ngành đại học cần thơ

DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 (Dự kiến)

Mã trường: TCT; Tổng tiêu chí tuyển chọn sinh: 7.644

(Nhấp nhập những thương hiệu ngành nhằm coi vấn đề reviews về ngành)

     1. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (CTTT), DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CLC)

Bạn đang xem: ngành đại học cần thơ

tt

Mã ngành

Tên ngành

PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3

PHƯƠNG THỨC 5

Điểm TT 2022

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Học bạ

Điểm thi

1

7420201T

Công nghệ sinh học tập (CTTT)

36 triệu đồng/năm học

40

A01, B08, D07

40

A00, A01, B00, B08, D07

25.25

20.00

2

7620301T

Nuôi trồng thủy sản (CTTT)

36 triệu đồng/năm học

40

40

20.50

15.25

3

7510401C

Công nghệ nghệ thuật hóa học (CLC)

36 triệu đồng/năm học

40

40

23.00

19.25

4

7540101C

Công nghệ thực phẩm (CLC) 

33 triệu đồng/năm học

40

40

25.50

19.25

5

7580201C

Kỹ thuật xây dựng (CLC)

33 triệu đồng/năm học

40

A01, D01, D07

40

A00, A01, D01, D07

23.50

20.00

6

7520201C

Kỹ thuật điện (CLC)

33 triệu đồng/năm học

40

40

21.75

21.50

7

7520216C

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (CLC)

33 triệu đồng/năm học

40

40

Mới

Mới

8

7480201C

Công nghệ thông tin (CLC)

36 triệu đồng/năm học

40

40

27.75

24.50

7480103C

Kỹ thuật phần mềm (CLC)

33 triệu đồng/năm học

40

40

26.50

23.75

10

7340101C

Quản trị kinh doanh (CLC)

33 triệu đồng/năm học

80

40

26.50

21.75

11

7810103C

Quản trị cty du ngoạn và lữ hành (CLC)

33 triệu đồng/năm học

40

40

24.75

20.50

12

7340201C

Tài chủ yếu – Ngân hàng (CLC)
33 triệu đồng/năm học

80

40

26.50

21.50

13

7340120C

Kinh doanh quốc tế (CLC)

36 triệu đồng/năm học

80

40

27.75

23.75

14

7220201C

Ngôn ngữ Anh (CLC)

36 triệu đồng/năm học

80

D01, D14, D15

40

D01, D14, D15, D66

26.00

24.50

2. CÁC NGÀNH chương trình đào tạo đại trà 

TT

Mã ngành

Tên ngành
(chuyên ngành - nếu như có)

Chỉ chi phí dự kiến

Tổ hợp ý xét tuyển

Điểm TT 2022

Học bạ

Điểm thi

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN (Xét những công thức 1, 2 và 4)

1

7140202

giáo dục và đào tạo Tiểu học

96

A00, C01, D01, D03

28.50

23.90

2

7140204

giáo dục và đào tạo Công dân

35

C00, C19, D14, D15

27.25

26.00

3

7140206

giáo dục và đào tạo Thể chất

56

T00, T01, T06

23.25

đôi mươi.25

4

7140209

Sư phạm Toán học

30

A00, A01, B08, D07

29.85

26.00

5

7140210

Sư phạm Tin học

66

A00, A01, D01, D07

27.50

22.50

6

7140211

Sư phạm Vật lý

20

A00, A01, A02, D29

29.75

25.30

7

7140212

Sư phạm Hóa học

20

A00, B00, D07, D24

29.85

25.50

8

7140213

Sư phạm Sinh học

20

B00, B08

29.40

23.90

9

7140217

Sư phạm Ngữ văn

46

C00, D14, D15

28.30

26.50

10

7140218

Sư phạm Lịch sử

20

C00, D14, D64

28.25

27.00

11

7140219

Sư phạm Địa lý

20

C00, C04, D15, D44

28.50

26.25

12

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

75

D01, D14, D15

28.25

25.75

13

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

20

D01, D03, D14, D64

27.50

22.00

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ (Xét những công thức 1, 2, 3 và 6)

14

7510401

Công nghệ nghệ thuật hóa học

100

A00, A01, B00, D07

28.00

23.50

15

7520309

Kỹ thuật vật liệu

40

A00, A01, B00, D07

23.00

23.00

16

7510601

Quản lý công nghiệp

84

A00, A01, D01

27.75

23.25

17

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

90

A00, A01, D01

29.00

25.00

18

7520103

Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên nghiệp ngành:
- Cơ khí sản xuất máy;
- Cơ khí Ô tô.

