cảm kháng là gì

Câu hỏi:

Cảm kháng của cuộn cảm mang đến tớ biết điều gì?

A. Cho biết cường độ ngăn trở loại năng lượng điện một chiều của cuộn cảm. 

Bạn đang xem: cảm kháng là gì

B. Cho biết cường độ ngăn trở loại năng lượng điện xoay chiều của cuộn cảm.

C. Cho biết kỹ năng thu thập tích điện năng lượng điện ngôi trường của cuộn cảm.

D. Cho biết kỹ năng thu thập tích điện kể từ ngôi trường của cuộn cảm.

Đáp án trúng A.

Cảm kháng của cuộn cảm mang đến tớ biết cường độ ngăn trở loại năng lượng điện một chiều của cuộn cảm, cảm kháng là đặc điểm vô mạch xoay chiều ngăn chặn sự thay cho thay đổi của loại năng lượng điện, cảm kháng của cuộn cảm hoặc cảm kháng của cuộn chão tùy thuộc vào tần số của năng lượng điện áp bịa vô vì như thế năng lượng điện kháng tỷ trọng thuận với tần số.

Giải mến nguyên nhân lựa chọn đáp án thực sự A

– Cuộn cảm là một linh khiếu nại năng lượng điện tử thụ động được kết cấu kể từ thật nhiều vòng chão năng lượng điện (lõi đồng) quấn xung xung quanh những lõi (sắt non, nam châm hút từ, ko khí), khi dòng năng lượng điện chạy qua sẽ sinh rời khỏi kể từ ngôi trường, chừng mạnh mẽ của kể từ ngôi trường mạnh hoặc yếu hèn gọi là độ tự động cảm.

– Nguyên lý hoạt động của cuộn cảm:

+ Khi tớ sở hữu cuộn cảm rồi, nếu như cho dòng năng lượng điện 1 chiều DC chạy qua loa. Dòng năng lượng điện tiếp tục sinh rời khỏi một kể từ ngôi trường B sở hữu độ mạnh và chiều ko thay đổi ứng với chiều và độ mạnh loại năng lượng điện DC. Và loại DC sở hữu tần số bởi vì 0, cuộn chão sinh hoạt như 1 năng lượng điện trở sở hữu năng lượng điện trở kháng ngay gần bởi vì 0.

+ trái lại Khi tớ cho dòng năng lượng điện xoay chiều chạy qua cuộn cảm, nó sẽ bị sinh rời khỏi kể từ ngôi trường biến chuyển thiên (B) và một trường năng lượng điện ngôi trường E, điện trường này biến chuyển thiên tuy nhiên luôn luôn vuông góc với kể từ ngôi trường. Cảm kháng của cuộn kể từ thuộc về vô tần số của loại xoay chiều.

Xem thêm: Cập nhật KQBĐ hôm nay trực tuyến chính xác tại Mitom TV

+ Cuộn cảm L có đặc điểm thanh lọc nhiễu chất lượng cho những mạch nguồn DC có láo nháo tạp nhiễu ở những tần số không giống nhau tùy vô đặc điểm rõ ràng của từng cuộn cảm, canh ty ổn định ấn định loại, phần mềm trong những mạch thanh lọc tần số.

+ Một loại năng lượng điện qua loa ngẫu nhiên chão này sẽ tạo nên rời khỏi một kể từ ngôi trường. Cuộn cảm là một trong những chão sở hữu hình dạng nhằm kể từ ngôi trường tiếp tục mạnh rất là nhiều.

+ Lý tự một cuộn cảm hoạt động theo cơ hội của chính nó là vì như thế kể từ ngôi trường này. Lĩnh vực này tiến hành một số trong những khí cụ cơ vật lý yêu thuật ngăn chặn loại năng lượng điện xoay chiều.

– Cảm kháng là đặc điểm vô mạch xoay chiều ngăn chặn sự thay cho thay đổi của loại năng lượng điện. Cảm kháng của cuộn cảm hoặc cảm kháng của cuộn chão tùy thuộc vào tần số của năng lượng điện áp bịa vô vì như thế năng lượng điện kháng tỷ trọng thuận với tần số.

Cảm kháng của cuộn chão là đại lượng đặc thù cho việc ngăn trở loại năng lượng điện của cuộn chão so với loại năng lượng điện xoay chiều.

ZL = 2.314.f.L

Trong ê :  

Xem thêm: khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

ZL: Là cảm kháng, đơn vị chức năng là Ω.

f : Là tần số đơn vị chức năng là Hz.

L : Là thông số tự động cảm , đơn vị chức năng là Henry.