khối 12 mặt đều có bao nhiêu cạnh

Câu hỏi:

16/01/2020 55,646

Bạn đang xem: khối 12 mặt đều có bao nhiêu cạnh

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Chọn A

Ta với số cạnh của hình mươi nhị mặt mày đều là 30.

Số cạnh của hình 12 mặt mày đều là A. 30 B. 16 C. 12 D. trăng tròn (ảnh 1)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình nhiều diện mặt mày với từng nào mặt?

A. 11

B. 12

C. 10

D. 7

Câu 2:

Trong những hình tiếp sau đây hình này ko cần nhiều diện lồi? 

A. Hình (IV)

B. Hình (III)

C. Hình (II)

D. Hình (I)

Câu 3:

Khối nhiều diện 12 mặt đều phải có số đỉnh và số cạnh theo lần lượt là

A. 30 và 20

B. 12 và 20

Xem thêm: ca sĩ gia tiến

C. 20 và 30

D. 12 và 30

Câu 4:

Khối lăng trụ ngũ giác với toàn bộ từng nào cạnh?

A. 20

B. 25

C. 10

D. 15

Câu 5:

Hình vẽ bên dưới với từng nào mặt

A. 10

B. 7

C. 9

D. 4

Câu 6:

Cho hình thập nhị diện đều (tham khảo hình vẽ bên). Côsin của góc tạo ra vì như thế nhị mặt mày phẳng lặng với cộng đồng một cạnh của thập nhị diện đều bằng

A. 5-12

B. 5-14

C. 15

D. 12

Xem thêm: rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá xác suất để được lá bích là