nhiệt độ hải phòng hiện tại

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hải Phòng

Thời tiết hiện tại tại

Cập nhật: 16h 26/08/2023

  • Thời tiết

    : hầu hết mây, ko mưa

  • Hướng gió

    : Gió tấp nập nam giới - tốc độ: 2 m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Chủ nhật 27/08/2023

33°C

29°C

73%

 37°%

3m/s

Có mây, ngày ko mưa

Thứ nhị 28/08/2023

32°C

25°C

 96°%

2m/s

Nhiều mây, với mưa vừa

Thứ tía 29/08/2023

32°C

25°C

 71°%

4m/s

Có mây, ko mưa

Thứ tư 30/08/2023

32°C

24°C

 35°%

Có mây, ko mưa

Thứ năm 31/08/2023

Xem thêm: nón ông địa chính hãng

32°C

24°C

 29°%

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 01/09/2023

32°C

24°C

 16°%

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 02/09/2023

32°C

23°C

 31°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 03/09/2023

33°C

23°C

 27°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhị 04/09/2023

33°C

24°C

 33°%

Có mây, ko mưa

Thứ tía 05/09/2023

33°C

24°C

 33°%

Có mây, ko mưa

Xem thêm: hình xăm thiềm thừ

Biểu vật sức nóng chừng 10 ngày qua