huong dan dynasty warriors 4

Đây là bạn dạng chỉ dẫn tổ hợp toàn bộ những tay nghề của những member nhập box "hội vườn đào".
Tất cả những yếu tố tương quan cho tới DW4 như cơ hội unlock hero, những bài xích Tales; cơ hội lấy tranh bị level 10, những item.... đều được trình diễn nhập bạn dạng chỉ dẫn này. cũng có thể thưa đó là một bạn dạng chỉ dẫn rõ ràng nhất, đúng đắn nhất, tổ hợp được rất nhiều tay nghề nhất qua loa thực tiễn từ xưa cho tới giờ. Tôi chỉ mong muốn thưa thêm 1 câu nữa: Chúc chúng ta thành công xuất sắc, tò mò rời khỏi toàn bộ những điều kín nhập trò DYNASTY WARRIORS 4!!!

I.UNLOCKING CHARACTERS

Bạn đang xem: huong dan dynasty warriors 4

Trong trò đùa này, Khi chính thức nhập đùa tiếp tục cho mình lựa chọn phụ vương nhà:
WEI - Ngụy, WU - Ngô, SHU - Thục
Mỗi ngôi nhà tiếp tục cho mình 3 vị tướng mạo trước tiên.
Ngụy: Xia Hou Dun, Cao Cao, Xia Hou Yuan.
Ngô: Sun Shang Xiang, Sun Jian, Huang Gai.
Thục: Guan Yu, Zhang Fei, Liu Bei.
Để unlock những vị tướng mạo còn sót lại, chúng ta nên triển khai xong một trận tiến công hoặc một act này tê liệt. Cũng sở hữu một trong những vị tướng mạo cơ hội unlock tương đối không giống thông thường. Cụ thể như sau:

WEI KINGDOM

Xia Hou Dun - Có sẵn
Xia Hou Yuan - Có sẵn
Cao Cao - Có sẵn
Dian Wei - Hoàn trở nên Act 1
Xu Huang - Hoàn trở nên Act 1
Xu Zhu - Hoàn trở nên Act 2
Cao Ren - Hoàn trở nên Act 3
Zhen Ji - Hoàn trở nên Act 3
Sima Yi - Hoàn trở nên Act 4
Zhang He - Hoàn trở nên 11 trận nhập WEI Musou Mode (Tính kể từ trận trước tiên - Yellow Turban Menace)
Zhang Liao - Hoàn trở nên Act 3
Tổng nằm trong là 11 hero.

WU KINGDOM

Sun Shang Xiang - Có sẵn
Sun Jian - Có sẵn
Huang Gai - Có sẵn
Lu Meng - Hoàn trở nên Act 1
Zhou Yu - Hoàn trở nên Act 2
Sun Ce - Hoàn trở nên Act 2
Zhou Tai - Hoàn trở nên Act 3
Sun Quan - Hoàn trở nên Act 3
Lu Xun - Hoàn trở nên Act 4
Gan Ning - Đánh bại Gan Ning nhập trận Battle Of Xia Kou ở Act 4. Hoàn trở nên Act 4
Tai Shi Ci - Trong trận Campaign For Wu Territory ở Act 3, vượt mặt Tai Shi Ci. Tai Shi Ci tiếp tục thoái lui và khoảng chừng 5 phút sau tiếp tục quay về tham gia quân Ngô.
Da Qiao - Hoàn trở nên Tales: The Two Qiaos
Xiao Qiao - Hoàn trở nên Tales : The Two Qiaos
Tổng nằm trong là 13 hero.

SHU KINGDOM

Guan Yu - Có sẵn
Zhang Fei - Có sẵn
Liu Bei - Có sẵn
Zhao Yun - Hoàn trở nên Act 2
Zhu Ge Liang - Hoàn trở nên Act 2
Pang Tong - Hoàn trở nên Act 2
Wei Yan - Hoàn trở nên Act 4
Yue Ying - Hoàn trở nên Act 4
Huang Zhong - Huàn trở nên Act 4
Ma Chao - Trong trận Campaign For Cheng Du ở Act 4, vượt mặt Ma Chao, anh tớ tiếp tục nhập cuộc quân Thục.
Jiang Wei - Trong Tales: Battle Of Tian Shui, hãy tuân theo tiếp của Zhu Ge Liang. Trước hết xài khử những tướng mạo ở bên phía ngoài trở nên nhằm Jiang Wei Open trở nên tiến công. Tiêu khử những tướng mạo nằm trong quyền của Jiang Wei và dụ Jiang Wei cho tới gặp gỡ Zhu Ge Liang. Jiang Wei tiếp tục tham gia quân Thục.
Tổng nằm trong là 11 nhân vật

OTHERS

Lu Bu - Hoàn trở nên Musou Mode của bất kì ngôi nhà này (Wei, Wu, Shu)
Diao Chan - Hoàn trở nên Lu Bu Act 1
Dong Zhuo - Hoàn trở nên Lu Bu Musou Mode
Yuan Shao - Hoàn trở nên Wei Musou Mode
Meng Huo và Zhu Rong - Trong trận Nanman Campaign của 1 trong các nhì ngôi nhà Wu và Shu, vượt mặt Zhu Rong nhập Duel (đấu tay đôi); vượt mặt Meng Huo 7 đợt nhập tê liệt sở hữu một đợt nhập duel. Sau tê liệt triển khai xong nốt Musou Mode, tiếp tục unlock được 2 hero này.
Zhang Jiao - Hoàn trở nên Musou của toàn bộ 6 ngôi nhà bên trên tiếp tục unlock được Zhang Jiao.
Tổng nằm trong là 7 nhân vật

II.UNLOCKING STAGES

Đây là cơ hội unlock những trận tiến công nhập Mosou Mode của những ngôi nhà. Sau Khi triển khai xong bất kì trận đấu này, trận tê liệt sẽ tiến hành lưu nhập phần Free Mode.

WEI MOSOU MODE

Act 1: A Hero Of Chaos
The Yellow Turban Menace
The Yellow Turban Fortress
The Yellow Turban Rebellion

Act 2: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui Gate
Battle Of Hu Lao Gate

Act 3: The Rise Of Cao Cao
Battle Of Xia Pi
Battle Of Wan Castle
Battle Of Guan Du

Act 4: War Against Liu Bei
Battle Of Bo Wan Po
Battle Of Chang Ban
Battle Of Chi Bi

Act 5a: Fall Of Wu. Để sở hữu Act này, nhập trận Chi Bi nhằm Zhu Ge Liang gọi bão táp và Huang Gai tiến công lửa trở nên công
The Siege Of Fan Castle
Battle Of Shi Ting
Battle Of He Fei

Final Act a: The End Of The Three Kingdoms
Battle Of Mt. Ding Jun
Battle Of Jie Ting
Battle Of Cheng Du

Act 5b: Fall Of Shu. Để sở hữu Act này, nhập trận Chi Bi ko nhằm Zhu Ge Liang gọi bão táp và Huang Gai tiến công lửa trở nên công
Battle Of Mt. Ding Jun
Battle Of Jie Ting
Battle Of Wu Zhang Plains

Final Act b: The End Of The Three Kingdoms
The Siege Of Fan Castle
Battle Of Shi Ting
Battle Of He Fei
Battle Of Jian Ye

Tales 1: Eliminate Zhang Jiao
Tại Act 1, bỏ lỡ trận Yellow Turban Menace. Trong trận Yellow Turban Rebellion khiến cho Zhang Jiao trốn bay. Kết thúc giục Act 1 tiếp tục unlock được tales Elininate Zhang Jiao.

