c2h2 ra c2ag2

C2H2 AgNO3 NH3

C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên ghi chép và thăng bằng phương trình phản xạ C2H2 thuộc tính AgNO3 nhập NH3. Mời chúng ta tìm hiểu thêm nội dung cụ thể phương trình bên dưới.

Bạn đang xem: c2h2 ra c2ag2

1. Phương trình phản xạ Axetilen nhập AgNO3 nhập NH3

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 ↓ + 2NH4NO3

2. Điều khiếu nại phản xạ xảy ra 

Nhiệt phỏng thường

3. Hiện tượng Lúc mang đến C2H2 thuộc tính AgNO3 nhập NH3

Sục axetilen nhập AgNO3 nhập NH3 thấy hiện nay tượng  kết tảu gold color nhạt

4. Tính Hóa chất của Axetilen

4.1. Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong halogen (phản ứng halogen hóa)

  • Cộng brom

CH ≡ CH + Br - Br → Br-CH = CH - Br

Sản phẩm sinh đi ra với links song nhập phân tử nên rất có thể nằm trong tiếp với môt phân tử brom nữa:

Br-CH = CH - Br + Br - Br → Br2CH-CH-Br2

  • Cộng clo

C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2

  • Phản ứng nằm trong hiđro (phản ứng hiđro hóa)

C2H2 + H2 → C2H6

Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra C2H2 và H2: Nhiệt phỏng, xúc tác Niken

Lưu ý: Dường như Lúc mang đến C2H2 thuộc tính với H2 ở ĐK nhiệt độ phỏng hóa học xúc tác không giống nhau mang đến thành phầm không giống nhau

C2H2 + H2 → C2H4

  • Phản ứng nằm trong axit

C2H2 + HCl → C2H3Cl (Nhiệt phỏng và xúc tác HgCl2)

  • Phản ứng nằm trong nước (phản ứng hiđrat hóa

C2H2 + H2O → CH3CHO (Nhiệt độ: 80 phỏng C Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4)

4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Hai phân tử axetilen rất có thể nằm trong phù hợp với nhau tạo nên trở nên vinylaxetilen

Đime hóa:

2CH≡CH → CH2=CH−C≡CH  (Nhiệt phỏng xúc tác)

(Vinyl axetilen)

Trime hóa:

3CH≡CH  →  C6H6

4.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa

Axetilen là hiđrocacbon, chính vì thế Lúc nhen, axetilen tiếp tục cháy dẫn đến cacbon Đioxit và nước, tương tự động metan và etilen.

Axetilen cháy nhập không gian với ngọn lửa sáng sủa, lan nhiều nhiệt độ.

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Sục khí axetilen nhập hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 thấy xuất hiện

A. kết tủa vàng nhạt nhẽo.

B. kết tủa white color xanh

C. kết tủa đỏ ối nâu

D. hỗn hợp màu sắc lam.

Câu 2. Cho 1,12 lít axetilen (đktc) thuộc tính với AgNO3 dư nhập hỗn hợp NH3, sau phản xạ trọn vẹn, nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 13,3.

B. 12.

C. 24,0.

D. 21,6.

Câu 3. Để nhận thấy 2 khí thất lạc nhãn C2H2 và C2H4 đựng nhập lọ riêng lẻ tớ dùng hóa hóa học nào là tại đây.

A. hỗn hợp AgNO3/NH3

B. hỗn hợp Brom

Xem thêm: người thầy y đức 2 diễn viên

C. Cu(OH)2

D. Khí H2

Câu 4. Tính hóa học vật lý cơ của axetilen là

A. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nặng trĩu rộng lớn không gian.

B. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn không gian.

C. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, tan đảm bảo chất lượng nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn không gian .

D. hóa học khí ko màu sắc, hương thơm hắc, không nhiều tan nội địa, nặng trĩu rộng lớn không gian.

Xem đáp án

Đáp án B

Tính hóa học vật lý cơ của axetilen là hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn không gian.

Câu 5. Khí axetilen không tồn tại đặc thù chất hóa học nào là sau đây?

A. Phản ứng cùng theo với hỗn hợp brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cùng theo với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài khả năng chiếu sáng.

Câu 6. Dãy những hóa học nào là tại đây đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom?

A. CH4; C6H6.

B. C2H4; C2H6.

C. CH4; C2H4

D. C2H4; C2H2.

Câu 7. Phương pháp văn minh nhằm pha trộn axetilen lúc bấy giờ là

A. nhiệt độ phân etilen ở nhiệt độ phỏng cao.

B. nhiệt độ phân benzen ở nhiệt độ phỏng cao.

C. nhiệt độ phân can xi cacbua ở nhiệt độ phỏng cao.

D. nhiệt độ phân metan ở nhiệt độ phỏng cao.

Câu 8. Khi nhen khí axetilen số mol CO2 và H2O được tạo nên trở nên bám theo tỉ trọng là

A. 1 : 1.

B. 1 : 2

C. 1 : 3.

D. 2 : 1.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình nhen cháy axetilen:

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

=> CO2 và H2O tạo nên trở nên bám theo tỉ trọng 4 : 2 = 2 : 1

Xem thêm: king of wands trong tình yêu

.................................

VnDoc vẫn gửi cho tới các bạn phương trình C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 là phản xạ  Sục axetilen nhập AgNO3 nhập NH3 được VnDoc biên soạn, Lúc mang đến C2H2 thuộc tính với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ thấy kết tủa vàng nhạt nhẽo, đó cũng đó là phương trình dùng làm nhận thấy axetilen với những Lúc metan, etieln. Hy vọng tư liệu hùn những ghi chép và thăng bằng chính phương trình phản xạ.

Ngoài đi ra, VnDoc.com vẫn xây dựng group share tư liệu tiếp thu kiến thức trung học phổ thông không tính tiền bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể có được những tư liệu tiên tiến nhất.