chất có nhiệt độ sôi thấp nhất

Chất đem nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất là

Chất này tại đây đem nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới nhiệt độ phỏng sôi của ăn ý hóa học cơ học. Xác lăm le hóa học này đem nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: chất có nhiệt độ sôi thấp nhất

Chất này đem nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất

A. C4H9OH

B. C3H7COOH

C. CH3COOC2H5

D. C6H5OH

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

CH3COOC2H5 là este nên đem nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất.

So sánh nhiệt độ phỏng sôi của những ăn ý hóa học hữu cơ

  • Xét về links hidro, những ăn ý hóa học đem links hiđro thì nhiệt độ phỏng sôi cao những rộng lớn ăn ý hóa học không tồn tại links hiđro.

Ví dụ rõ ràng như: ăn ý hóa học HCOOH sẽ có được nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa HCHO.

  • Hợp hóa học đem links hiđro càng bền thì nhiệt độ phỏng sôi càng tốt.

Ví dụ: ăn ý hóa học CH3COOH đem nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa C2H5OH và cao hơn nữa cả C2H5NH2.

Những phân tử có tính phân cực kỳ rộng lớn sẽ có được nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa, phỏng phân cực kỳ đó là cường độ chênh chếch về lực bú mớm vô phân tử khi đem group bú mớm electron.

  • Nhiệt phỏng sôi của những ăn ý hóa học xét về phỏng phân cực kỳ như sau:

Este >> xeton >> anđehit >> dẫn xuất halogen >> ete > > CxHy.

Tức là, COO – >> C = O >> CHO >> R – X >> -O- >> C – H.

  • Khối lượng phân tử càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng tốt.

Ví dụ ăn ý hóa học CH3COOH đem nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa ăn ý hóa học HCOOH.

Phân tử đem hình dạng phổ thông nhánh thì nhiệt độ phỏng sôi càng thấp, nhiệt độ nhiệt độ chảy càng tốt tự diện tích S xúc tiếp phân tử rời. Những nhánh càng ngay gần group chức thì đem nhiệt độ phỏng sôi càng thấp.

Vậy nhiệt độ phỏng số của những ăn ý hóa học tiếp tục bố trí theo dõi trật tự bên dưới đây:

Xem thêm: CaKhia TV - Địa chỉ trực tiếp bóng đá uy tín nhất hiện nay

Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy.

Câu chất vấn áp dụng liên quan

Câu 1Chất này tại đây đem nhiệt độ phỏng sôi cao nhất?

A. CH3OC2H5

B. C3H8.

C. C2H5OH.

D. CH3OH

Câu 2. Chất đem nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất là

A. CH3COOH.

B. C6H5NH2.

C. C2H5OH.

D. HCOOCH3.

Câu 3. Chất này tại đây đem nhiệt độ phỏng sôi thấp nhất:

A. CH3CH2CH2NH2

Xem thêm: khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

------------------------------------

Các bạn cũng có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt một trong những tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình học hành như: Giải bài bác luyện Hóa 12, Giải bài bác luyện Toán lớp 12, Giải bài bác luyện Vật Lí 12 ,....

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu ôn luyện trung học phổ thông Quốc gia không lấy phí bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể cảm nhận được những tư liệu, đề đua tiên tiến nhất.