Tales 2: Guan Yu's Escape
Tại Act 1, bỏ lỡ trận Yellow Turban Menace và Yellow Turban Fortress. Tại Act 2 tiến công cả nhì trận Si Shui gate và Hu Lao gate. Kết thúc giục Act 3 tiếp tục unlock được tales Guan Yu's Escape.

Tales 3: The Yuan Family's Pride
Battle Of Ji Province. Tại Act 2 bỏ lỡ trận Si Shui gate. Tại Act 3, trận Guan Du khiến cho Yuan Shao trốn bay. Kết thúc giục Act 3 tiếp tục unlock được tales The Yuan Family's Pride.

Tales 4: The Stalwart Ma Chao
Battle Of Tong Gate. Tại Act 4 bỏ lỡ trận Chang Ban. Kết thúc giục Act 4 tiếp tục unlock được tales The Stalwart Ma Chao

Tales 5: Lu Bu's Revenge
Lu Bu's Offensive. Tại Act 2, trận Hu Lao gate, vượt mặt Lu Bu. Tại Act 3 bỏ lỡ trận Xia Pi. Trong trận Guan Du vượt mặt Lu Bu. Tại Act 4 chuồn trận Chang Ban. Kết thúc giục Act 4 tiếp tục unlock được tales Lu Bu's Revenge

Tales 6: Dong Zhuo Lives
Dong Zhuo In Ji. Tại Act 2, trận Hu Lao gate khiến cho Dong Zhuo chạy bay. Tại Act 3 bỏ lỡ trận Wan castle. Tại Act 5 chuồn trận He Fei hoặc Wu Zhang Plains trước. Kết thúc giục Act 5 tiếp tục unlock được Tales Dong Zhuo Lives.

WU MUSOU MODE

Act 1: Tiger Of Jiang Dong
Yellow Turban Menace
Yellow Turban Fortress
Yellow Turban Rebellion

Act 2: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui Gate
Battle Of Hu Lao Gate

Act 3: The Little Conqueror
Assault On Liu Biao
Campaign For The Wu Territory
Unification Of Jiang Dong

Act 4: Showdown At Chi Bi
Battle Of Xia Kou
Defend Of Nanman
Battle Of Chi Bi

Act 5a: Fall Of Shu. Để sở hữu Act này, nhập trận Chi Bi nhằm Zhu Ge Liang gọi bão táp và Huang Gai tiến công lửa trở nên công
Race For Nan Territory
Nanman Campaign
Battle Of Yi Ling

Final Act a: The End Of The Three KingDoms
Siege At Fan Castle
Battle Of Shi Ting
Battle Of He Fei
Battle Of Xu Chang

Act 5b: Fall Of Wei. Để sở hữu Act này, nhập trận Chi Bi ko nhằm Zhu Ge Liang gọi bão táp và Huang Gai tiến công lửa trở nên công
Siege At Fan Castle
Battle Of Shi Ting
Battle Of He Fei

Final Act b: The End Of The Three Kingdoms
Race For The Nan Territory
Nanman Campaign
Battle Of Yi Ling
Battle Of Cheng Du

Tales 1: Eliminate Zhang Jiao
Tại Act 1, bỏ lỡ trận Yellow Turban Fortress. Trong trận Yellow Turban Rebellion khiến cho Zhang Jiao trốn bay. Kết thúc giục Act 1 tiếp tục unlock được tales Eliminate Zhang Jiao.

Tales 2: The Two Qiao
Tại Act 1, bỏ lỡ trận Yellow Turban Menace. Kết thúc giục Act 1 tiếp tục unlock được tales The Two Qiao.

Tales 3: The Imperial Seal
Tại Act 2, bỏ lỡ trận Si Shui gate. Kết thúc giục Act 2 tiếp tục unlock được tales Imperial Seal

Tales 4: Unification Of Jing
Tại Act 3 chỉ chuồn trận Jiang Dong. Kết thúc giục Act 3 tiếp tục unlock được tales Unification Of Jing

Tales 5: Guan Yu, God Of War
Battle Of Mai Castle. Tại Act 4, bỏ lỡ trận Xia Kou. Tại Act 5, trận Yi Ling ko giết mổ Guan Yu. Kết thúc giục Act 5 tiếp tục unlock được tales Guan Yu, God Of War

Tales 6: Dong Zhuo Lives
Battle Of Chang Jiang. Tại Act 3 chỉ chuồn trận Jiang Dong. Tại Act 4, bỏ lỡ trận Nanman. Kết thúc giục Act 5 tiếp tục unlock được tales Dong Zhuo Lives

SHU MUSOU MODE

Act 1: The Oath At The Garden
The Yellow Turban Menace
The Yellow Turban Fortress
The Yellow Turban Rebellion

Act 2: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui Gate
Battle Of Hu Lao Gate

Act 3: The Flight Of Liu Bei
Battle Of Bo Wan Po
Battle Of Chang Ban
Battle Of Chi Bi

Act 4: The Three Kingdoms
Battle Of Luo Castle
Campaign For Jing
Campaign For Cheng Du

Act 5a: Fall Of Wu. Để sở hữu Act này, nhập trận Chi Bi ko nhằm Zhu Ge Liang gọi bão táp và Huang Gai tiến công lửa trở nên công
Battle Of Fan Castle
Nanman Campaign
Battle Of Yi Ling

Final Act a: The End Of The Three Kingdoms
Battle Of Mt. Ding Jun
Battle Of Jie Ting
Battle Of Wu Zhang Plains
Battle Of Xu Chang

Act 5b: Fall Of Wei. Để sở hữu Act này, nhập trận Chi Bi nhằm Zhu Ge Liang gọi bão táp và Huang Gai tiến công lửa trở nên công
Battle Of Mt. Ding Jun
Battle Jie Ting
Battle Of Wu Zhang Plains

Final Act b: The End Of Three Kingdoms
Battle Of Fan Castle
Nanman Campaign
Battle Of Yi Ling
Battle Of Jian Ye

Tales 1: Eliminate Zhang Jiao
Tại Act 1, bỏ lỡ trận Yellow Turban Menace và Yellow Turban Fortress. Kết thúc giục Act 1 tiếp tục unlock được tales Eliminate Zhang Jiao.

Tales 2: Guan Yu's Escape
Tại Act 1 bỏ lỡ mùng Yellow Turbans Menace
Tại Act 2, trận Si Shui gate ko tiến công nhập kho lộc. Hua Xiong phanh cổng trở nên, đợi Yuan Shao chất vấn sở hữu ai vượt mặt được Hua Xiong ko thì mới có thể vượt mặt Hua Xiong. Trong trận Hu Lao gate vượt mặt Lu Bu và Diao Chan, khiến cho Dong Zhuo chạy bay. Kết thúc giục Act 2 tiếp tục unlock được tales Guan Yu's Escape

Tales 3: Battle Of Ru Nan
Tại Act 2, bỏ lỡ trận Si Shui gate. Trong trận Hu Lao gate vượt mặt Dong Zhuo, ko tiến công Lu Bu. Kết thúc giục Act 2 tiếp tục unlock được tales Battle Of Ru Nan

Tales 4: Battle Of Tong Gate
Tại Act 4 chỉ chuồn trận Cheng Du. Đánh bại Ma Chao Khi anh ấy đem quân tiếp viện cho tới. Kết thúc giục Act 4 tiếp tục unlock được tales Battle Of Tong Gate

