điện trường xoáy là điện trường

Điện ngôi trường xoáy là năng lượng điện trường

Bạn đang xem: điện trường xoáy là điện trường

A. sở hữu những đàng mức độ xung quanh những đàng mức độ kể từ của kể từ ngôi trường trở thành thiên.

B. của những năng lượng điện đứng yên lặng.

C. sở hữu những đàng mức độ ko kín.

D. thân thuộc nhì phiên bản tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện ko thay đổi.

Đáp án A

Xem thêm: BongDaLu VIP: Tổng quan về cổng thông tin bóng đá hàng đầu

Điện ngôi trường xoáy là năng lượng điện ngôi trường sở hữu những đàng mức độ xung quanh những đàng mức độ kể từ của kể từ ngôi trường trở thành thiên
\(\rightarrow A\)

Lê chỉ Tùng Đường mức độ xung quanh đàng mức độ sao, xung quanh những đàng chạm màn hình kể từ chứ . 1/1/2017

. 02/01/2017

123456789 bản thân gọi sai ý c chữ ko trở thành sở hữu . 20/12/2016

. 21/12/2016

Thiên Thy nó xung quanh nên nó cần khép vòng lại => kín. ko thấy xích míc gì không còn. . 19/12/2016

. 20/12/2016

Xem thêm: cách chép kinh địa tạng

Lại Tuấn Khanh Tuankhanhvp A tương đương sgk tuy nhiên các bạn . 19/12/2016

. 20/12/2016

123456789 sgk trang 108: "Điện ngôi trường sở hữu đàng mức độ là đàng cong kín gọi là năng lượng điện ngôi trường xoáy". Ai lý giải canh ty m vs? . 17/12/2016

. 18/12/2016