ngoài ra tiếng anh

Bản dịch của "ngoài ra" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: ngoài ra tiếng anh

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ theo đòi văn cảnh của "ngoài ra" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Tôi rất có thể ra ngoài nắng/đi bơi/chơi thể thao/uống rượu được không?

Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?

Xem thêm: cửa hàng việt tiến

Chúng tao ra ngoài mang lại thông thoáng đi?

Would you lượt thích to tướng get some fresh air?

Xem thêm: rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá xác suất để được lá bích là

Tao với mi ra ngoài cơ tính sổ!

Let's settle this outside!

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "ngoài ra" nhập giờ đồng hồ Anh