phóng viên tiếng anh là gì

Bản dịch của "phóng viên" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: phóng viên tiếng anh là gì

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "reporter" nhập một câu

Police allowed reporters and locals vĩ đại approach the wall of the hideaway.

He became a reporter for the next four years, until 1923.

Xem thêm: loop mail là gì

Sunny, a young, budding reporter, is covering the story.

Information ranging from a wide variety of sources, such as reporters, political scientists, historians, art historians, as well as critics are published in the newspaper.

Xem thêm: súng bắn đạn nhựa giá rẻ 50k

Therefore, it is important vĩ đại include controls vĩ đại ensure that the fluorescence from fluorescent reporter protein reconstitution is not due vĩ đại unspecific liên hệ.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "phóng viên" nhập giờ Anh

toàn cỗ nhân viên cấp dưới danh từ