bóng bay tiếng anh là gì

Nhưng chúng ta biết đấy, bao gồm việc nuốm một trái ngược bóng bay cũng tương đối là vui mừng.

But you know, even holding one balloon is lượt thích, kind of happy.

Bạn đang xem: bóng bay tiếng anh là gì

(Thi-thiên 90:10) Đời người như cây xanh, như tương đối thở, như bóng bay qua quýt.

(Psalm 90:10) Humans come and go lượt thích green grass, lượt thích a passing shadow, lượt thích an exhalation.

Phải, những người dân thưa Google trở nên bóng bay thì nghĩ rằng thế.

Right, this coming from the guy who said Google was a bubble.

Tôi ghét bỏ bóng bay.

I hate balloons.

Bóng bay đây!

Here, balloons!

Bác sĩ và bóng bay nhiều năm.

Doctor and candy striper.

Cái khi nhưng mà chúng ta còn mến đem pajama hạn chế ngắn ngủi đem bóng bay ở mông.

You might enjoy the awkwardly tight, cut- off pajama bottoms with balloons.

Bóng bay nhiều năm.

Candy striper.

Quả bóng bay mới nhất.

A new balloon.

Quả bóng bay qua quýt ngoài những cột lưu lại thiên về thân thuộc hồ nước chứa chấp nước.

The ball had been blown beyond the markers toward the main body toàn thân of the reservoir.

Bác vẫn còn đó bóng bay chứ?

Do you still have the balloons?

Hãy mò mẫm những trái ngược bóng bay.

Look for my balloons!

Xem thêm: Cách xem bóng đá trực tuyến miễn phí tại Ve Bo TiVi

Ai bảo cô nhằm đầu bản thân đích thị phía bóng bay thế chứ?

Why did you put your head in the path of the ball?

Họ thực hiện thú bóng bay.

They make balloon animals.

Cái khi nhưng mà chúng ta còn mến đem pajama hạn chế ngắn ngủi đem bóng bay ở mông.

You might enjoy the awkwardly tight, cut-off pajama bottoms with balloons.

Gió tức thì chính thức thổi trái ngược bóng bay xa thẳm ngoài tôi dọc từ mặt mày nước.

The wind immediately started blowing the ball away from bủ along the top of the water.

Tôi là bong bóng bay, ngón tay nhơ nhuốc, bữa tối tâm sự nằm trong bạn hữu.

I am bubbles and sticky fingers and dinners with friends.

Ông già cả rồi, đâu còn nghịch ngợm bóng bay.

You're too old for balloons.

Đây là những con cái khỉ bóng bay bên trên từng TP. Hồ Chí Minh ở Scotland

These are inflatable monkeys in every thành phố in Scotland:

Hắn đang được cột tử vong tiệt cơ vô bóng bay à?

He tie it lớn a goddamn helium balloon?

May rằng trái ngược bóng bay trúng vô tay nên của thủ trở nên Hà Lan Maarten Stekelenburg.

Luckily, the ball fell right into the arms of the Dutch keeper Maarten Stekelenburg.

Anh ấy chuẩn bị chính thức với 1 đàng bóng bay trực tiếp.

This guy's gonna start with a fastball.

Hãy nghĩ về về một con cái rệp đang di chuyển bên trên trên một trái ngược bóng bay đẩy đà.

Xem thêm: loop mail là gì

Think of a bug walking on a gigantic balloon.

Có một chiếc bong bóng bay qua quýt.

It's a quadruple bypass! "