đổi phút ra giờ

Thuyết minh video

chủ đề bài bác Hỏi bọn chúng bản thân 549 phút tương tự với từng nào giờ đi ra đề bài bác cũng đòi hỏi đáp án nên được ghi chép bên dưới dạng phân số hoặc số thập phân so với bài bác này sinh sống tớ tiếp tục lấy 549 phân tách mang đến 60 nhé Tại sao là 60.000 này đó là cũng chính vì bọn chúng tôi đã biết một trong những bởi vì 60 phút như thế để hiểu 549 bởi vì từng nào giờ tất cả chúng ta tiếp tục ráng 549 phân tách mang đến 60 m Bây giờ bọn chúng tôi cũng bịa luật lệ tính nào là tớ sẽ sở hữu được 549 phân tách mang đến 60 ở phía trên 549 vứt chữ số chín ở mặt hàng đơn vị chức năng cút tất cả chúng ta sẽ tiến hành 54 và với số 60 vứt số 0 ở mặt hàng đơn vị chức năng cút tất cả chúng ta sẽ tiến hành sáu lấy 54 phân tách mang đến 6 chủng a99 nhân với 60 bóng 540 549 - 540 tất cả chúng ta sẽ tiến hành 9 bên trên phía trên tất cả chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể tóm lại được là luật lệ tính 549 phân tách mang đến 60 C bởi vì 9 - 92 549 phút tương tự với 9h và 9 phút số dư 9 ở ăm ắp cũng đó là 9 phút những em nhé Tuy nhiên cũng chính vì đề bài bác đòi hỏi tất cả chúng ta là đáp án nên được ghi chép bên dưới dạng phân số hoặc số thập phân nên bên trên phía trên tất cả chúng ta tiếp tục thực hiện tiếp nhé Tại phía trên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng số 549 như thể số 500 49,000 như thế với phía trên hạ một trong những ko xuống tất cả chúng ta van lơn được số 90 a90 phân tách mang đến 60 tất cả chúng ta sẽ tiến hành một bên trên phía trên kem Nhớ là nên ghi tăng lốt phẩy vô nhé tớ sẽ sở hữu được 90 phân tách mang đến 60 bởi vì 11 X10 60 vắng tanh 60 90 - 60 là bà 10 Lúc sắp tới hạ tiếp chữ số ko xuống tất cả chúng ta sẽ tiến hành số 300 362 là 30 phân tách mang đến 6 tất cả chúng ta tiếp tục bắt gặp 55 X60 bóng 300 300 - 300 lá không còn như thế luật lệ tính 549 phân tách mang đến 60 mang đến tất cả chúng ta đáp án là 9,15 hoặc Có tức là 549 phút tương tự với 9,15 giờ và tất cả chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể đánh giá đáp án này bằng phương pháp vẽ đi ra nhé Tại mặt mày này tất cả chúng ta tiếp tục vẽ với cùng 1 đường thẳng liền mạch lối trực tiếp này phía trên tất cả chúng ta tiếp tục ghi giờ và bên dưới tất cả chúng ta tiếp tục ghi phút trước tiên tất cả chúng ta tiếp tục xuất phân phát với ko giờ và ko nóng bức tiếp cho tới tất cả chúng ta sẽ sở hữu được một giờ tương tự với 60 phút nhì giờ tương tự với 120 phút số 3 số bởi vì 180 phút 4 giờ bóng 240 phút ở bên trên phía trên với từng giờ tăng thêm tất cả chúng ta tiếp tục thêm vào đó 60 phút nhé tiếp cho tới tất cả chúng ta với 5 giờ mắng bà chuyên nghiệp phút 6 giờ bóng 360 phút 7 giờ bánh 420 phút 8 giờ bánh 480 phút và 9h bánh 540 phút tuy nhiên nhưng mà bọn chúng bản thân vẫn tồn tại 9 phút ở phía trên nhé Chính nên là bọn chúng bản thân tiếp tục ký hiệu 9 phút ở phía trên ở phía trên tiếp tục nào là 9 phút những em nhé Và tất cả chúng ta tiếp tục xóa cút âm thầm còn quá này như thế Tại phía trên tớ hoàn toàn có thể tóm lại được lá 549 phút bởi vì với 9h bọn chúng bản thân tiếp tục ghi lại ở bên dưới nhé 549 nhì phút tiếp tục bởi vì với 9h và 9 phút 9 phút ở phía trên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thao diễn miêu tả bởi vì phân số ra sao nhỉ tớ sẽ sở hữu được 9 phút bánh 9/60 giờ lấy tử số và kiểu số phân tách mang đến 3 tất cả chúng ta sẽ tiến hành 3/20 nhé đơn vị chức năng ở phía trên lá giờ tớ với 549 phút tương tự với 93/20 giờ em nhé vô sắp tới 3/20 giờ thì bởi vì từng nào nhỉ bọn chúng tôi cũng test phân tách nào là tớ sẽ sở hữu được 3 phân tách mang đến trăng tròn ở phía trên số 3 của tất cả chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể được ghi chép vô lá 3,00 như thế bọn chúng bản thân tiếp tục thực hiện nhé tớ với 3 phân tách mang đến trăng tròn ko phân tách được nên ko nào là tất cả chúng ta tiếp tục tặng ghi số 0 ở phía trên ko nhân với 23 D3 chứ không hề phun hạ tiếp một chữ số 0 ở phía trên xuống tất cả chúng ta sẽ tiến hành 30 30 phân tách mang đến trăng tròn tất cả chúng ta sẽ tiến hành một những em ghi nhớ nên ghi lốt phẩy vô phía trên nhé 30 phân tách mang đến trăng tròn tất cả chúng ta bịa 11 X20 phun trăng tròn 30 - trăng tròn tất cả chúng ta sẽ tiến hành chóng miếng tương đối kéo xuống nhất 30 - mang đến trăng tròn tất cả chúng ta sẽ tiến hành ko 10 kể từ phân tử tiếp chữ số 0 này xuống tất cả chúng ta sẽ tiến hành số 100 120 ngày cũng như 10 phân tách số nhì tất cả chúng ta sinh nằm trong 55 x trăng tròn bởi vì 100 100 - 100 là không còn như thế Tại phía trên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy 3/20 cũng chủ yếu bởi vì 0,15 nhé và 9,15 cũng chủ yếu bởi vì 93/20 như thế 549 phút tiếp tục tương tự với 9,15 giờ hoặc 93/20 giờ những em nhé