nối vòng tay lớn lời bài hát

Bạn đang xem: nối vòng tay lớn lời bài hát

TONE: Nam: Am, Nữ: Cm | STYLE: Disco

Rừng núi dang tay nối lại biển lớn xa vời, Ta cút vòng đeo tay rộng lớn mãi nhằm nối tô hà, Mặt khu đất bát ngát, đồng đội tớ về, Gặp nhau mừng như bão cát xoay cuồng trời rộng lớn, Bàn tay tớ bắt nối tròn trĩnh một vòng nước ta...

[ĐK: ] Cờ nối bão táp tối phấn chấn nối ngày, Dòng tiết nối trái tim đồng loại, Dựng tình người trong thời gian ngày mới mẻ, Thành phố nối thôn xa vời vời vợi, Người bị tiêu diệt nối rất thiêng nhập đời, Và nụ cười cợt nối bên trên môi...

Từ Bắc vô Nam thông liền bắt tay, Ta cút kể từ đồng hoang sơ vượt lên trước không còn núi đống, Vượt thác chênh vênh, tay tớ vượt lên trước đèo, Từ quê nghèo khổ lên phố rộng lớn, bắt tay thông liền, Biển xanh xao sông gấm thông liền một vòng tử sinh...

== DẠO NHẠC ==

Rừng núi dang tay nối lại biển lớn xa vời, Ta cút vòng đeo tay rộng lớn mãi nhằm nối tô hà, Mặt khu đất bát ngát, đồng đội tớ về, Gặp nhau mừng như bão cát xoay cuồng trời rộng lớn, Bàn tay tớ bắt nối tròn trĩnh một vòng nước ta...

[ĐK: ] Cờ nối bão táp tối phấn chấn nối ngày, Dòng tiết nối trái tim đồng loại, Dựng tình người trong thời gian ngày mới mẻ, Thành phố nối thôn xa vời vời vợi, Người bị tiêu diệt nối rất thiêng nhập đời, Và nụ cười cợt nối bên trên môi...

Từ Bắc vô Nam thông liền bắt tay, Ta cút kể từ đồng hoang sơ vượt lên trước không còn núi đống, Vượt thác chênh vênh, tay tớ vượt lên trước đèo, Từ quê nghèo khổ lên phố rộng lớn, bắt tay thông liền, Biển xanh xao sông gấm thông liền một vòng tử sinh...

* Nắm tay thông liền, Biển xanh xao sông gấm thông liền một vòng tử sinh......

Xem thêm: acc liên quân miễn phí đăng nhập bằng garena

== HẾT BÀI ==

Rừng núi dang tay nối lại biển lớn xa vời,  
Ta cút vòng đeo tay rộng lớn mãi nhằm nối tô hà,  
Mặt khu đất bát ngát, đồng đội tớ về,  
Gặp nhau mừng như bão cát xoay cuồng trời rộng lớn, 
Bàn tay tớ bắt nối tròn trĩnh một vòng nước ta...

 
[ĐK: ]
Cờ nối bão táp tối phấn chấn nối ngày,  
Dòng tiết nối trái tim đồng loại,  
Dựng tình người trong thời gian ngày mới mẻ,  
Thành phố nối thôn xa vời vời vợi,  
Người bị tiêu diệt nối rất thiêng nhập đời,  
Và nụ cười cợt nối bên trên môi...

Từ Bắc vô Nam thông liền bắt tay,  
Ta cút kể từ đồng hoang sơ vượt lên trước không còn núi đống,  
Vượt thác chênh vênh, tay tớ vượt lên trước đèo,  
Từ quê nghèo khổ lên phố rộng lớn, bắt tay thông liền,  
Biển xanh xao sông gấm thông liền một vòng tử sinh...

Xem thêm: hình xăm ở ngực đẹp