Tales 5: Battle Of Tian Shui
Tại Act 3, bỏ lỡ trận Bo Wan Po. Trong trận Chi Bi khiến cho việc tiến công lửa thất bại. Kết thúc giục Act 5 tiếp tục unlock được tales Battle Of Tian Shui

Tales 6: Battle Of Han Zhong
Để sở hữu tales này, nên chuồn bên dưới 10 trận (tốt nhất là nên lựa chọn những trận sau cùng của những Act). Tại Act 2, trận Hu Lao gate khiến cho Dong Zhuo chạy bay. Tại Act 5 chỉ chuồn trận Wu Zhang Plains. Kết thúc giục Act 5 tiếp tục unlock được tales Battle Of Han Zhong

LU BU MOSOU MODE

Act 1: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui
Battle Of Hu Lao Gate

Act 2: The Assignation Of Dong Zhuo
Lu Bu's Revolt

Act 3: The Villain's Demise
Battle Of Xia Pi
Campaign Against Cao Cao

Final Act: The Mightiest Warrior
Campaign Against Sun Jian
Campaign Against Liu Bei

DONG ZHUO MUSOU MODE

Act 1: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui
Battle Of Hu Lao Gate

Act 2: The Tiger Hunt
Campaign Against Sun Jian

Act 3: The Villain's Demise
Campaign Against Liu Bei
Campaign Against Cao Cao

Final Act: Lu Bu's Revolt
Lu Bu's Revolt

YUAN SHAO MUSOU MODE

Act 1: The Esteemed Yuan Family
Yellow Turban Menace
Yellow Turban Fortress
Yellow Turban Rebellion

Act 2: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui Gate
Battle Of Hu Lao Gate

Act 3: The Villain's Demise
Battle Of Guan Du

Final Act: Kingdom Of Yuan Family
Campaign Against Liu Bei
Campaign Against Sun Jian

NANMAN MUSOU MODE

Act 1: Invasion From The North
The Nanman Campaign

Act 2: Talking Wu
Battle Of Jian Ye

Act 3: Talking Wei
Battle Of Xu Chang

Final Act: Talking Shu
Battle Of Cheng Du

YELLOW TURBAN MOSOU MODE

Act 1: The Han Is Dead
The Yellow Turban Fortress
Campaign Against Liu Bei

Act 2: Long Live The Yellow Turban
Campaign Against Sun Jian

Act 3: The New Age Is Near
The Yellow Turban Menace
Campaign Against Cao Cao

Final Act: The World Will Known Peace
The Yellow Turban Rebellion

III.UNLOCKING WEAPONS LEVEL 10

Để lấy được tranh bị level 10 cho 1 hero này tê liệt, cần được đùa ở chính sách hard, tranh bị đang được ở level 9. Sau Khi triển khai xong trọng trách, một loại chữ màu xanh da trời lá cây tiếp tục hiện thị báo hiệu chúng ta đang được vắt nhập tay tranh bị level 10.

SHU

Liu Bei
Stage: Battle Of Ru Nan. Mở đầu trận đấu, hãy chạy lại ngay sát cổng trở nên nhằm gặp gỡ Zhao Yun. Sau Khi sở hữu đoạn tổng quát Zhao Yun cứu giúp Liu Bei, hãy vượt mặt Li Dian nhằm phanh cổng trở nên. Vào nhập trở nên gặp gỡ Zhang Fei. Zhang Fei tiếp tục thưa câu gì tê liệt. Sau tê liệt, mò mẫm và vượt mặt Xia Hou Yuan. Tất cả những trọng trách bên trên nên triển khai xong trong tầm thời hạn 4 - 5 phút kể từ thời điểm trận đấu chính thức. Nếu Guan Yu xuất hiện tại nhưng mà chúng ta vẫn ko triển khai xong không còn trọng trách bên trên thì ko lấy được tranh bị. Sau Khi Guan Yu xuất hiện tại, hãy chuồn gặp gỡ Guan Yu. Guan Yu cũng tiếp tục thưa câu gì tê liệt. Sau tê liệt, mò mẫm và xài khử không còn tướng mạo địch (trừ Cao Cao) sẽ có được thông tin tranh bị lên level 10.

Guan Yu
Stage: Battle Of Fan Castle. Khi quân tiếp viện của quân Ngô cho tới, hãy mò mẫm và vượt mặt 3 tướng mạo Ngô là: Zhou Tai, Lu Xun và Lu Meng sau khoản thời gian bộ đội của phe tôi đã đầu sản phẩm quân thù không còn . Thông báo tranh bị lên level 10 tiếp tục xuất hiện tại.

Zhang Fei
Stage: Battle Of Chang Ban. Để lấy được tranh bị level 10 mang lại Zhang Fei, đòi hỏi trước tiên là Zhao Yun nên còn sinh sống cho tới Khi Zhang Fei lấy được tranh bị level 10. Mở đầu trận đấu, hãy mò mẫm và vượt mặt Xia Hou Dun, Xia Hou En và Xia Hou De. Sau tê liệt theo gót Liu Bei, cơ hội ông tớ một quãng nhằm ông tớ qua loa cầu trước. Hãy nhằm Zhang Fei trấn thủ ở cầu Chang Ban, đợi xuất hiện tại đoạn tổng quát cảnh Zhang Fei hét trước quân thù ( trước lúc xuất hiện tại đoạn tổng quát này, nếu như Zhang He cho tới vây cầu, chúng ta cũng hoàn toàn có thể vượt mặt hắn) và sẽ có được thông tin con cái Liu Bei đang được ở nhập trở nên. Đến vị trí tê liệt, đập phá loại vỏ hộp red color. Sẽ sở hữu một quãng tổng quát cảnh Zhang Fei phi ngựa cho tới chô đứa bé bỏng. Sau tê liệt, các bạn sẽ sở hữu musou ăm ắp nhập 60 giây. Tìm và vượt mặt nốt Xia Hou Yuan sẽ có được thông tin tranh bị lên level 10.

Zhao Yun
Stage: Battle Of Bo Wan Po. Mở đầu trận đấu, hãy dụ Xia Hou Dun nhập vị trí quân tớ phục kích. Chờ xuất hiện tại đoạn tổng quát cảnh quân Thục nổi lửa thì quay trở về vượt mặt Xia Hou Dun. Sau tê liệt, dụ Han Hao cho tới vị trí Guan Ping phục kích (con đàng phía trái của cây cầu phía bên trên của bạn dạng đồ). Sau Khi dẫn Han Hạo cho tới tê liệt thì vượt mặt hắn. Tiếp theo gót, dẫn Yu Jin cho tới cây cầu phía bên trên của bạn dạng vật dụng, cho tới vị trí Guan Yu phục kích. Sau Khi Guan Yu xuất hiện tại, hãy vượt mặt Yu Jin. Việc còn sót lại là khiến cho Zhu Ge Liang và Cao Cao gặp gỡ nhau. Quý Khách hoàn toàn có thể cưỡi ngựa đẩy Zhu Ge Liang nhập trở nên gặp gỡ Cao Cao. Nếu ông tớ ko chịu đựng nhập thì mò mẫm cơ hội dụ Cao Cao rời khỏi gặp gỡ ông tớ. Khi tê liệt, tiếp tục xuất hiện tại đoạn tổng quát cảnh 2 người gặp gỡ nhau. Sau đoạn tổng quát này sẽ có được thông tin tranh bị lên level 10.

