pervert nghĩa là gì

/pә'vз:t/

Thông dụng

Danh từ

Người hư đốn hỏng; người đống truỵ
Kẻ lầm đường; người vứt đạo; người vứt đảng
Kẻ trái ngược thói về tình dục

Ngoại động từ

Làm sai; người sử dụng sai; xuyên tạc
to pervert of the truth
xuyên tạc sự thật
to pervert of the course of the justice
làm sai chếch tiến thủ trình xét xử của toà án
Làm hư đốn lỗi, thực hiện lầm đàng lạc lối
to pervert of the mind
làm hư đốn lỗi tâm hồn
to pervert (the mind of) a child
làm hư đốn lỗi (đầu óc) một đứa trẻ

Chuyên ngành

Y học

người loạn luân, người đống trụy

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
abuse , adulterate , alloy , animalize , brainwash , color , corrupt , cut * , debase , debauch , demoralize , deprave , desecrate , distort , divert , doctor , doctor up , nhái , falsify , fudge * , garble , misconstrue , misinterpret , misrepresent , misstate , mistreat , misuse , outrage , phony up , prostitute , ruin , salt * , seduce , spike , vitiate , warp , water * , bastardize , bestialize , brutalize , canker , stain , misapply , misappropriate , mishandle , belie , load , twist , wrench , wrest , contort , degenerate , deviant , lead astray , misdirect , poison , subvert , undermine , weirdo

Từ trái ngược nghĩa