dãy ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch

Câu hỏi:

17/04/2021 22,817

A. Na+,Cl, HSO4-, Cu2+.

Bạn đang xem: dãy ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch

Đáp án chủ yếu xác

D. H, NH4+, Fe2+, NO3-.

Đáp án B: HCO3+  OH-  → CO2−3  + H2O    Ba2+ + CO2−3→ BaCO3↓  → loại

Đáp án C: 2Ag+ + 2OH → Ag2O↓ + H2O → loại

Đáp án D:  3Fe2+ + 4H+ + NO3 → 3Fe3+ + NO↑ + 2H2O  → loại

=> Các ion vô A nằm trong tồn bên trên vô dung dịch

Đáp án nên chọn là: A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào là sau đó là ko là phản xạ trao thay đổi vô dung dịch?

A. Na2SO4 +  BaCl2 → BaSO4↓ + NaCl.

B. HCl + KOH → KCl + H2O.

C. H2SO4 + Na2S → Na2SO4 + H2S↑.

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑.

Câu 2:

Trường thích hợp nào là tại đây những ion không nằm trong tồn bên trên vô một dung dịch?

A. Al3+, SO42-, Mg2+, Cl-

B. H+, NO3-, SO42-, Mg2+

C. K+, CO32-, SO42-

D. Fe2+, NO3-, S2-, Na+

Câu 3:

Dãy bao gồm những ion ko thể nằm trong tồn bên trên vô một hỗn hợp là

A. Na+ , Mg2+ , NO−3 , SO42-

Xem thêm: Tìm hiểu về soi kèo bóng đá và hướng dẫn soi kèo bóng đá chi tiết tại 90P TV

B. Na,  K, HSO, OH

C. Ba2+ , Al3+ ,NO3 , Cl

D. Fe3+ , Cu2+ , SO2−4 , Cl

Câu 4:

Dung dịch Y chứa chấp 0,02 mol Mg2+; 0,03 mol Na+; 0,03 mol Cl- và nó mol SO42-. Giá trị của nó là

A. 0,01.

B. 0,02.

C. 0,015.

D. 0,025.

Câu 5:

Dãy bao gồm những ion hoàn toàn có thể nằm trong tồn bên trên trong một hỗn hợp là

A. Ca2+, Cl-, Na+, CO32-.

B. K+, Ba2+, OH-, Cl-.

C. Al3+, SO42-, Cl-, Ba2+.

D. Na+, OH-, HCO3-, K+.

Câu 6:

Những ion nào là tại đây nằm trong xuất hiện vô một dung dịch?

A. Mg2+, Na+, Cl-, OH-.

B. Cu2+, Fe2+, Cl-, OH-.

C. K+, Na+, Cu2+, Cl.

Xem thêm: XoilacTV: Nền tảng cập nhật kết quả bóng đá trực tuyến chính xác và mới nhất

D. Mg2+, Ag+, Cl-, OH-.