drop in on là gì

Trong nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục thể hiện những Phrasal verb Drop phổ thay đổi bao hàm khái niệm, cấu hình thông thườn, cơ hội dùng và ví dụ. Hình như, cuối bài xích sẽ có được phần bài xích luyện gia tăng đem đáp án nhằm người học tập rất có thể ôn lại kỹ năng vừa phải nhập bài xích.

Key takeaways:

Bạn đang xem: drop in on là gì

Các phrasal verb với Drop thông dụng:

 • Drop away: trở thành yếu hèn đi

 • Drop back/Drop behind: dịch chuyển, đứng địa điểm sau người khác

 • Drop by/in | drop in on somebody | drop into something: ghé thăm hỏi ai đó

 • Drop off: chìm nhập giấc mộng nhẹ/ trở thành không nhiều hơn

 • Drop out: không hề là một trong phần của vật gì đó/ Bỏ học

7 Drop Phrasal verb thông thườn nhập giờ đồng hồ Anh

Trong nội dung bài viết sau đây, người sáng tác tiếp tục trình làng cho tới người phát âm 7 Phrasal verb thông thườn với Drop:

Drop away

Theo tự vị Oxford, Phrasal verb này đem nghĩa là: “to become weaker or less” (Từ điển Oxford) - nghĩa: trở thành yếu hèn rộng lớn hoặc không nhiều hơn

Ví dụ:

 • The numbers of our customers began to tát drop away after July. (Dịch: Số lượng quý khách của công ty chúng tôi chính thức tách sau mon Bảy.)

 • The price of petrol has just dropped away since last month. (Dịch: Giá xăng vừa phải tách từ thời điểm tháng trước)

phrasal-verb-drop-thong-dung-trong-tieng-anhDrop behind

Theo tự vị Oxford, Phrasal verb này đem nghĩa là: “to move or fall into position behind somebody else” (Từ điển Oxford) - nghĩa: dịch chuyển hoặc rớt vào địa điểm sau người không giống.

Cấu trúc: drop back/behind | drop behind somebody

Ví dụ:

 • Try your best, you cannot drop behind the others. (Dịch: Hãy nỗ lực rất là, các bạn ko thể tụt lại hâu phương những người dân không giống.)

 • Anna lập cập quickly in order not to tát drop behind the other competitors. (Dịch: Anna chạy thiệt thời gian nhanh nhằm không trở nên tụt lại hâu phương những đối thủ cạnh tranh không giống.)

Xem thêm:

Phrasal Verb Take | Những cụm động kể từ thông thườn nhất với take

Drop by

Theo tự vị Oxford, Phrasal verb này đem nghĩa là: “to pay an informal visit to tát a person or a place” (Từ điển Oxford) - nghĩa: nhằm thăm hỏi thân thiết một người hoặc một vị trí.

Cấu trúc: drop by/in | drop in on somebody | drop into something

Ví dụ: Lisa will drop by her grandmother while she is on her vacation. (Dịch: Lisa sẽ tới thăm hỏi bà của cô ý ấy Khi bà ấy đang di chuyển ngủ.)

Drop off

Theo tự vị Oxford, Phrasal verb này đem chân thành và ý nghĩa là:

 • “to fall into a light sleep” (Từ điển Oxford) - nghĩa: chìm nhập giấc mộng nhẹ

 • “to become fewer or less” - nghĩa: trở thành thấp hơn (đếm được và ko kiểm đếm được)

Ví dụ: 

 • Traffic jam in the thành phố has dropped off because of the new road. (Dịch: Kẹt xe pháo nhập thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tách vì thế con phố mới nhất.)

 • I felt tired, ví I dropped off and missed the over of the lecture. (Dịch: Tôi cảm nhận thấy mệt mỏi, nên tôi chìm nhập giấc mộng và tiếp tục bỏ qua phần cuối của bài xích giảng.)

 • The film was ví boring that I dropped off immediately. (Dịch: Sở phim ngán đến mức độ tôi chìm nhập giấc mộng ngay lập tức tức tốc.)

phrasal-verb-drop-thong-dungDrop out

Theo tự vị Oxford, Phrasal verb này đem nghĩa là: 

 • “to no longer take part in or be part of something” (Từ điển Oxford) - nghĩa: không hề nhập cuộc hoặc là một trong phần của điều gì đó

 • “to leave school, college, etc. without finishing your studies” - nghĩa: tách ngôi trường, ĐH, v.v. tuy nhiên ko hoàn thiện việc học tập của bạn

Cấu trúc: drop out (of something)

Ví dụ: 

Xem thêm:

Phrasal Verb “Get” thông thườn - cơ hội học tập & cơ hội dùng

Drop in

Theo tự vị Oxford, Phrasal verb này đem nghĩa là: “to pay an informal visit to tát a person or a place” (Từ điển Oxford) - nghĩa: nhằm thăm hỏi thân thiết một người hoặc một vị trí.

Cấu trúc: drop by/in | drop in on somebody | drop into something

Ví dụ: By chance, I passed by Ha Noi capital last month and I dropped in Ho Chi Minh monument. (Dịch: Tình cờ mon trước bản thân đi qua thủ đô thủ đô hà nội và ghé thăm tượng đài Sài Gòn.)

Xem thêm:

Phrasal Verb Bring | Những cụm động kể từ thông thườn nhất với bring

Drop back

Theo tự vị Oxford, Phrasal verb này đem nghĩa là: “to move or fall into position behind somebody else” (Từ điển Oxford) - nghĩa: dịch chuyển hoặc rớt vào địa điểm sau người không giống.

Ví dụ: Gunther is studying for the final exam ví that he will not drop back in the class. (Dịch: Gunther đang được ôn ganh đua mang đến kỳ ganh đua thời điểm cuối kỳ nhằm không trở nên rớt lại lớp.)

Bài luyện Phrasal verb with Drop

Nối những Phrasal verb Drop với nghĩa giờ đồng hồ Việt của bọn chúng.

Lưu ý: Một Phrasal verb rất có thể được nối với khá nhiều chân thành và ý nghĩa không giống nhau:

Phrasal verb

Ý nghĩa

1. Drop away

2. Drop back/Drop behind

3. Drop by/in | drop in on somebody | drop into something

4. Drop off

5. Drop out

A. Ghé thăm hỏi ai đó

B. Trở nên yếu hèn đi

C. Không còn là một trong phần của vật gì đó

D. Chìm nhập giấc mộng nhẹ

E. Trở nên không nhiều hơn

F. Bỏ học

G. dịch chuyển, đứng địa điểm sau người khác

Đáp án: 

1 - B; 2 - G; 3 - A; 4 - D,E; 5 - C, F

Tổng kết

Các Phrasal verb Drop rất phong phú và được dùng nhiều nhập giờ đồng hồ Anh. Vì vậy, sỹ tử rất có thể thực hành thực tế và rèn luyện cơ hội Phrasal verb bên trên nhằm rất có thể dễ dàng và đơn giản thể hiện tại những ước nội dung tuy nhiên mình đang có nhu cầu muốn truyền đạt.

Tài liệu tham ô khảo:

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/drop-away#dropaway2_e

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/drop-back#dropbehind_pvg_1

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/drop-by

Xem thêm: Cập nhật tỷ số bóng đá, tỷ số trực tuyến tin hôm nay nhanh nhất

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/drop-in_1?q=drop+in

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/drop-off_1?q=drop+off

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/drop-out