quá trình xử lý thông tin của máy tính gồm mấy bước

Câu hỏi:

25/08/2022 21,373

B. Tiếp nhận vấn đề, xử lí vấn đề, thể hiện thành quả.

Bạn đang xem: quá trình xử lý thông tin của máy tính gồm mấy bước

C. Tiếp nhận vấn đề, gửi trở nên tài liệu, đo lường tài liệu, thể hiện thành quả.

Đáp án chủ yếu xác

D. Cả tía đáp án đều sai.

Trả lời:

verified Giải vì như thế Vietjack

Đáp án đích là: A

Trong tin cậy học tập, tài liệu là vấn đề được đi vào PC nhằm PC hoàn toàn có thể nhận thấy và xử lí được. Trong PC, xử lí vấn đề đó là xử lí tài liệu. Quá trình xử lí vấn đề bao gồm tía bước: tiêu thụ tài liệu, xử lí tài liệu, thể hiện thành quả.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bản hóa học quy trình mã hóa thông tin?

Câu 2:

Hãy lựa chọn phương án ghép đúng: Mã hóa vấn đề trở nên tài liệu là quá trình

Câu 4:

1 byte hoàn toàn có thể trình diễn ở từng nào tình trạng không giống nhau:

Câu 5:

Chọn câu đúng trong những câu bên dưới đây?

Câu 6:

Chọn tuyên bố đích trong những câu sau:

Câu 7:

Phát biểu này sau đó là sai khi nói đến mối liên hệ đằm thắm vấn đề và dữ liệu?

Câu 8:

Thông tin cậy khi đi vào PC, bọn chúng đều được đổi khác trở nên dạng công cộng ê là:

Câu 9:

Hãy lựa chọn phương án ghép đúng: Hệ điểm nhị phân được dùng thịnh hành nhập tin cậy học tập vì….

Câu 10:

Chọn câu đích trong những câu sau:

Câu 11:

Phát biểu này sau đó là tương thích nhất về định nghĩa bit?

Xem thêm: cửa hàng việt tiến

Câu 12:

Chọn tuyên bố sai trong những câu sau:

Câu 13:

Đơn vị đo lượng vấn đề hạ tầng là:

Câu 14:

Thông tin cậy là gì?