countryside nghĩa là gì

Bản dịch của "countryside" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: countryside nghĩa là gì

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "countryside" vô một câu

It served an area of the countryside in which had hardly any industry.

A drought exacerbated the growing unrest in the countryside.

Xem thêm: rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá xác suất để được lá bích là

The two men have made a connection and embark on a romance, taking trips in the countryside.

The transition is made by an entourage passing through the thành phố gate and out to lớn the countryside beyond thành phố walls.

Xem thêm: thanh bình là gì

It is not gregarious and single birds or pairs are found in rough, rocky countryside.

cách phân phát âm