bản tự kiểm điểm quá trình học tập

Bản tự động kiểm điểm quy trình học tập tập thông thường được nghề giáo đòi hỏi viết lách sau khoản thời gian kết đốc một học tập kỳ hoặc 1 năm học tập tự cá thể tự động viết lách. Bản tự động kiểm điểm quy trình tiếp thu kiến thức sẽ tiến hành gửi cho tới Ban giám hiệu mái ấm ngôi trường và nghề giáo công ty nhiệm nhằm kể từ ê thực hiện địa thế căn cứ để lấy đi ra đánh giá, nhận xét học viên.

Bạn đang xem: bản tự kiểm điểm quá trình học tập

Bản tự động kiểm điểm quy trình tiếp thu kiến thức cũng như những loại biên phiên bản không giống, cũng cần được đem rất đầy đủ những nội dung cơ phiên bản như: Quốc hiệu, chi ngữ, thương hiệu phiên bản kiểm điểm, thời hạn, vị trí, những vấn đề cá thể, nội dung kiểm điểm, chữ ký của những người tự động viết lách phiên bản kiểm điểm. Vậy bên dưới đấy là 3 phiên bản kiểm điểm quy trình tiếp thu kiến thức cụ thể trúng nhất chào chúng ta vận tải về tìm hiểu thêm nhé. Ngoài bản tự kiểm điểm quá trình học tập chúng ta coi thêm thắt phiên bản tự động xếp loại hạnh kiểm học viên.

Bản tự động kiểm điểm quy trình tiếp thu kiến thức của học tập sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

… , ngày … mon … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM
Về quy trình tiếp thu kiến thức của học tập sinh

Kính gửi:........................................................

Ban giám hiệu trường: ..........................................

Giáo viên công ty nhiệm: .........................................

Em thương hiệu là: ............................................................

Học sinh lớp: ........................................................

Trường: .................................................................

Sau Lúc kết đốc học tập kỳ: ...... (năm học tập đôi mươi..... – đôi mươi.....), em xin xỏ viết lách bản tự kiểm điểm quá trình học tập của tớ nhập thời hạn qua chuyện như sau:

Những kết quả đạt được:

 • Những hoạt động và sinh hoạt trào lưu đang được tham ô gia: ...................
 • Kết trái khoáy học tập tập: ............................
 • Kỷ luật: ..........................
 • Vấn đề khác:.................

Trong thời hạn tiếp thu kiến thức mới đây em đã và đang vi phạm một vài lỗi, em xin xỏ trình diễn rõ ràng như sau:

 • Nghỉ học tập đem viết lách đơn xin xỏ phép: …….lần.
 • Nghỉ học tập ko xin xỏ phép:…….lần.
 • Đi học tập trễ: ……..lần.
 • Mất trật tự động nhập giờ học: ……..lần.
 • Đánh nhau: ……..lần.
 • Không ông nằm trong bài: ……..lần.
 • Không thực hiện bài bác tập: ……..lần.
 • Bị điểm kém: ……..lần.
 • Bị phê bình nhập tuột đầu bài: ……..lần.
 • Vô lễ với thầy cô giáo: ……..lần.
 • Mặc phục ko trúng quy định: ……..lần.
 • Lỗi vi phạm khác: .....................

Trên đấy là phiên bản tự động kiểm quy trình tiếp thu kiến thức của em. Rất mong chờ thầy cô công ty nhiệm đánh giá, nhận xét và xếp loại hạnh kiểm cho tới em.

Em xin xỏ hứa tiếp tục triển khai chất lượng tốt nội quy mái ấm ngôi trường, xử lý những lỗi đang được phạm phải, ko nhằm những sai phạm tái ngắt trình diễn, và nỗ lực phấn đấu tiếp thu kiến thức chất lượng tốt rộng lớn.

Em xin xỏ thực lòng cảm ơn!

Chữ ký học tập sinh

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

Chữ ký phụ huynh

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

Bản tự động kiểm điểm quy trình học tập tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
-------------

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
(Về quy trình học tập tập)

Kính gửi: Giáo viên công ty nhiệm lớp…………..

Họ và tên:...........................................

Học sinh lớp:……………………… Trường:....................................

