truyện harem

 • 100 CÁCH THUẪN QUỐC CỦA CÔNG CHÚA

  100 CÁCH THUẪN QUỐC CỦA CÔNG CHÚA

  8.4/10 · 55 đánh giá · 12.1K

  Bạn đang xem: truyện harem

 • BA BA ĐẠI NHÂN ! CON KHÔNG PHẢI LÀ NỮ PHỤ ÁC ĐỘC !

  BA BA ĐẠI NHÂN ! CON KHÔNG PHẢI LÀ NỮ PHỤ ÁC ĐỘC !

  8.9/10 · 219 đánh giá · 75.3K

 • CÁC ĐỆ TỬ AI CŨNG NÓI YÊU TA

  CÁC ĐỆ TỬ AI CŨNG NÓI YÊU TA

  8.2/10 · 168 đánh giá · 67.3K

 • CẢI TRANG THÀNH NỮ PHỤ ÁC ĐỘC TA ĐƯỢC CÁC NAM CHÍNH SỦNG

  CẢI TRANG THÀNH NỮ PHỤ ÁC ĐỘC TA ĐƯỢC CÁC NAM CHÍNH SỦNG

  8.7/10 · 621 đánh giá · 483.9K

 • CHỈ CÓ TÌNH YÊU MỚI CÓ THỂ NGĂN CẢN HẮC HÓA

  CHỈ CÓ TÌNH YÊU MỚI CÓ THỂ NGĂN CẢN HẮC HÓA

  9/10 · 449 đánh giá · 503.9K

 • ĐIỆN HẠ ! TA ĐANG ĐẾN ĐÂY!

  ĐIỆN HẠ ! TA ĐANG ĐẾN ĐÂY!

  8.6/10 · 58 đánh giá · 9.6K

 • HAI NHÓC CON TA NUÔI MUỐN CƯỚI TA

  HAI NHÓC CON TA NUÔI MUỐN CƯỚI TA

  8.9/10 · 456 đánh giá · 307.8K ·

 • HẬU CUNG BA NGÀN CỦA NÃI NÃI

  HẬU CUNG BA NGÀN CỦA NÃI NÃI

  8.1/10 · 58 đánh giá · 24.9K

 • KẾ HOẠCH TỰ GIẢI CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN

  KẾ HOẠCH TỰ GIẢI CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN

  8.6/10 · 144 đánh giá · 66.8K

 • KHẢO NGHIỆM CUỐI CÙNG CỦA TRA NỮ

  KHẢO NGHIỆM CUỐI CÙNG CỦA TRA NỮ

  8.6/10 · 143 đánh giá · 60.4K

 • MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG

  MÃN CẤP TRÀ XANH XUYÊN KHÔNG THÀNH TIỂU ĐÁNG THƯƠNG

  9.1/10 · 972 đánh giá · 634.8K

 • MỖI NGÀY BỊ ĐẠI LÃO BẮT CÙNG YÊU ĐƯƠNG

  MỖI NGÀY BỊ ĐẠI LÃO BẮT CÙNG YÊU ĐƯƠNG

  9.4/10 · 47 đánh giá · 92.4K

 • NĂM ĐẠI BOSS AI CŨNG MUỐN THỊT TA

  NĂM ĐẠI BOSS AI CŨNG MUỐN THỊT TA

  8.5/10 · 281 đánh giá · 163K

 • NỮ ĐẾ BẢN TRUYỆN

  NỮ ĐẾ BẢN TRUYỆN

  9.2/10 · 51 đánh giá · 6.2K

 • NỮ PHỤ ÁC ĐỘC VÀ VƯƠNG GIA PHẢN DIỆN CẤM DỤC

  NỮ PHỤ ÁC ĐỘC VÀ VƯƠNG GIA PHẢN DIỆN CẤM DỤC

  Xem thêm: tính cách là gì

  9.1/10 · 878 đánh giá · 600.1K ·

 • PHƯƠNG THỨC SINH TỒN CỦA CÔNG CHÚA PHÁO HÔI

  PHƯƠNG THỨC SINH TỒN CỦA CÔNG CHÚA PHÁO HÔI

  8.8/10 · 1120 đánh giá · 711.4K

 • QUÂN TÂM BẤT LƯƠNG

  QUÂN TÂM BẤT LƯƠNG

  8.5/10 · 15 đánh giá · 6.4K

 • TA CÙNG CẨU NAM NHÂN YÊU ĐƯƠNG

  TA CÙNG CẨU NAM NHÂN YÊU ĐƯƠNG

  9.3/10 · 35 đánh giá · 6K

 • TA LÀM CHỦ THẦN BẰNG CÁCH GIẪM LÊN CẶN BÃ NAM NHÂN!!

  TA LÀM CHỦ THẦN BẰNG CÁCH GIẪM LÊN CẶN BÃ NAM NHÂN!!

  8.7/10 · 19 đánh giá · 4.1K

 • THẢNH THƠI THÚ THẾ CHỦNG CHỦNG ĐIỀN, SINH SINH TỂ

  THẢNH THƠI THÚ THẾ CHỦNG CHỦNG ĐIỀN, SINH SINH TỂ

  8.8/10 · 126 đánh giá · 269.5K

 • TÔI KHÔNG MUỐN LÀM BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA KẺ PHẢN DIỆN

  TÔI KHÔNG MUỐN LÀM BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA KẺ PHẢN DIỆN

  9.6/10 · 32 đánh giá · 6.2K

 • TÔI TỎ TÌNH VỚI KẺ THÙ CỦA TÔI

  TÔI TỎ TÌNH VỚI KẺ THÙ CỦA TÔI

  7.9/10 · 31 đánh giá · 10.4K

 • TRỞ THÀNH TẾ PHẨM CÔNG CHÚA

  TRỞ THÀNH TẾ PHẨM CÔNG CHÚA

  9.3/10 · 119 đánh giá · 48.9K

 • TRƯỞNG CÔNG CHÚA MUỐN TẠO PHẢN

  TRƯỞNG CÔNG CHÚA MUỐN TẠO PHẢN

  8.3/10 · 42 đánh giá · 3.1K

 • VI PHU CỦA TA LÀ LONG NGẠO THIÊN PHẦN 1

  VI PHU CỦA TA LÀ LONG NGẠO THIÊN PHẦN 1

  8.6/10 · 180 đánh giá · 115.6K ·

 • XUYÊN KHÔNG CHI VIỆN : ÁC NỮ PHẢN DIỆN MUỐN TẨY TRẮNG

  XUYÊN KHÔNG CHI VIỆN : ÁC NỮ PHẢN DIỆN MUỐN TẨY TRẮNG

  8.9/10 · 622 đánh giá · 921.4K ·

 • XUYÊN KHÔNG TA TRỞ THÀNH ĐỆ NHẤT HẮC NGUYỆT QUANG

  XUYÊN KHÔNG TA TRỞ THÀNH ĐỆ NHẤT HẮC NGUYỆT QUANG

  8.5/10 · 211 đánh giá · 117.8K ·

 • XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT TU TIÊN TA LẬP NAM ĐOÀN

  XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT TU TIÊN TA LẬP NAM ĐOÀN

  Xem thêm: anh chẳng còn nhớ cảm giác đầu tiên

  9/10 · 136 đánh giá · 26.7K

 • XUYÊN VỀ CỔ ĐẠI LÀM NỮ PHỤ VÔ DỤNG

  XUYÊN VỀ CỔ ĐẠI LÀM NỮ PHỤ VÔ DỤNG

  8.5/10 · 104 đánh giá · 82.2K