Zhu Ge Liang
Stage: Battle Of Wu Zhang Plains (Musou Mode Only). Đánh trận Jie Ting trước tiếp sau đó tiến công trận Wu Zhang Plains. Mở đầu trận tiến công, hãy nhanh tay chạy lên phía bên trên, phía trái bạn dạng vật dụng, điểm Zhang He đóng góp quân. Chờ xuất hiện tại đoạn tổng quát cảnh xe cộ phun cung của quân Thục xài khử không còn cung thủ của quân Ngụy. Ngay tiếp sau đó xài khử Zhang He. Sau Khi xài khử Zhang He, hãy cho tới trở nên Si Ma Yi nhằm thì thầm với hắn, tiếp tục xuất hiện tại đoạn tổng quát cảnh Zhu Ge Liang thì thầm với Si Ma Yi. Sau sự khiếu nại này, hãy bảo đảm đoàn trâu mộc ngựa máy cho tới điểm an toàn và đáng tin cậy, thông tin tranh bị level 10 tiếp tục xuất hiện tại.

Pang Tong
Stage: Battle Of Luo Castle. Mở đầu trận tiến công, hãy thoát khỏi địa điểm lúc đầu. Sẽ xuất hiện tại đoạn tổng quát cảnh Pang Tong bị vây hãm với những cung thủ. Đánh bại bọn bọn chúng hoặc quăng quật chạy đều được. Chạy lên trở nên địch, xài khử Liu Kuei hoặc Zhang Yi. Sau tê liệt, hãy xuống cổng Nam của trở nên nhằm thì thầm với Zhang Ren. Chờ mang lại cổng trở nên phanh, hãy dụ Zhang Ren qua loa cây cầu xuống vùng khu đất phía Nam của bạn dạng vật dụng. Sau Khi cây cầu tê liệt sập, hãy quay trở về xài khử Zhang Ren. Thông báo tranh bị lên level 10 tiếp tục xuất hiện tại.

Huang Zhong
Stage: Battle Of Jian Ye. Để lấy được tranh bị level 10 mang lại Huang Zhong, cần được xài khử Sun Ce, Sun Quan, Sun Shang Xiang từng đứa một đợt trước lúc bọn chúng mệnh chung. Cụ thể như sau: Mở đầu trận đấu, hãy nhanh tay xài khử Huang Gai hoặc Tai Shi Ci hoặc Zhou Tai. Sau tê liệt chạy xuống xài khử theo gót trật tự sau: Sun Ce, Sun Jian, Sun Quan, Sun Ce, Sun Shang Xiang, Sun Quan, Sun Shang Xiang. Sau Khi Sun Shang Xiang bị tiêu diệt, thông tin tranh bị lên level 10 tiếp tục xuất hiện tại.

Wei Yan
Stage: Campaign For Jing. Vào trận đấu, hãy chạy lên trở nên địch. Xing Dao Rong tiếp tục xuất hiện tại nằm trong đạo quân phục kích của hắn. Hãy nhanh gọn lẹ xài khử hắn. Sau tê liệt hãy xài khử những tướng mạo sau: Liu Du, Liu Xian, Yang Ling và Huang Zhong. Không xài khử Jin Xuan. Thông báo về tranh bị level 10 tiếp tục xuất hiện tại.

Yue Ying
Stage: The Nanman Campaign. Đánh bại toàn bộ tướng mạo của Meng Huo, vượt mặt Zhu Rong nhập duel, vượt mặt Meng Huo 6 đợt nhập tê liệt một đợt nhập duel. Đến chố Wu Tu Gu. Không được khiến cho Wu Tu Gu bị tiêu diệt với bất kì vẹn toàn nhân này. Đợi cho tới Khi xuất hiện tại đoạn phim tổng quát cảnh Zhu Ge Liang rời khỏi mệnh lệnh phun thương hiệu lửa nhập lực lượng giáp mây của Wu Tu Gu. Sau sự khiếu nại tê liệt, thông tin về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Ma Chao
Stage: Campaign For Cheng Du (Musou Mode Only). Mở đầu trận tiến công, hãy nhanh tay chạy lên vị trí Liu Xun. Sẽ xuất hiện tại đoạn phim tổng quát cảnh quân tiếp viện của địch xuất hiện tại. Quý Khách chỉ việc xài khử Pang De, tiếp sau đó là Ma Dai, thông tin về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Xem thêm: Cà khịa TV Kênh phát trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam

Jiang Wei
Stage: Battle Of Tian Shui (Musou Mode Only). Mở đầu trận tiến công, hãy chạy lên trở nên phía Tây Bắc nhằm xài khử 2 thương hiệu gác cổng. Cổng trở nên phanh, chạy nhập vào xài khử 2 thương hiệu gác cổng nhập trở nên. Sau tê liệt vượt mặt Cao Ren và Wang Lang. Chạy ra phía bên ngoài trở nên xài khử nốt nhì viên tướng mạo ở bên phía ngoài trở nên. Chạy lên trở nên phía Đông Nam nhằm xài khử 2 thương hiệu gác cổng. Cổng trở nên phanh, nhập vào xài khử 2 thương hiệu gác cổng ở nhập trở nên. Cuối nằm trong chỉ việc xài khử nốt Yin Shang và Liang Xu, thông tin tranh bị level 10 tiếp tục xuất hiện tại.
Lưu ý: Lần trước tiên trải qua cổng trở nên chỉ được phép tắc chuồn kể từ bên phía ngoài nhập.

WEI

Cao Cao
Stage: Battle Of Chi Bi. Mở đầu trận tiến công, hãy nhanh tay chuồn gặp gỡ pang tong nhằm đập phá tiếp liên trả của khổng minh tiếp sau đó chạy xuống vị trí đàn cầu bão táp của Zhu Ge Liang, vượt mặt hắn trước lúc hắn kịp gọi bão táp. Sau tê liệt vượt mặt Gan Ning và Le Meng trước lúc Huang Gai cho tới đầu sản phẩm. Cuối nằm trong là vượt mặt Huang Gai trước lúc hắn kịp tiến công lửa, thông tin về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Xia Hou Dun
Stage: Battle Of Xia Pi. Sau Khi xuất hiện tại đoạn tổng quát cảnh Xia Hou Dun bị trúng thương hiệu nhập đôi mắt, hãy nhập vào trở nên vượt mặt Diao Chan, thông tin về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Xia Hou Yuan
Stage: Battle Of Mt. Ding Jun. Mở đầu trận tiến công được xem là doạn tổng quát cảnh trao thay đổi con cái tin cẩn. Sau đoạn tổng quát này, hãy tức thì tức khắc xài khử Chen Shi. Cuối nằm trong chỉ việc vượt mặt Huang Zhong trước lúc Cao Cao xuất hiện tại, sẽ có được thông tin về tranh bị.

Xu Huang
Stage: Battle Of Guan Du. Mở đầu trận tiến công, hãy mò mẫm và xài khử Yan Liang và Wen Chou. Yuan Shao tiếp tục xuất hiện tại. Guan Yu gặp gỡ Liu Bei, Zhang Fei và bọn họ đều thoái lui khiến cho trở nên phía bên trên thất thủ. Cao Cao tiếp tục rút quân về trở nên Guan Du. Sau một trong những sự khiếu nại, Cao Cao tiếp tục tiến công kho lộc ở Wu Chao. Theo sau bảo đảm ông tớ. Vào kho lộc sau ông tớ và xài khử Chun Yu Quiong. Lu Wei Kuan tiếp tục xuất hiện tại nằm trong viện binh hỗ trợ. Chờ xuất hiện tại đoạn tổng quát cảnh trở nên Guan Du bị đập phá sập, hãy xài khử Lu Wei Kuan, thông tin về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Dian Wei
Stage: Battle Of Wan Castle. Tiêu khử Hu Che Er và Zhang Xiu. Nếu Zhang Xiu sở hữu quăng quật chạy thì mang lại hắn chạy. Khi gặp gỡ Cao Cao hãy theo gót bảo đảm ông tớ, vượt mặt toàn bộ những tướng mạo còn sót lại. Khi Xu Zhu xuất hiện tại, nếu như khách hàng đang được xài khử được Jia Xu thì sẽ có được thông tin tranh bị level 10 xuất hiện tại.

