sự điện li hóa 11


Sự năng lượng điện li là quy trình phân li những hóa học nội địa hoặc khi rét chảy trở nên ion.

I. ĐỊNH NGHĨA

 => Kết ngược thực nghiệm đã cho chúng ta biết chỉ mất đèn điện ở ly đựng hỗn hợp NaCl sáng sủa. Vậy hỗn hợp NaCl dẫn năng lượng điện, còn nước đựng và hỗn hợp saccarozo ko dẫn năng lượng điện.

Bạn đang xem: sự điện li hóa 11

- Sự năng lượng điện li là quy trình phân li những hóa học nội địa hoặc khi rét chảy trở nên ion.

- Dung dịch (dd) dẫn năng lượng điện được là vì nhập hỗn hợp của bọn chúng sở hữu những phân tử đem năng lượng điện hoạt động tự tại được gọi là các ion.

- Chất năng lượng điện li là những hóa học khi tan nội địa phân li rời khỏi ion.

- Axit, bazơ, muối đều là những hóa học năng lượng điện li.

II. PHÂN LOẠI

1.Chất năng lượng điện li mạnh

- Là hóa học khi tan nội địa, những phân tử hòa tan phân li trọn vẹn.

VD:

Na2SO4 →  2Na+ + SO42-

KOH   →  K+ + OH-

HNO3  → H+  +  NO3

- Các axit mạnh, bazơ mạnh và đa số những muối hạt là chất năng lượng điện li mạnh.

2. Chất năng lượng điện li yếu

- Là hóa học khi tan nội địa, số phân tử hòa tan phân li một trong những phần, phần còn sót lại vẫn tồn bên trên bên dưới dạng phân tử nhập hỗn hợp. Các axit yếu ớt, bazơ yếu ớt và một số trong những muối hạt là hóa học năng lượng điện li yếu ớt.

VD: CH3COOH ↔ CH3COO- + H+

3. Chất ko năng lượng điện li

- Là những hóa học khi tan nội địa ko phân li rời khỏi ion.

VD:  Dung dịch đàng, hỗn hợp rượu, ...

Xem thêm: dạng địa hình nào sau đây của nước ta thuận lợi nhất để nuôi trồng thủy sản nước lợ

III. CÂN BẰNG ĐIỆN LI

- Sự phân li của những hóa học năng lượng điện li yếu ớt là quy trình thuận nghịch tặc. Khi vận tốc phân li của phân tử hóa học năng lượng điện li (phản ứng thuận) vì chưng vận tốc phối kết hợp Một trong những ion trở nên phân tử hóa học năng lượng điện li (phản ứng nghịch) thì thăng bằng của quy trình năng lượng điện li được thiết lập.

Độ năng lượng điện li:  (α) :  α  = \(\frac{n}{{{n_o}}}\) =   \(\frac{C}{{{C_o}}}\)    

Với : n là số phân tử phân li rời khỏi ion, nolà số phân tử hòa tan.

       C là mật độ mol hóa học tan phân li trở nên ion, Co là mật độ mol hóa học hòa tan.

Sơ đồ gia dụng tư duy: Sự năng lượng điện li.


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Xem thêm: oreo bao nhiêu calo

Báo lỗi - Góp ý

2k7 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết gom học viên lớp 11 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.