120

A00, A01

27.50

23.80

19

7520114

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

70

A00, A01

27.00

23.00

20

7520216

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa

70

A00, A01

27.75

24.25

21

7520207

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

70

A00, A01

26.25

23.40

22

7520201

Kỹ thuật điện

70

A00, A01, D07

26.75

23.70

23

7580213

Kỹ thuật cấp cho bay nước

60

A00, A01, B08, D07

19.50

16.75

24

7580101

Kiến trúc

65

V00, V01, V02, V03

Mới

Mới

25

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

60

A00, A01, B00, D07

Mới

Mới

26

7580201

Kỹ thuật xây dựng

140

A00, A01

26.75

22.70

27

7580202

Kỹ thuật thi công dự án công trình thủy

60

A00, A01

19.50

20.00

28

7580205

Kỹ thuật thi công dự án công trình phú thông

60

A00, A01

24.25

20.00

MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG (Xét những công thức 1, 2, 3 và 6)

29

7320104

Truyền thông nhiều phương tiện

100

A00, A01, D01

28.50

24.75

30

7480202

An toàn thông tin

60

A00, A01

28.00

24.75

31

7480101

Khoa học tập máy tính

60

A00, A01

28.50

25.40

32

7480106

Kỹ thuật máy tính

60

A00, A01

27.25

24.50

33

7480102

Mạng PC và truyền thông dữ liệu

60

A00, A01

27.50

24.25

34

7480103

Kỹ thuật phần mềm

60

A00, A01

28.75

26.30

35

7480104

Hệ thống thông tin

60

A00, A01

27.50

24.75

36

7480201

Xem thêm: phim sextile thái lan anh ơi mạnh lên đỉnh xong

Công nghệ thông tin

75

A00, A01

29.25

26.50

37

7480201H

Công nghệ thông tinKhu Hòa An (*)

40

A00, A01

26.75

24.00

KINH TẾ - KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ - LUẬT  (Xét những công thức 1, 2, 3 và 6)

38

7340301

Kế toán

60

A00, A01, C02, D01

28.75

25.00

39

7340302

Kiểm toán

60

A00, A01, C02, D01

28.00

24.00

40

7340201

Tài chính-Ngân hàng

60

A00, A01, C02, D01

29.25

25.00

41

7340101

Quản trị kinh doanh

80

A00, A01, C02, D01

29.00

24.75

42

7340101H

Quản trị kinh doanhKhu Hòa An (*)

40

A00, A01, C02, D01

26.00

23.00

43

7810103

Quản trị cty du ngoạn và lữ hành

80

A00, A01, C02, D01

28.25

24.40

44

7340115

Marketing

60

A00, A01, C02, D01

29.25

25.25

45

7340121

Kinh doanh thương mại

80

A00, A01, C02, D01

28.75

24.25

46

7340120

Kinh doanh quốc tế

80

A00, A01, C02, D01

29.25

24.50

47

7620114H

Kinh doanh nông nghiệpKhu Hòa An (*)

120

A00, A01, C02, D01

19.50

15.25

48

7310101

Kinh tế

80

A00, A01, C02, D01

28.25

24.40

49

7620115

Kinh tế nông nghiệp

140

A00, A01, C02, D01

26.00

16.00

50

7620115H

Kinh tế nông nghiệpKhu Hòa An (*)

70

A00, A01, C02, D01

19.50

15.75

51

7850102

Kinh tế khoáng sản thiên nhiên

80

A00, A01, C02, D01

25.25

16.25

52

7380107

Luật kinh tế

75

A00, C00, D01, D03

Mới

Mới

53

7380101

Luật, có 2 chuyên nghiệp ngành:
- Luật Hành chính;
- Luật Tư pháp;

160

A00, C00, D01, D03

27.75

25.75

54

7380101H

Luật (Luật Hành chính) –  Khu Hòa An (*)

80

A00, C00, D01, D03

25.50

25.15

NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN - CHẾ BIẾN - CHĂN NUÔI - THÚ Y - MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN (Xét những công thức 1, 2, 3 và 6)

55

7540101

Công nghệ thực phẩm

175

A00, A01, B00, D07

28.25

23.50

56

7540105

Công nghệ chế đổi thay thủy sản

150

A00, A01, B00, D07

26.25

17.75

57

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

40

A00, A01, B00, D07

23.75

19.00

58

7620105

Chăn nuôi

140

A00, A02, B00, B08

23.75

15.75

59

7640101

Thú hắn

125

A02, B00, B08, D07

28.00

21.60

60

7620110

Khoa học tập cây xanh, 2 chuyên nghiệp ngành:
- Khoa học tập cây trồng;
- Nông nghiệp technology cao.

140

A02, B00, B08, D07

22.25

15.00

61

7620109

Nông học

100

B00, B08, D07

24.00

15.25

62

7620112

Báo vệ thực vật

160

B00, B08, D07

25.50

16.00

63

7440301

Khoa học tập môi trường xung quanh

86

A00, A02, B00, D07

22.50

20.00

64

7850101

Quản lý khoáng sản và môi trường

120

A00, A01, B00, D07

25.75

17.50

65

7520320

Kỹ thuật môi trường

65

A00, A01, B00, D07

22.00

20.75

66

7850103

Quản lý khu đất đai

140

A00, A01, B00, D07

26.25

16.25

67

7620113

Công nghệ rau củ hoa quả trái cây và cảnh quan

80

A00, B00, B08, D07

19.50

15.25

68

7620103

Khoa học tập khu đất (Quản lý khu đất và technology phân bón)