Xu Zhu
Stage: Battle Of Tong Gate. Đánh bại Ma Dai và Pang De. Sau sự khiếu nại Cao Cao thì thầm với Han Sui, hãy xài khử không còn tuỳ tướng mạo của Han Sui. Nếu Han Sui quy sản phẩm thì sẽ có được thông tin tranh bị level 10.

Cao Ren
Stage: The Siege Of Fan Castle. Khi trận đấu vừa vặn ra mắt, hãy tức thì tức khắc xài khử 4 chiếc xe bên phía ngoài trở nên. Nếu nhằm mặc dù chỉ một chiếc bắc nhập trở nên thì coi như ko triển khai xong trọng trách. Sau Khi đập phá toàn bộ 4 chiếc xe, Le Meng tiếp tục xuất quân ra phía bên ngoài trở nên. Tiêu khử hắn sẽ có được thông tin tranh bị level 10.

Zhen Ji
Stage: Battle Of Chang Ban. Đánh bại Zhao Yun và Zhang Fei nhập duel. Sau tê liệt nhập trở nên vượt mặt Zhu Ge Liang. Sau Khi Guan Yu xuất hiện tại, hãy xài khử nốt ông tớ, thông tin về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Zhang Liao
Stage: Battle Of Hu Lao Gate (Musou Mode Only). Để lấy vật dụng mang lại Zhang Liao, nên lựa chọn ngôi nhà Lu Bu. Đánh trận Si Shui gate trước, vượt mặt Cao Cao, Sun Jian, Liu Bei. Sau tê liệt tiến công trận Hu Lao gate. Không được giết mổ bất kể thương hiệu tướng mạo tiền phong này cho tới Khi xuất hiện tại đoạn tổng quát cảnh nổi lửa. Sau sự khiếu nại này, mò mẫm và vượt mặt Cao Cao, Sun Jian, Liu Bei. Thông báo về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Si Ma Yi
Stage: Battle Of Wu Zhang Plains. Chỉ cần thiết xài khử Zhang Yi, Wei Yan, Guan Xing và Ma Chao, thông tin về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.
Nên lưu giữ, Zhang Yi là tuỳ tướng mạo của Wei Yan, Guan Xing là tuỳ tướng mạo của Ma Chao.

Zhang He
Stage: Battle Of Jie Ting. Đánh bại không còn những tuỳ tướng mạo của Ma Su. Sau tê liệt, quân tiếp viện của địch tiếp tục xuất hiện tại. Tiêu khử không còn những tướng mạo địch bao gồm tướng mạo bên dưới quyền. Sau trận đấu, tranh bị tiếp tục lên level 10 ở đoạn tổng kết trận đấu.

WU

Sun Jian
Stage: The Imperial Seal. Đánh bại Li Jue, Zhang Liao, Diao Chan, Lu Bu và Dong Zhuo. Thông báo về tranh bị tiếp tục xuất hiện

Huang Gai
Stage: Battle Of Chi Bi. Đánh bại toàn bộ những gate captains của địch trước lúc tiến công lửa. Sau tê liệt vượt mặt Cao Ren, Cao Hong và Cao Pi

Sun Shang Xiang
Stage: Race For The Nan Territory. Đánh bại Wang Lang. Chờ xuất hiện tại đoạn tổng quát cảnh Zhou Yu bị trúng thương hiệu. Hãy chạy nhập trở nên vượt mặt Cao Ren, thông tin về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Lu Meng
Stage: Battle Of Mai Castle. Mở đầu trận đấu, hãy chạy lên cổng bắc của trở nên. Liao Hua tiếp tục chạy chuồn van nài viện binh hỗ trợ, cứ khiến cho hắn chuồn. Vào trở nên vượt mặt Jiang Wei và tuỳ tướng mạo của hắn. Đánh bại Guan Ping. Trong Khi tiến công nhau ở nhập trở nên, nếu như thấy Liao Hua nằm trong viện binh hỗ trợ quay trở về thì ưu tiên số 1 là vượt mặt Liau Hua nằm trong toàn cỗ viện binh hỗ trợ. Khi xuất hiện tại thông điệp Guan Yu mong muốn quăng quật chạy thì nhập phần History coi hắn ấn định đuổi theo cửa ngõ trở nên này. Chạy cho tới xài khử thương hiệu gác cổng trước lúc Guan Yu kịp cho tới điểm. Cứ vì vậy xài khử không còn những gác cổng nhập và phía Bắc trở nên. Khi xuất hiện tại thông điệp Guan Yu mong muốn chạy bay theo gót cổng phía Nam trở nên, hãy chạy xuống xài khử loại cổng này. Sẽ xuất hiện tại thông điệp Guan Yu ko quăng quật chạy nữa nhưng mà quay trở về tiến công. Hãy chạy nhập vào trở nên, Khi tê liệt Guan Yu nên ở ngoài trở nên. Viện quân của địch tiếp tục xuất hiện tại. Tiêu khử không còn bọn này nằm trong toàn cỗ tướng mạo còn sinh sống sót. Zhang Fei nằm trong con cái là Zhang Bao tiếp tục xuất hiện tại, gom Guan Yu phanh đàng ngày tiết. Chạy xuống xài khử Zhang Bao rồi Zhang Fei. Thông báo về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Sun Ce
Stage: Unification Of Jiang Dong. Đánh bại Liang Gang. Chờ xuất hiện tại đoạn tổng quát cảnh kho thực phẩm bị đột kích, Zhou Yu quăng quật chạy. Hãy nhập vào kho thực phẩm vượt mặt những tướng mạo nhập này chỉ nhằm lại một thương hiệu sinh sống sót. Chạy xuống trở nên trung tâm, vượt mặt Yuan Shu nhằm phanh cổng trở nên. Đến gặp gỡ Liu Xun, hắn tiếp tục quăng quật chạy nhập kho thực phẩm vừa vặn mới nhất cướp được. Hãy nhanh gọn lẹ chạy nhập trước hắn và vượt mặt nốt thương hiệu tướng mạo dường như không giết mổ trước khi. Thông báo về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Zhou Yu
Stage: The Siege Of Fan Castle. Khoảng 10 phút kể từ thời điểm trận đấu chính thức, quân tiếp viện của địch tiếp tục xuất hiện tại, vượt mặt bọn chúng nhằm ko hình ảnh nhắm tới tiến trình đập phá trở nên. Sau khoảng chừng 10 phút tiếp tục xuất hiện tại một thương hiệu Suply Captains ở phía Đông Bắc trở nên, hãy cho tới và xài khử hắn, thông tin về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Sun Quan
Stage: Battle Of He Fei. Mở đầu trận tiến công, hãy vượt mặt Zhang Liao. Sau Khi Zhang Liao quăng quật chạy, Sun Quan tiếp tục vượt lên cây cầu phía Nam bạn dạng vật dụng. Li Dian tiếp tục xuất hiện tại đập phá sập cây cầu này. Đánh bại Li Dian. Chờ xuất hiện tại đoạn tổng quát cảnh Sun Quan phi ngựa nhảy qua loa cây cầu gãy, Zhang Liao tiếp tục lại xuất hiện tại. Đánh bại anh tớ, tiếp sau đó là Xia Hou Yuan và Xia Hou Dun. Thông báo về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Zhou Tai
Stage: The Nanman Campaign. Khi trận tiến công vừa vặn ra mắt, hãy tức thì tức khắc xài khử Wu Tu Gu rồi nhập vào vị trí đóng góp quân của Meng Huo trước lúc Dong Tu Ne và A Hui Nan bội nghịch (nơi Meng Huo xuất hiện tại đợt loại bảy). Thông báo về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Lu Xun
Chờ xuất hiện tại thông tin Zhu Ran xuất hiện tại, hãy bảo đảm hắn cho đến Khi hắn tiến công lửa thành công xuất sắc, tiếp tục xuất hiện tại đoạn tổng quát cảnh quân Ngô phun thương hiệu lửa nhập trở nên quân Thục. Sau sự khiếu nại tê liệt, hãy vượt lên trận địa đá của Zhu Ge Liang. Khi vừa vặn thoát khỏi trận địa đá này mà ko một đợt chuồn lạc nhập say đắm cung (nếu chuồn lạc tiếp tục xuất hiện tại đoạn tổng quát cảnh Lu Xun chuồn lạc, không tồn tại vũ khí), thông tin về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Da Qiao
Stage: Battle Of Xu Chang. hướng dẫn vệ kho thực phẩm. Chờ mang lại con xe mộc xuất hiện tại, hãy bảo đảm nó cho đến Khi nó bắc được nhập trở nên Xu Chang. Sau tê liệt xài khử Dian Wei nằm trong toàn cỗ tướng mạo bên dưới quyền. Trong quy trình bảo đảm kho thực phẩm và con xe mộc, nếu như bất kì thương hiệu tướng mạo này xuất hiện tại gây khó dễ đều hoàn toàn có thể xài khử hắn. Thông báo về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại sau khoản thời gian Dian Wei bị tiêu diệt.

