bài 51 giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 51 giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo

Viết tiếp vô địa điểm chấm:

25% của một vài là 400. Số này đó là ......

30% giá chỉ chi phí một cuốn sách là 12 000 đồng. Giá chi phí cuốn sách này đó là .......

14% diện tích S 1 căn chống là 5,6m2. Diện tích căn chống này đó là .......

75% chiều lâu năm đoạn thừng là 3m. Đoạn thừng cơ lâu năm .....

Phương pháp giải:

- Muốn mò mẫm câu nói. giải tao lấy số vẫn mang lại phân tách mang lại số Xác Suất ứng rồi nhân với 100.

- Chú ý viết lách tăng đơn vị chức năng đo tương thích vào sau cùng sản phẩm vừa vặn tìm kiếm được.

Lời giải chi tiết:

• 25% của một vài là 400. Số này đó là 400 : 25 × 100 = 1600.

• 30% giá chỉ chi phí một cuốn sách là 12 000 đồng. Giá chi phí cuốn sách này đó là 12 000 : 30 × 100 = 40 000 đồng.

• 14% diện tích S 1 căn chống là 5,6m2. Diện tích căn chống này đó là 5,6 : 14 × 100 = 40m2.

• 75% chiều lâu năm đoạn thừng là 3m. Đoạn thừng cơ lâu năm : 3 : 75 × 100 = 4m.

Câu 2

Giải câu hỏi sau: Số học viên phái đẹp của Trường Tiểu học tập Trần Quốc Toản  là 357 em, lắc 51% số học viên toàn ngôi trường. Hỏi Trường Tiểu học tập Trần Quốc Toản với từng nào học viên ?

Phương pháp giải:

Muốn mò mẫm câu nói. giải tao lấy số học viên phái đẹp phân tách mang lại 51 rồi nhân với 100.

Lời giải chi tiết:

Trường Tiểu học tập Trần Quốc Toản với số học viên là:

             357 : 51 × 100 = 700 (học sinh)

                               Đáp số: 700 học viên.

Câu 3

Giải câu hỏi sau: Một siêu thị vô mon tư nên nộp thuế rơi rụng 12 000 000 đồng (bằng 10% tổng doanh thu). Hỏi lệch giá siêu thị cơ vô mon này đó là từng nào chi phí ?

Phương pháp giải:

Muốn mò mẫm câu nói. giải tao lấy số tài chính mặt hàng cơ nên nộp thuế phân tách mang lại 10 rồi nhân với 100.

Lời giải chi tiết:

Doanh thu của siêu thị cơ đạt được vô mon tư là:

        12 000 000 : 10 × 100 = 120 000 000 (đồng)

                        Đáp số: 120 000 000 đồng.

Câu 4

Tính nhẩm:

* 5% là \(\dfrac{1}{{20}}.\)

Xem thêm: oreo bao nhiêu calo

* Vậy nhằm mò mẫm 5% của 200 tao rất có thể thực hiện như sau :

                      200 : trăng tròn = 10

a) 5% của 200 ;

b) 10% của 1230kg ;

c) 20% của 1600\({m^2}\);  

d) 25% của 216\(l\) ;

e) 50% của 48km.

Phương pháp giải:

- Viết số Xác Suất trở nên phân số với tử số vì chưng 1.

- Muốn mò mẫm Xác Suất của một vài tao lấy số cơ phân tách mang lại khuôn số vô phân số vừa vặn tìm kiếm được.

Lời giải chi tiết:

a) 5% của 200 vì chưng 10.

b) 10% của 1230kg vì chưng 123  (Vì \(10\%  = \dfrac{1}{{10}};\;1230kg:10 = 123kg\)).

c) 20% của 1600\({m^2}\) vì chưng 320\({m^2}\) (Vì \(20\%  = \dfrac{1}{5};\;1600{m^2}:5 = 320{m^2}\)).

d) 25% của 216\(l\) vì chưng 54\(l\) (Vì \(25\%  = \dfrac{1}{4};\,\,216l:4 = 54l\)).

e) 50% của 48km vì chưng 24km (Vì \(50\%  = \dfrac{1}{2};\;48km:2 = 24km\)).

Câu 5

Tính nhẩm rồi viết lách tiếp vô địa điểm chấm:

a) 25% lượng nước vô bể là 500l. Vậy lượng nước vô bể là ......

b) 10% của một vài vì chưng 245. Số này đó là ..........

c) 20% chừng lâu năm quãng lối là 30km. Quãng lối cơ lâu năm ........

d) 50% của một vài là 31. Số này đó là .......

* 25% vì chưng \(\dfrac{1}{4}\)

* Vậy nhằm mò mẫm 100% lượng nước vô bể tao thực hiện như sau :

                \(500 \times 4 = 200\left( l \right)\)

Phương pháp giải:

- Đọc đề và bài bác giải khuôn.

- Thực hiện nay những câu không giống tương tự động.

Lời giải chi tiết:

a) 25% lượng nước vô bể là 500\(l\). Vậy lượng nước vô bể là 2000\(l\)

b) 10% của một vài vì chưng 245. Số cơ là 2450 (Vì \(10\%  = \dfrac{1}{{10}};\;245 \times 10 = 2450\)).

Xem thêm: ram là bộ nhớ trong hay ngoài

c) 20% chừng lâu năm quãng lối là 30km. Quãng lối cơ dài 150km (Vì \(20\%  = \dfrac{1}{5};\; 30 \times 5 = 150km\)).

d) 50% của một vài là 31. Số cơ là 62 (Vì \(50\%  = \dfrac{1}{2};\;31 \times 2 = 62\)).

Loigiaihay.com