Trong học tập kì…. năm học tập đôi mươi,....-20....vừa phải qua chuyện, em đang được đem những điểm mạnh và điểm yếu sau:

+ Ưu điểm:

Trong học tập kỳ mới đây, em đang được đạt được những điểm mạnh như sau:

Học tập:.....................................................................

Kỷ luật:......................................................................

Hoạt động phong trào:..............................................

Vấn đề khác:...........................................................

+ Về khuyết điểm:

Tuy nhiên, em đang được vi phạm những lỗi như sau:

- Nghỉ học tập đem phép:…….lần.

- Nghỉ học tập ko phép:…….lần.

- Đi học tập muộn:……..lần.

- Nói chuyện tiếng ồn nhập giờ học:……..lần.

- Gây rối, rơi rụng liên kết nhập lớp:……..lần.

Xem thêm: rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá xác suất để được lá bích là

- Vô lễ với giáo viên:……..lần.

……..................................................................

Với những ưu và điểm yếu bên trên, em xin xỏ nhận xét hạnh kiểm của cá thể như sau:

+ Tự xếp loại hạnh kiểm:........................

Ngoài đi ra, em xin xỏ thể hiện một vài ba chủ ý góp phần về lớp học tập nhập học tập kỳ sắp tới đây, mong chờ được thầy cô đánh giá.

+ Ý con kiến cá nhân:

Trên đấy là phiên bản kiểm điểm cá thể của em. Kính mong chờ thầy/cô giáo đánh giá, nhận xét và xếp loại hạnh kiểm cho tới em.

Trong học tập kỳ cho tới, em xin xỏ hứa tiếp tục nỗ lực, nỗ lực không dừng lại ở đó nhằm tiếp thu kiến thức chất lượng tốt, triển khai theo như đúng nội quy và đem những góp phần không dừng lại ở đó cho tới lớp, ngôi trường. Em xin xỏ thực lòng cảm ơn!

…………., ngày… tháng… năm……

Học sinh
(Ký và ghi rõ rệt bọn họ tên)

Bản kiểm điểm quy trình tiếp thu kiến thức chủ yếu trị

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ............

LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Tôi tên: ………………………………………...……………………………...

Ngày, mon, năm sinh: ……………….....................................................

Đơn vị công tác: ………………………...……………………………………

Qua rộng lớn 1 năm nhập cuộc tiếp thu kiến thức lớp Trung cung cấp LLCT-HC khoá…………….(Khóa học: …………..–………….) ngỏ bên trên ……..……………………………

Bản đằm thắm xin xỏ nhận xét những mặt mũi ưu, điểm yếu rõ ràng như sau:

1. Về tư tưởng chủ yếu trị

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

2. Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

3. Về triển khai trọng trách tiếp thu kiến thức, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

Tôi xin xỏ khẳng định đang được kiểm điểm chân thực về nội dung nêu bên trên./.

………ngày……tháng…..năm

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Cách viết lách phiên bản kiểm điểm quy trình học tập tập

Bản kiểm điểm học viên tự động nhận lỗi trúng chuẩn chỉnh cần phải có rất đầy đủ những nội dung sau:

+ Quốc hiệu: Cần ghi bằng văn bản in hoa và được trình diễn đi ra đằm thắm trang giấy

+ Tiêu ngữ: Cần nên ghi rõ rệt phiên bản kiểm điểm về sự việc gì, viết lách chữ in hoa và trình diễn đi ra đằm thắm trang giấy má.

+ Cần nên đem tháng ngày năm lập biên bản

+ “Kính gửi”: cần thiết nêu rõ rệt gửi ai và cũng rất được trình diễn đi ra đằm thắm trang giấy má.

+ tin tức của những người viết lách phiên bản kiểm điểm cần phải nêu rõ rệt bao hàm thương hiệu, tuổi tác, lớp,…

Xem thêm: khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

+ Tiếp theo đòi là thời hạn vi phạm, tương tự nguyên do viết lách phiên bản kiểm điểm.

+ Lời hứa của phiên bản đằm thắm về sự việc vi phạm

+ Cuối nằm trong được xem là chữ ký của những người viết lách phiên bản kiểm điểm, hoàn toàn có thể bao hàm cả chữ ký của những người thực hiện bệnh (trong tình huống của học viên viết lách phiên bản kiểm điểm thì hoàn toàn có thể đem chữ ký của phụ huynh).