60

A00, B00, B08, D07

19.50

15.50

69

7620301

Nuôi trồng thủy sản

260

A00, B00, B08, D07

25.00

16.00

70

7620302

Bệnh học tập thủy sản

100

A00, B00, B08, D07

22.75

15.50

71

7620305

Quản lý thủy sản

100

A00, B00, B08, D07

24.00

16.00

KHOA HỌC SỰ SỐNG - KHOA HỌC TỰ NHIÊN - HÓA DƯỢC - THỐNG KÊ (Xét những công thức 1, 2, 3 và 6)

72

7460201

Thống kê

90

A00, A01, A02, B00

19.50

21.00

73

7460112

Toán ứng dụng

90

A00, A01, A02, B00

25.50

22.75

74

7520401

Vật lý kỹ thuật

50

A00, A01, A02, C01

21.00

23.50

75

7440112

Hóa học

80

A00, B00, C02, D07

26.50

22.50

76

7720203

Hóa dược

85

A00, B00, C02, D07

28.75

24.90

77

7420101

Sinh học

40

A02, B00, B03, B08

22.00

22.75

78

7420203

Sinh học tập ứng dụng

50

A00, A01, B00, B08

22.00

23.00

79

7420201

Công nghệ sinh học

125

A00, B00, B08, D07

28.00

23.50

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI - XÃ HỘI NHÂN VĂN – DU LỊCH (Xét những công thức 1, 2, 3 và 6)

80

7229030

Văn học

80

C00, D01, D14, D15

26.75

25.00

81

7310630

nước Việt Nam học tập (Hướng dẫn viên du lịch)

80

C00, D01, D14, D15

27.75

26.00

82

7310630H

Việt phái nam học tập (Hướng dẫn viên du lịch) Khu Hòa An (*)

40

C00, D01, D14, D15

25.00

25.00

83

7220201

Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên nghiệp ngành:
- Ngôn ngữ Anh;
- Phiên dịch-Biên dịch giờ đồng hồ Anh.

100

D01, D14, D15

28.25

26.00

84

7220201H

Ngôn ngữ AnhKhu Hòa An (*)

40

D01, D14, D15

25.50

24.75

85

7220203

Ngôn ngữ Pháp

40

D01, D03, D14, D64

24.50

23.00

86

7320201

tin tức – thư viện

60

A01, D01, D03, D29

22.00

20.00

87

7229001

Triết học

40

C00, C19, D14, D15

25.00

25.50

88

7310201

Chính trị học

50

C00, C19, D14, D15

25.00

25.75

89

7310301

Xã hội học

80

A01, C00, C19, D01

26.50

25.75

Ghi chú:

1. Mã tổ hợp:

A00:T-L-H; A01:T-L-A; A02:T-L-S; B00:T-H-S; B03:T-S-V; B08:T-S-A; C00: V-Sử-Đ; C01:T-V-L; C02:T-V-H; C04:T-V-Đ; C19:V-Sử-GDCD; D01: T-V-A; D03:T-V-P; D07:T-H-A; D14:V-Sử-A; D15:V-Đ-A; D24:T-H-P; D29:T-L-P; D44:V-Đ-P; D64:V-Sử-P; D66:V-GDCD-A; T00: T-S-NK-TDTT; T01: T-V-NK-TDTT ; T06: T-H-NK-TDTT, V00: T-L-Vẽ thẩm mỹ, V01: T-V-Vẽ thẩm mỹ, V02:T-A-Vẽ mỹ thuật; V03: T-H-Vẽ thẩm mỹ  

2. Đối với những mã ngành tuyển chọn sinh học tập bên trên quần thể Hòa An (*):

- Khu Hòa An là 1 trong những hạ tầng đào tạo và huấn luyện của Trường ĐHCT, nằm khoèo bên trên số 554, Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xă Hòa An, thị trấn Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cách TP. Cần Thơ 45 km)

Xem thêm: king of wands trong tình yêu

- Sinh viên học tập bên trên Khu Hòa An là SV ĐH chủ yếu quy của Trường ĐHCT (do Khoa Phát triển Nông thôn quản ngại lý). Chương trình đào tạo và huấn luyện, giáo viên, ĐK học hành, ngân sách học phí, cơ chế quyết sách và vày cấp cho trọn vẹn tương tự như SV học tập bên trên Cần Thơ. Khi trúng tuyển chọn, những SV này tiếp tục học tập năm loại nhất và năm loại tư bên trên Cần Thơ, trong thời điểm còn sót lại học tập bên trên Khu Hòa An.

- Ký túc xá bên trên quần thể Hòa An: 450 khu vực.

3. Đối với những ngành với kể từ 2 chuyên nghiệp ngành trở lên: sỹ tử ĐK tuyển chọn sinh theo đòi ngành, sau khoản thời gian trúng tuyển chọn và nhập học tập, sỹ tử được ĐK lựa chọn 01 chuyên nghiệp ngành theo đòi học tập.