Xiao Qiao
Stage: Battle Of Cheng Du (Musou Mode and miễn phí mode). Đánh bại nhì tuỳ tướng mạo của Ma Su nhằm phanh cổng trở nên, xài khử Ma Su. Sau tê liệt chạy nhập vùng đồi núi phía Tây, mò mẫm và vượt mặt Guan Yu và Guan Ping trước lúc Ma Chao xuất hiện tại. Thông báo về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Tai Shi Ci
Stage: Campaign For The Wu Territory. Đánh bại Yu Mi và Zhang Ying trước lúc bọn chúng kịp quăng quật chạy. Thông báo tranh bị level 10 tiếp tục xuất hiện tại.

Gan Ning
Stage: Battle Of Xia Kou (Musou Mode On Ly). Đánh bại Su Fei và Chen Shen. Chờ mang lại dung dịch súng xuất hiện tại bên trên tàu, hãy cho tới đập phá loại lu nhằm châm tàu. Sau tê liệt vượt mặt Chen Jiu, Deng Long và Zhang Hu. Khi cái tàu đang được châm trước khi đâm nhập thuyền của địch, hãy vượt mặt Cai Mao. Thông báo về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

OTHERS

Lu Bu
Stage: Lu Bu's Rebellion. Giết tinh khiết quân tướng mạo của Dong Zhuo trước lúc giết mổ Dong Zhuo, toàn bộ đều nên tự Lu Bu giết mổ. Hãy chuồn lòng vòng xung quanh bạn dạng vật dụng, lúc nào không thể quân tiếp viện nữa thì sẽ có được thông tin sở hữu tranh bị level 10.

Diao Chan
Stage: Battle Of Si Shui Gate. Không giết mổ bất kể thương hiệu địch này cho tới Khi Hua Xiong bị tiêu diệt. Sau Khi Hua Xiong bị tiêu diệt, Li Jue chính thức cảm nhận thấy lo ngại kinh hồn. Quý Khách sẽ có được một khoảng chừng thời hạn khoảng chừng 3 phút nhằm vượt mặt Cao Cao, Liu Bei và Sun jian trước lúc Li Jue quăng quật chạy. Thông báo về tranh bị level 10 tiếp tục xuất hiện tại.

Dong Zhuo
Stage: Lu Bu's Revolt. Tiêu khử không còn tinh khiết quân tướng mạo nhập trận này. Thông báo về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại Khi không thể một quân thù này.

Yuan Shao
Stage: The Battle Of Guan Du. Tất cả việc nên thực hiện là bảo đảm con xe công trở nên cho tới Khi trở nên của Cao Cao bị vỡ. Thông báo về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Zhang Jiao
Stage: The Yellow Turban Rebellion. Tiêu khử toàn bộ tướng mạo địch (kể cả tướng mạo phụ) chỉ nhằm lại 1 mình He Jin. Sau tê liệt, xài khử He Jin, Dong Zhuo tiếp tục xuất hiện tại. Chạy lên xài khử Hua Xiong, thông tin về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.
Lưu ý: Zhang Liang va vấp Zhang Bao nên còn sống

Meng Huo
Stage: Battle Of Cheng Du. Tiêu khử không còn quân tướng mạo nhập trận tiến công này chỉ nhằm lại 1 mình Zhu Ge Liang và Liu Bei. Khi này nhìn bên trên bạn dạng vật dụng không thể bóng hình một thương hiệu địch này thì nên xài khử Zhu Ge Liang, thông tin về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Zhu Rong
Stage: Battle Of Xu Chang. Đánh bại Cao Xiu và Cao Zhen. hướng dẫn vệ con xe mộc cho tới Khi nó bắc nhập trở nên Xu Chang. Đánh bại Cao Hong, Xia Hou Dun, Man Chong và Cao Zhang, thông tin về tranh bị level 10 tiếp tục xuất hiện tại.

EDIT OFFICERS

Sword
Stage: The Yellow Turban Fotress. Đánh bại theo gót trật tự những tướng mạo sau: Bo Zhang, Zhou Cang, Cheng Yuan Zhi hoặc He Yi, Pei Yuan Shao và Cheng Yuan Zhi, thông tin về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Spear
Stage: Battle Of Si Shui Gate. Đánh bại Fan Chou và toàn bộ bộ đội nhập kho thực phẩm. Sau tê liệt vượt mặt Hua Xiong nằm trong nhì thương hiệu tuỳ tướng mạo của Li Jue. Khi Zhang Liao xuất hiện tại thì vượt mặt hắn tớ, thông tin về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Pike
Stage: Battle Of Hu Lao Gate. Tất cả việc nên thực hiện là vượt mặt Lu Bu, thông tin về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Rapiner
Stage: The Yellow Turban Menace. Đánh bại những tướng mạo sau: Gao Sheng, Deng Mao, Huang Shao, He Yi và Yan Zheng, thông tin về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

Great Sword
Stage: The Yellow Turban Rebellion. Đánh bại không còn tướng mạo chủ yếu, phụ nhập trận đấu, vấn đề về tranh bị tiếp tục xuất hiện tại.

IV.UNLOCKING SPECIAL ITEMS

Đây là những khoản Item nhưng mà nên triển khai xong trọng trách mới nhất xuất hiện tại. Sau Khi triển khai xong trọng trách tiếp tục xuất hiện tại loại chữ màu xanh da trời lá cây báo hiệu 1 trong các nhì sự khiếu nại sau: Xuất hiện tại thùng Item hoặc xuất hiện tại một nhóm Suply Team. Hãy nhập vào phần History để tìm hiểu địa điểm đúng đắn. Nếu là team Suply Team thì nên cần nhanh gọn lẹ xài khử thương hiệu team trưởng nhằm lấy item.

