ankan có khả năng tham gia phản ứng nào sau đây

Câu hỏi:

15/06/2022 11,216

A. thế với halogen.

Bạn đang xem: ankan có khả năng tham gia phản ứng nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Ankan đem kĩ năng nhập cuộc phản ứng thế với halogen.

Ví dụ:

CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho axetilen thuộc tính với H2O/HgSO4 (80oC) tạo ra trở nên thành phầm mang tên là

A. ancol etylic.

B. axeton.

C. anđehit axetic.

D. axit axetic.

Câu 2:

Biết 4 gam ankin X làm mất đi màu sắc hỗn hợp chứa chấp tối nhiều 32 gam brom. Công thức phân tử của X là

A. C5H8.

B. C2H2.

C. C3H4.

D. C4H6.

Câu 3:

Ankan X đem tỉ khối tương đối đối với H2 vày 15. Công thức phân tử của X là

A. CH4.

B. C2H6.

Xem thêm: cách chép kinh địa tạng

C. C3H8.

D. C4H10.

Câu 4:

Chất nào là sau đấy là ankan?

A. C6H6.

B. C2H6.

C. C4H6.

D. C3H6.

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X nhận được 8,8 gam CO2 và 3,6 gam H2O. X đem công thức phân tử là

A. CH4.

B. C2H6.

C. C2H4.

D. C2H2.

Câu 6:

Phản ứng nào là tiếp sau đây không đúng qui tắc Mac-côp-nhi-côp?

A. CH3CH=CH2 + HCl → CH3CHClCH3.

B. CH3CH2CH=CH2 + H2O → CH3CH2CH(OH)CH3.

C. (CH3)2C=CH2 + HBr → (CH3)2CH-CH2Br.

Xem thêm: cách đặt xe ôm grab

D. (CH3)2C=CH-CH3 + HCl → (CH3)2CClCH2CH3.