đơn thuần là gì

Tra cứu vãn Từ điển Tiếng Việt - từ: đơn thuần

đơn thuần tt. Rặt, ròng rã, ko pha-trộn: Giống đơn-thuần // (Pháp) Đơn-giản thuần-nhất, tính đơn-giản một sự-việc, ko điều-kiện phòng-hờ: Sự thừa-nhận đơn-thuần (pure et simple).
Nguồn tham lam khảo: Từ điển - Lê Văn Đức
đơn thuần tt. Hoàn toàn chỉ bao gồm một loại, không tồn tại loại không giống láo nháo vào: quan điểm trình độ đơn giản.
Nguồn tham lam khảo: Đại Từ điển Tiếng Việt
đơn thuần tt (H. thuần: ko tạp nhạp) Chỉ sở hữu riêng rẽ một loại ko trộn trộn: Đó ko nên là một trong những nguyên vẹn nhân đơn giản.
Nguồn tham lam khảo: Từ điển - Nguyễn Lân
đơn thuần t. ph. Chỉ bao gồm một loại, không tồn tại loại không giống láo nháo vào: Công nghiệp hoá ko nên đơn giản là một trong những yếu tố cơ khí hoá.
Nguồn tham lam khảo: Từ điển - Việt Tân

* Từ tham lam khảo:

đơn thức đối nhau

Bạn đang xem: đơn thuần là gì

đơn thức đồng dạng

đơn thương độc mã

đơn thương phỉ mã

đơn tiết

* Tham khảo ngữ cảnh

Chàng lại khuyên nhủ :
Xem rời khỏi giờ đây anh ấy ko được đơn thuần và hạnh phúc như xưa nữa.

Cũng chỉ là việc chạm mặt đơn thuần .

Chúng tao chớ đi kiếm những chân lý sâu sắc xa vời đơn thuần qua loa những áng văn và những bài xích thơ và câu hỏi.

Vì thế anh cũng ko đáp lại động tác ấy vị sự quan tâm đơn thuần .

Xem thêm: Tìm hiểu về soi kèo bóng đá và hướng dẫn soi kèo bóng đá chi tiết tại 90P TV

Nếu trước bại văn giáng cây viết chỉ đơn thuần là điều của Phật , Tiên , Thánh khuyên nhủ răn thế giới ăn ở thiện tâm thì quý phái thời điểm đầu thế kỷ XX nó sẽ bị đem thêm thắt nội dung mới mẻ là kháng Pháp.

* Từ đang được tra cứu vãn (Ý nghĩa của kể từ, giải nghĩa từ): đơn giản

* Xem thêm: Từ điển Giúp hiểu Nôm và Hán Việt

Bài mới