Art Of War
Công dụng: Dùng những vật dụng nhân song Att và Def lâu rộng lớn.
Stage: Campaign Against Sun Jian.
Phe: Dong Zhuo
Vào trận tiến công, hãy chạy lên trở nên của Sun Jian. Tiêu khử Sun Quan nhằm phanh cổng. Vào nhập trở nên, Sun Jian tiếp tục mất tích. Hãy xài khử những tướng mạo sau: Sun Shang Xiang, Sun Ce, Lu Meng, Gan Ning hoặc Zhou Tai. Suply Team tiếp tục xuất hiện tại.

Survival Guide
Công dụng: Tăng Att lên vội vàng nhiều lúc ngày tiết đỏ gay.
Stage: The Two Qiao.
Phe: Wu.
Chỉ cần thiết bảo đảm Xiao Qiao cho tới gặp gỡ Da Qiao, item tiếp tục xuất hiện tại phía bên dưới bạn dạng vật dụng, ngay sát vị trí Dong Zhuo.

Way Of The Musou
Công dụng: Cho phép tắc tiến công Musou rời khỏi lửa.
Stage: Guan Yu's Escape.
Phe: Wei.
Băng qua loa cửa ngõ loại 4, ngay sát cho tới cổng trở nên, Suply Team tiếp tục xuất hiện tại.

Power Scroll
Công dụng: Khi đọ lực với thương hiệu tướng mạo địch thì cả nhì tiếp tục hoà
Stage: Yellow Turban Fotress.
Phe: Yellow Turban
Tiêu khử Zhao Yun và Guan Yu, Suply Team tiếp tục xuất hiện tại ngay sát vị trí Sun Shang Xiang.

Wind Scroll
Công dụng: Cho phép tắc tranh bị tiến công dài ra hơn.
Stage: Battle Of Xu Chang
Phe: Shu.
hướng dẫn vệ cái lan can cho tới Khi nó bắc được nhập trở nên Xu Chang. Khi Xu Zhu xuất hiện tại, xài khử hắn tớ. Item tiếp tục xuất hiện tại.
Lưu ý :không mang lại hắn đập phá kho lộc của ta

Fire Arrows
Công dụng: Cho phép tắc phun rời khỏi thương hiệu lửa.
Stage: Unification For Jing
Phe: Wu
Đánh bại Zhou Xin, Suply Team tiếp tục xuất hiện tại ngay sát tòa trở nên phía bên trên.

Charge Bracer
Công dụng: ko rõ ràng lắm về item này
Stage: Campaign Against Sun Jian.
Phe: Yuan Shao.
Vào trận tiến công, hãy chạy lên trở nên của Sun Jian, nhập vào trở nên. Khi Sun Jian mất tích thì Suply Team tiếp tục xuất hiện tại ở địa điểm ngay sát cổng trở nên.

Bodyguard Manual
Công dụng: Bodyguard tiếp tục tiến công mạnh hơn
Stage: Guan Yu's Escape.
Phe: Shu.
hướng dẫn vệ con xe ngựa, xài khử không còn tướng mạo. Khi cho tới cửa ngõ loại 5, sau khoản thời gian xài khử không còn tướng mạo ở phía trên thì đợi Xia Hou Dun cho tới. Khi gặp gỡ Xia Hou Dun thì xuất hiện tại đoạn tổng quát nhì người thì thầm. Sau đoạn tổng quát này, item tiếp tục xuất hiện tại vị trí phi thuyền ngay sát điểm bay.
Lưu ý:nên lựa chọn quan tiền vũ

V.UNLOCKING SADDNES

Shadow Saddnes
Công dụng: Không bị tiến công trượt ngựa.
Stage: Battle Of Tong Gate.
Phe: Shu.
Đánh bại 4 tướng mạo ở góc cạnh bên dưới phía bên phải. Chờ Cao Cao gặp gỡ và thì thầm với Han Sui. Nếu Han Sui bội nghịch thì trọng trách ko triển khai xong. Để hắn ko bội nghịch thì sau khoản thời gian xài khử 4 thương hiệu tướng mạo tê liệt ko nhập vào trở nên Cao Cao. Khi cuộc chiêu sản phẩm vừa vặn rứt, hãy chạy tức thì lên phía Tây Bắc của bạn dạng vật dụng, ko trải qua trại Cao Cao. Đợi Cao Cao về trại, hãy vượt mặt Yu Jin, Xu Huang với những quân tướng mạo không giống sao mang lại chỉ số morale của Cao Cao còn 1 sao. Chờ mang lại Ma Chao gặp gỡ Cao Cao, tiếp tục xuất hiện tại đoạn tổng quát cảnh quân chúng ta nhìn thấy rát nhiều ngựa, nhập tê liệt sở hữu con cái Shadow Saddnes. Sau đoạn tổng quát tê liệt, item tiếp tục xuất hiện tại ở vùng khu đất phía Đông Nam của bạn dạng vật dụng.

Red Hare Saddnes
Công dụng: Chạy đặc biệt nhanh
Stage: Battle Of Xia Pi
Phe: Lu Bu.
Không nên giết mổ bất kể thương hiệu tướng mạo này. Chờ xuất hiện tại đoạn tổng quát cảnh Guan Yu nhìn thấy ngựa Xích Thố nhập mảnh đất nền ở loại hồ nước. Sau đoạn tổng quát này, hãy xài khử Guan Yu, item tiếp tục xuất hiện tại ở mảnh đất nền tê liệt.

Hex Mark Saddnes
Công dụng: Tăng chỉ số may mắn
Stage: Campaign Against Liu Bei (Musou Mode Only)
Phe: Yellow Turban
Đánh bại Guan Yu, Zhao Yun, Ma Chao, Huang Zhong, Wei Yan. Chạy xuống giải vây mang lại Zhang Jiao. Đợi Liu Bei thoát khỏi trở nên thì tiến công cho tới Khi hắn chỉ từ 50% ngày tiết. Item tiếp tục xuất hiện tại ở mảnh đất nền nhập loại hồ nước ở phía Đông Nam của bạn dạng vật dụng.

Storm Saddnes
Công dụng: Tăng mức độ tiến công bên trên ngựa
Stage: Campaign Against Cao Cao
Phe: Lu Bu
Tiêu khử Cao Ren. Chạy xuống vùng khu đất hẹp phía Đông Nam bạn dạng vật dụng. Xu Huang xuất hiện tại, xài khử hắn. Chạy lên trở nên của Xia Hou Yuan, xài khử hắn. Sau tê liệt xài khử nốt thương hiệu tướng mạo xuất hiện tại ở phía bên dưới trại Xia Hou Yuan. Vào nhập trở nên Cao Cao, cửa ngõ trở nên đóng góp lại. Xia Hou Dun xuất hiện tại. Tiêu khử thương hiệu gác cổng nhằm phanh cổng trở nên. Chạy lên xài khử Xia Hou Dun, item tiếp tục xuất hiện tại tức thì chân ngựa của Cao Cao.

