tính chất hóa học đặc trưng của kim loại

Câu hỏi:

25/08/2022 8,944

Bạn đang xem: tính chất hóa học đặc trưng của kim loại

D. tính khử.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án chính là: D
Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại nhôm ứng dụng với hỗn hợp này tại đây ko sinh rời khỏi khí hidro?

A. HNO3 loãng.

B. HCl quánh.

C. H2SO4 loãng.

D. KHSO4.

Câu 2:

Hai hóa học này tại đây đều hoàn toàn có thể bị nhiệt độ phân?

A. MgCO3 và Al(OH)3.

B. Na2CO3 và CaSO4.

C. NaCl và Al(OH)3.

D. NaHCO3 và NaCl.

Câu 3:

Dung dịch NaHCO3 ko phản xạ với hỗn hợp này sau đây?

A. HCl.

B. BaCl2.

C. KOH.

D. Ca(OH)2

Câu 4:

Xem thêm: cách vẽ mặt quỷ

Hòa tan không còn 8,18 gam lếu phù hợp X bao gồm Fe, Mg, FexOy, Mg(OH)2 và MgCO3 nhập hỗn hợp chứa chấp 0,19 mol H2SO4 (loãng) và 0,04 mol KNO3, nhận được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp 25,18 gam những muối hạt sunfat dung hòa và 2,24 gam lếu phù hợp khí X bao gồm NO, CO2 và H2. Cho Y phản xạ vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp NaOH, nhận được 10,81 gam kết tủa. Mặt không giống, hòa tan không còn 8,18 gam X nhập hỗn hợp HCl dư, nhận được hỗn hợp chứa chấp m gam muối hạt và 0,11 mol lếu phù hợp khí T với tỉ khối đối với H2 là 74/11. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị sớm nhất của m là

A. 15,88.

B. 15,86.

C. 18,85.

D. 16,86.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Tristearin với kĩ năng nhập cuộc phản xạ nằm trong hiđro (Ni, t°).

(b) Dầu mỡ động thực vật bị thối thiu bởi link C=C của hóa học mập bị lão hóa.

(c) Ứng với công thức C4H11N với 4 đồng phân amin bậc 2.

(d) Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ nitron, tơ axetat là những loại tơ tự tạo.

(e) Quá trình thực hiện rượu nho kể từ ngược nho xẩy ra phản xạ lên men rượu của glucozơ.

Số tuyên bố sai là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 6:

Số link peptit nhập phân tử Gly-Ala-Ala-Val là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Xem thêm: stronger là gì

TÀI LIỆU VIP VIETJACK