cô ấy đến rồi mời nằm xuống

1.1

CÔ ẤY ĐẾN RỒI, XIN HÃY NẰM XUỐNG!

T29ZAMXoFXXXXXXXXX_!!850940694
Biên kịch: Cổ Hiên

Chủ bút: Hạp Tử

Thể loại: Hiện đại, showbiz.

Trans + Edit: Nguyệt Nha

Nguồn: https://iitm.edu.vn/

chay-vap-nga.gif

Giới thiệu tóm tắt:

.

Diễn viên tuyến 18 rơi xuống hải dương, khi trở về tính chất tình thay cho thay đổi trọn vẹn, trước khi yếu mềm, dễ dàng bắt nạt, đùng một cái lúc này cô ấy lại trở nên một kẻ giết mổ chóc tàn nhẫn tuy nhiên ai nghe thấy cũng kinh sợ cho tới tổn thất mật. Từ thao diễn xuất thấp kém trở thành như bị hình ảnh hậu nhập thân thích, ông rộng lớn ở mọi chỗ tận tình kính cẩn với cô ấy…

.

Bạn đang xem: cô ấy đến rồi mời nằm xuống

Quy tắc ngầm? Không vì thế căn vặn demo coi công ty lớn của những anh trị giá bán từng nào tiền?

.

Xem thêm: Cách xem bóng đá trực tuyến miễn phí tại Ve Bo TiVi

Ảnh hậu? Tôi chỉ vui vẻ đùa một chút ít tuy nhiên thôi, ko cảnh giác tiếp tục trúng thưởng rồi.

.

Ngược cặn bã? Tôi hiểu nhất là điều này bại liệt, chớ vượt lên trước yếu hèn nha, như vậy thì tôi ngược ko tiếp tục đâu.

.

Nhân danh thần bị tiêu diệt con quay quay trở lại, hình ảnh hậu tôi tiếp tục đem chúng ta ngược cặn buồn bực, tiếp tục đem chúng ta cất cánh cao!

chay-vap-nga

MỤC LỤC:

Chap 0
Chap 1   ❦❦ Chap 2
Chap 3 ❦❦Chap 4  ❦❦Chap 5
Chap 6 ❦❦Chap 7 ❦❦Chap 8 ❦❦Chap 9
Chap 10❦❦Chap 11❦❦Chap 12❦❦Chap 13❦❦Chap 14

Chap 15 ❦❦Chap 16 ❦❦Chap 17 ❦❦Chap 18

Chap 19 ❦❦Chap trăng tròn ❦❦Chap 21

Chap 22 ❦❦Chap 23

Chap 24
Chap 25 ❦❦ Chap 26
Chap 27 ❦❦Chap 28 ❦❦Chap 29
Chap 30 ❦❦Chap 31 ❦❦Chap 32 ❦❦Chap 33
Chap 34❦❦Chap 35❦❦Chap 36❦❦Chap 37❦❦Chap 38