Elephant Saddnes
Stage: Nanman Campaign
Phe: Nanman.
Chọn Huang Gai. Đi theo gót tuyến đường phía bên phải tiếp tục thấy một đoàn voi. Đặt bom mang lại thằng cai quản tượng trượt xuống. Sau tê liệt cưỡi con cái voi tê liệt cho tới cổng doanh trại của Zhu Ge Liang. Khi vừa vặn cho tới cổng doanh trại thì item tiếp tục xuất hiện tại nhập vị trí đóng góp quân của Meng Huo.

VI. DYNASTY WARRIORS 4 ENDINGS

Ending 1: Mỗi trận đạt bên dưới 200 Ko, bên dưới 4000 điểm. Thời gian giảo triển khai xong từng trận bên trên trăng tròn phút.

Ending 2: Mỗi trận đạt bên trên 200 Ko, bên trên 4000 điểm. Thời gian giảo triển khai xong từng trận bên trên trăng tròn phút.

Ending 3: Mỗi trận đạt bên dưới 200 Ko, bên dưới 4000 điểm. Thời gian giảo triển khai xong từng trận bên dưới trăng tròn phút.

Ending 4: Mỗi trận đạt bên trên 200 Ko, bên trên 4000 điểm. Thời gian giảo triển khai xong từng trận bên dưới trăng tròn phút. Trong khi còn tồn tại đòi hỏi phụ so với từng nhà:
Ngụy: Battle Of Chi Bi. Phá cả 3 plan của Pang Tong, Zhu Ge Liang và Huang Gai

Ngô: Race For The Nan Territory. Chiếm được cả 3 trở nên trước quân Thục

Thục: Campaign For Cheng Du. Làm mang lại Liu Zhang đầu hàng

Lu Bu: Lu Bu's Rebellion. Giết tinh khiết quân tướng mạo như Khi lấy tranh bị level 10

Dong Zhuo: Battle Of Si Shui Gate. Sau Khi Hua Xiong bị tiêu diệt thì mới có thể tiến công bại
Cao Cao, Liu Bei và Sun Jian

Yuan Shao: Battle Of Guan Du. Đánh bại Guan Yu

Nanman: Battle Of Cheng Du. hướng dẫn vệ Wu Tu Gu sinh sống cho tới cuối trận đánh

Yellow Turban: Yellow Turban Rebellion. Tất cả tướng mạo theo người nên còn sinh sống cho tới không còn trận đấu.

VII. DYNASTY WARRIORS 4 BODYGUARDS

Đây là cơ hội luyện Bodygurad sao mang lại Khi lên level trăng tròn sẽ tiến hành phong tước đoạt hiệu.

Stalwarts
Công dụng: không tồn tại elemental attack
Cách luyện:từ level 1_3 Bows,level 3_8 Spears, level 8_20 Swords

Phoenixes
Công dụng: Max defense nằm trong tính năng Ice
Cách luyện: kể từ level 1_4 Bows, level 4_8 Spears,level 8_20 Swords

Tigers
Công dụng: Max attack nằm trong tính năng Blast
Cách luyện: kể từ level 1_9 Bows, level 9_18 Pikes, level 18_20 Swords

Dragons
Công dụng: Tác dụng Vorpal
Cách luyện: kể từ level 1_8 Bows,level 8_16 Pikes,level 16_17 Spears,level 17_20 Swords

Masters
Công dụng: Max HP nằm trong tính năng Flame
Cách luyện: kể từ level 1_5 Bows, level 5_7 Pikes, level 7_20 Swords

Experts
Công dụng: Max HP nằm trong tính năng Lightning
Cách luyện: kể từ level 1_4 Bows, level 4_17 Spears, level 17_20 Swords

VIII. VỊ TRÍ LIFE UP VÀ MUSOU UP

Battle Of Tong Gate:
Musou up: nhập mùng chuồn trực tiếp lên đập loại lu sành ngay sát cầu bên dưới loại sông
Life up: ở trong bao nhiêu loại lu phía trên cổng gate tối đa chuồn trực tiếp lên bên trên tiếp tục thấy

Battle Of Yi Ling:
Musou up: ở bên trên bến thuyền vị trí gia cát lượng xuất hiện tại tiếp loại sông
Life up: nhập say đắm cung chúng ta chạy nhập mặt mày nhánh nên rất giản đơn tìm

Campaign For Jing
Life up: tức thì mép bạn dạng vật dụng tiếp cận phía nam
Musou up: tăng trưởng hướng phía nam, nó ở sát vách thành

Unification Of Jing
Không mò mẫm thấy

Battle Of Jie Ting
Life up: nó nằm trong lòng bạn dạng vật dụng mé phía bên phải ngay sát vách đá
Musou up: điểm phía bên phải cũng xấp xỉ vách đá

Battle Of Wu Zhang Plains
Life up: phía trái bạn dạng vật dụng ( sau khoản thời gian xe cộ thực phẩm được an toàn và đáng tin cậy )
Musou up 1: phía trái bạn dạng vật dụng ( lấy sau khoản thời gian xe cộ thực phẩm được an toàn và đáng tin cậy )
Musou up 2: ngay sát vị trí tướng mạo Zhen Ji đứng.

Battle Of Tian Shui
Life up: cây cầu phía trái hướng phía nam ngay sát vách đá
Musou up: cây cầu phía bên phải ngay sát mép bạn dạng đồ

Battle Of He Fei
Life up: nhập trở nên He Fei
Musou up: điểm ở thân thiện phía trái ngay sát vị trí captian đứng

Battle Of Shi Ting
Life up: bên phía ngoài trở nên Shi Ting ngay sát vị trí Lu Meng đứng
Musou up: nhập trở nên, phía bên phải, tức thì mép vách đá

Eliminate Zhang Jiao
Life up: ngay sát vị trí Zhang Jiao đứng đập bao nhiêu loại lu
Musou up: phía bên phải, ngay sát thương hiệu captian, tức thì bao nhiêu loại bậc thang

Yellow Turban Rebellion
Life up:trong trở nên Zhang Jiao, phía bên phải vị trí tướng mạo Zhang Liang đứng sở hữu 2 loại lu 1 loại thùng
Musou up: nhánh phía bên phải vị trí sở hữu khúc quẹo thứ hai ngay sát tướng mạo Han Xian, sát tường

Campaign For Wu Territory
Life up: Khi nhập trở nên quẹo ngược thì thấy 1 bức tướng mạo vòng tròn trĩnh, trải qua phía bên phải nó ở riêng rẽ một vị trí rất giản đơn thấy
Musou: tiếp tục update sau

The Two Qiaos
Musou up: đàng phía trái cơ hội cổng trở nên một khoảng chừng cụt, sát vách đá
Life up:sẽ update sau

Yellow Turnban Fortress
Musou up: đàng phía bên phải trước lúc nhập tuyến đường vòng tròn trĩnh ngay sát cổng gate captain
Life up: nhập trại tướng mạo Zhou Cang góc ngược phía bên dưới sát vách đá

Battle Of Si Shui Gate
Musou up: phía bên dưới phía bên phải ngay sát tướng mạo Niu Fu sở hữu vách ngăn nhảy qua loa đập hũ lấy
Life up: nhập kho lộc phía bên dưới mặt mày trái

Xem thêm: BongDaLu VIP: Tổng quan về cổng thông tin bóng đá hàng đầu

Battle Of Cheng Du
Musou up: phía bên dưới bạn dạng vật dụng ngay sát bờ sông và xe cộ phun cung (phe nanman)
Life up:trong rừng trúc

Lu Bu Revolt
Musou up: chống sau cùng phía phía trái bạn dạng đồ
Life up: ở sau loại ngai rồng phía phía mặt mày phải

mối cung cấp : vn-zoom