹn sáng suốt, thông minh, đem không thiếu năng lượng hành động dân sự, khẳng định tiếp tục hiểu ra về nhân đằm thắm và vấn đề về những người dân mang tên nhập Hợp đồng này.

Điều 9: Điều khoản cuối cùng

1. Nếu vì như thế một nguyên nhân ko thể xử lý được tuy nhiên 1 trong nhị mặt mũi ham muốn kết thúc ăn ý đồng trước thời hạn, thì cần báo cho tới mặt mũi bại liệt biết trước ……. mon.

2. ……. (…….) mon trước lúc ăn ý đồng này không còn hiệu lực hiện hành, nhị phía bên phải nằm trong trao thay đổi việc thanh lý ăn ý đồng; Nếu nhị mặt mũi ham muốn kế tiếp mướn xe xe hơi thì tiếp tục bên nhau ký tiếp ăn ý đồng mới mẻ hoặc ký phụ lục gia hạn ăn ý đồng.

3. Hợp đồng này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc thời gian những mặt mũi thỏa thuận. Mọi sửa thay đổi bổ sung cập nhật cần được cả nhị mặt mũi lập trở thành văn bản;

4. Trong quy trình tiến hành Hợp đồng tuy nhiên đột biến giành giật chấp, những mặt mũi bên nhau thương lượng giải quyết và xử lý bên trên phép tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau; nhập tình huống ko giải quyết và xử lý được, thì 1 trong nhị mặt mũi đem quyền khởi khiếu nại nhằm đòi hỏi toà án quần chúng đem thẩm quyền giải quyết và xử lý theo gót quy tấp tểnh của pháp lý.

5. Hai mặt mũi đều tiếp tục tự động hiểu lại toàn cỗ nội dung của Hợp đồng này, tiếp tục hiểu và đồng ý với toàn cỗ nội dung ghi nhập Hợp đồng, không tồn tại điều gì vướng giắt. Mé A, mặt mũi B tiếp tục tự động nguyện ký tên/đóng dấu/điểm chỉ nhập Hợp đồng này.

Hợp đồng được lập trở thành ……(……) bạn dạng có mức giá trị pháp luật như nhau, từng mặt mũi lưu giữ …. bạn dạng thực hiện minh chứng.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Hợp đồng này chỉ mang ý nghĩa hóa học tham ô khảo)

Xem thêm: cách thêm nhạc không có sẵn vào story facebook