Chap 39 ❦❦Chap 40 ❦❦Chap 41 ❦❦Chap 42 

Chap 43 ❦❦Chap 44 ❦❦Chap 45

Chap 46 ❦❦Chap 47

Chap 48

Chap 49 ❦❦Chap 50

Chap 51❦❦Chap 52❦❦Chap 53

Chap 54❦❦Chap 55❦❦Chap 56❦❦Chap 57

Chap 58❦❦Chap 59❦❦Chap 60❦❦Chap 61❦❦Chap 62

Chap 63❦❦Chap 64❦❦Chap 65❦❦Chap 66

Chap 67❦❦Chap 68❦❦Chap 69

Chap 70❦❦Chap 71

Chap 72

Chap 73❦❦Chap 74

Chap 75❦❦Chap 76❦❦Chap 77

Chap 78❦❦Chap 79❦❦Chap 80❦❦Chap 81

❦❦Chap 82❦❦Chap 83❦❦Chap 84❦❦Chap 85❦❦Chap 86

Chap 87❦❦Chap 88❦❦Chap 89❦❦Chap 90

Chap 91❦❦Chap 92❦❦Chap 93

Chap 94❦❦Chap 95

Chap 96

Chap 97❦❦Chap 98

Chap 99❦❦Chap 100❦❦Chap 101

Chap 102❦❦Chap 103❦❦Chap 104❦❦Chap 105

Chap 106❦❦Chap 107❦❦Chap 108❦❦Chap 109❦❦Chap 110

Chap 111❦❦Chap 112❦❦Chap 113❦❦Chap 114

Chap 115❦❦Chap 116❦❦Chap 117

Chap 118❦❦Chap 119

Chap 120

Chap 121❦❦Chap 122

Chap 123❦❦Chap 124❦❦Chap 125

Chap 126❦❦Chap 127❦❦Chap 128❦❦Chap 129

Chap 130❦❦Chap 131❦❦Chap 132❦❦Chap 133❦❦Chap 134

Chap 135❦❦Chap 136❦❦Chap 137❦❦Chap 138

Chap 139❦❦Chap 140❦❦Chap 141

Chap 142❦❦Chap 143

Chap 144

Chap 145❦❦Chap 146

Chap 147❦❦Chap 148❦❦Chap 149

Chap 150❦❦Chap 151❦❦Chap 152❦❦Chap 153

Chap 154❦❦Chap 155❦❦Chap 156❦❦Chap 157❦❦Chap 158

Chap 159❦❦Chap 160❦❦Chap 161❦❦Chap 162

Chap 163❦❦Chap 164❦❦Chap 165

Chap 166❦❦Chap 167

Chap 168

Chap 169❦❦Chap 170

Chap 171❦❦Chap 172❦❦Chap 173

Chap 174❦❦Chap 175❦❦Chap 176❦❦Chap 177

Chap 178❦❦Chap 179❦❦Chap 180❦❦Chap 181❦❦Chap 182

Chap 183❦❦Chap 184❦❦Chap 185❦❦Chap 186

Chap 187❦❦Chap 188❦❦Chap 189

Chap 190❦❦Chap 191

Chap 192

Chap 193❦❦Chap 194

Chap 195❦❦Chap 196❦❦Chap 197

Chap 198❦❦Chap 199❦❦Chap 200❦❦Chap 201

Chap 202❦❦Chap 203❦❦Chap 204❦❦Chap 205❦❦Chap 206

Chap 207❦❦Chap 208❦❦Chap 209❦❦Chap 210

Chap 211❦❦Chap 212❦❦Chap 213

Chap 214❦❦Chap 215

Chap 216

Chap 217❦❦Chap 218

Chap 219❦❦Chap 220❦❦Chap 221

Chap 222❦❦Chap 223❦❦Chap 224❦❦Chap 225

Chap 226❦❦Chap 227❦❦Chap 228❦❦Chap 229❦❦Chap 230

Chap 231❦❦Chap 232❦❦Chap 233❦❦Chap 234

Chap 235❦❦Chap 236❦❦Chap 237

Chap 238❦❦Chap 239

Chap 240

Chap 241❦❦Chap 242

Chap 243❦❦Chap 244❦❦Chap 245

Chap 246❦❦Chap 247❦❦Chap 248❦❦Chap 249

Chap 250❦❦Chap 251❦❦Chap 252❦❦Chap 253❦❦Chap 254

Chap 255❦❦Chap 256❦❦Chap 257❦❦Chap 258

Chap 259❦❦Chap 260❦❦Chap 261

Chap 262❦❦Chap 263

Chap 264

Chap 265❦❦Chap 266

Chap 267❦❦Chap 268❦❦Chap 269

Chap 270❦❦Chap 271❦❦Chap 272❦❦Chap 273

Chap 274❦❦Chap 275❦❦Chap 276❦❦Chap 277❦❦Chap 278

Chap 279❦❦Chap 280❦❦Chap 281❦❦Chap 282

Chap 283❦❦Chap 284❦❦Chap 285

Chap 286❦❦Chap 287

Chap 288

Chap 289❦❦Chap 290

Chap 291❦❦Chap 292❦❦Chap 293

Chap 294❦❦Chap 295❦❦Chap 296❦❦Chap 297

Chap 298❦❦Chap 299❦❦Chap 300❦❦Chap 301❦❦Chap 302

Chap 303❦❦Chap 304❦❦Chap 305❦❦Chap 306

Chap 307❦❦Chap 308❦❦Chap 309

Chap 310❦❦Chap 311

Chap 312

Chap 313❦❦Chap 314

Chap 315❦❦Chap 316❦❦Chap 317

Chap 318❦❦Chap 319❦❦Chap 320❦❦Chap 321

Chap 322❦❦Chap 323❦❦Chap 324❦❦Chap 325❦❦Chap 326

Chap 327❦❦Chap 328❦❦Chap 329❦❦Chap 330

Chap 331❦❦Chap 332❦❦Chap 333

Chap 334❦❦Chap 335

Chap 336

Chap 337❦❦Chap 338

Chap 339❦❦Chap 340❦❦Chap 341

Chap 342❦❦Chap 343❦❦Chap 344❦❦Chap 345

Chap 346❦❦Chap 347❦❦Chap 348❦❦Chap 349❦❦Chap 350

Chap 351❦❦Chap 352❦❦Chap 353❦❦Chap 354

Chap 355❦❦Chap 356❦❦Chap 357

Chap 358❦❦Chap 359

Chap 360

Chap 361❦❦Chap 362

Chap 363❦❦Chap 364❦❦Chap 365

Chap 366❦❦Chap 367❦❦Chap 368❦❦Chap 369

Chap 370❦❦Chap 371❦❦Chap 372❦❦Chap 373❦❦Chap 374

Chap 375❦❦Chap 376❦❦Chap 377❦❦Chap 378

Chap 379❦❦Chap 380❦❦Chap 381

Chap 382❦❦Chap 383

Chap 384

Ngoại truyện 1: Dương Hoan Hoan

Ngoại truyện 2 : Chủ đề Halloween

Ngoại Truyện Valentine 2021

Ngoại truyện 3: Treo đoá sen White lên rồi đánh

Ngoại truyện 4: Cuộc bắt gặp trước tiên thân thích Sylvia và Randy

Ngoại truyện 5: Thất tịch

Ngoại truyện 6: Cuộc tụ họp vào trong ngày nghỉ

Ngoại truyện 7: Số 17

Ngoại truyện 8: Nhiệm vụ mới

Ngoại truyện 9: Nhiếp hình ảnh gia và người mẫu

Ngoại truyện: Năm mới mẻ 2023

….