thời tiết ngày mai nghệ an

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Nghệ An

Thời tiết hiện nay tại

Cập nhật: 7h 28/08/2023

  • Thời tiết

    : đa phần mây, ko mưa

  • Hướng gió

    : Gió nam giới - tốc độ: 1 m/s

Dự báo không khí 10 ngày tới

Thứ tía 29/08/2023

29°C

26°C

 78°%

3m/s

Có mây, với mưa rào và dông

Thứ tư 30/08/2023

29°C

26°C

 59°%

4m/s

Nhiều mây, với mưa vừa

Thứ năm 31/08/2023

33°C

26°C

 45°%

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 01/09/2023

34°C

25°C

 29°%

Xem thêm: tủ quần áo tiếng anh là gì

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 02/09/2023

33°C

26°C

 24°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 03/09/2023

34°C

26°C

 25°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhì 04/09/2023

34°C

24°C

 45°%

Có mây, ko mưa

Thứ tía 05/09/2023

34°C

25°C

 59°%

Có mây, ko mưa

Thứ tư 06/09/2023

34°C

25°C

 59°%

Có mây, ko mưa

Xem thêm: đường gióng vẽ vượt qua đường kích thước một khoảng

Biểu đồ dùng nhiệt độ phỏng 10 ngày qua