freezer nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /´fri:zə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy ướp lạnh
  Máy thực hiện kem

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  buồng đông đúc lạnh
  ngăn kết đông
  hầm kết đông
  air-blast freezer tunnel
  hầm kết đông đúc người sử dụng quạt gió
  máy thực hiện kem

  Kỹ thuật cộng đồng

  buồng lạnh
  buồng kết đông
  quick-freezer room
  buồng kết đông đúc nhanh
  still air freezer
  buồng kết đông đúc không gian tĩnh
  still air freezer
  máy (buồng) kết đông đúc không gian tĩnh
  test freezer
  buồng kết đông đúc demo nghiệm
  test freezer
  máy (buồng) kết đông đúc demo nghiệm
  walk-in freezer
  buồng kết đông đúc nhỏ
  chở mặt hàng lạnh
  khoang kết đông
  máy đông đúc lạnh
  chest-type food freezer
  máy ướp đông lạnh dân dụng
  chest-type trang chính freezer
  máy ướp đông lạnh dân dụng
  máy kết đông
  air-blast froster [quick freezer]
  máy kết đông đúc thời gian nhanh người sử dụng quạt gió
  air-blast tunnel freezer [freezing machine]
  máy kết đông đúc quạt dông tố loại hầm
  all-purpose freezer
  máy kết đông đúc vạn năng
  automatic freezer
  máy kết đông đúc tự động động
  bakery freezer
  máy kết đông đúc bánh mì
  bakery freezer
  máy kết đông đúc bánh ngọt
  bakery freezer
  máy kết đông đúc bánh nướng
  bakery freezer [freezing machine
  máy kết đông đúc bánh mỳ [bánh ngọt, bánh nướng]
  batch freezer
  máy kết đông đúc từng mẻ
  batch plate freezer [freezing machine
  máy kết đông đúc từng mẻ loại tấm
  batch-type freezer
  máy kết đông đúc từng lô
  belt freezer [froster]
  máy kết đông đúc thời gian nhanh băng chuyền
  block freezer
  máy kết đông đúc bloc
  block freezer
  máy kết đông đúc block
  block freezer
  máy kết đông đúc khối
  brine fog freezer
  máy kết đông đúc cháo nước muối
  brine freezer
  máy kết đông đúc nước muối
  brine spray freezer
  máy kết đông đúc phun nước muối
  brine spray freezer [freezing system
  máy kết đông đúc phun nước muối
  cabinet freezer
  máy kết đông đúc thực phẩm
  can freezer
  máy kết đông đúc hộp
  commercial freezer
  máy kết đông đúc thương mại
  contact freezer
  máy kết đông đúc tiếp xúc
  contact freezer [froster]
  máy kết đông đúc tiếp xúc
  continuous freezer
  máy kết đông đúc liên tục
  conveyor quick freezer
  máy kết đông đúc thời gian nhanh băng chuyền
  conveyor quick freezer [freezing system
  máy kết đông đúc thời gian nhanh bên trên băng chuyền
  cryogenic conveyor freezer
  máy kết đông đúc băng chuyền cryo
  cryogenic freezer
  máy kết đông đúc cryo
  cryotransfer freezer
  máy kết đông đúc nitơ lỏng
  cryotransfer freezer [froster]
  máy kết đông đúc cryo
  cryotransfer freezer [froster]
  máy kết đông đúc thời gian nhanh cryo nitơ
  cryotransfer freezer [froster]
  máy kết đông đúc nhúng nitơ lỏng
  cryotransfer freezer [froster]
  máy kết đông đúc nitơ lỏng
  dairy freezer [freezing machine]
  máy kết đông đúc dược phẩm sữa
  double-belt freezer [freezing machine]
  máy kết đông đúc nhị băng tải
  double-contact plate freezer [freezing system
  máy kết đông đúc tấm xúc tiếp đúp
  extra-low temperature freezer
  máy kết đông đúc sâu
  fast freezer
  máy kết đông đúc nhanh
  flash freezer
  máy kết đông đúc đặc biệt nhanh
  flash freezer
  máy kết đông đúc tức thời
  fluidized bed freezer
  máy kết đông đúc loại tầng sôi
  food freezer
  máy kết đông đúc thực phẩm
  freezer battery
  dàn rét máy kết đông
  freezer capacity
  năng suất máy kết đông
  freezer section
  khu vực máy kết đông
  freezer shelf
  giá nâng máy kết đông
  freezer shell
  vỏ máy kết đông
  freezer space
  dung tích máy kết đông
  freezer throughput
  năng suất máy kết đông
  freezer throunghput
  năng suất máy kết đông
  freezer unit
  tổ máy kết đông
  fruit juice freezer
  máy kết đông đúc hoa quả
  fruit juice freezer
  máy kết đông đúc nước hoa quả
  ice-and-salt freezer
  máy kết đông đúc (nước) đá-muối
  ice-and-salt freezer
  máy kết đông đúc bởi vì đá-muối
  individual freezer
  máy kết đông đúc rời
  individual quick freezer
  máy kết đông đúc rời
  industrial freezer
  máy kết đông đúc công nghiệp
  industrial freezer [freezing machine]
  máy kết đông đúc công nghiệp
  land-based freezer (fish)
  máy kết đông đúc (cá) bên trên bờ
  liquid freezer
  máy kết đông đúc lỏng
  liquid nitrogen freezer
  máy kết đông đúc cryo
  liquid nitrogen freezer
  máy kết đông đúc thời gian nhanh cryo nitơ
  liquid nitrogen freezer
  máy kết đông đúc nhúng nitơ lỏng
  liquid nitrogen freezer
  máy kết đông đúc nitơ lỏng
  LN2 freezer
  máy kết đông đúc cryo
  LN2 freezer
  máy kết đông đúc nitơ lỏng
  mobile blast freezer
  máy kết đông đúc di động
  multilevel freezer
  máy kết đông đúc nhiều tầng
  multipurpose freezer
  máy kết đông đúc vạn năng
  multipurpose freezer [froster
  máy kết đông đúc vạn năng
  offal freezer (froster)
  máy kết đông đúc (thịt) phụ phẩm
  pipe freezer (unit)
  tổ máy kết đông đúc loại ống
  polyphase quick freezer
  máy kết đông đúc thời gian nhanh nhiều pha
  quick freezer
  máy kết đông đúc nhanh
  quick-freezer
  máy kết đông đúc nhanh
  rapid freezer
  máy kết đông đúc nhanh
  sectional-storage freezer
  máy kết đông đúc (và) bảo vệ đông đúc loại thi công ghép
  shelf freezer
  máy kết đông đúc loại giá
  shelf freezer
  máy kết đông đúc loại giá bán (tầng)
  shelf freezer
  máy kết đông đúc loại tầng
  sliding tray freezer
  máy kết đông đúc loại khe trượt
  slow freezer
  máy kết đông đúc chậm
  slush freezer
  máy kết đông đúc (thực phẩm) khối lỏng
  snap freezer
  máy kết đông đúc nhanh
  spiral-belt freezer (freezingmachine)
  máy kết đông đúc bởi vì chuyền xoắn
  spray freezer
  máy kết đông đúc phun
  stationary freezer
  máy kết đông đúc cố định
  stationary freezer (freezingmachine
  máy kết đông đúc cố định
  still air freezer
  máy kết đông đúc chậm
  still air freezer
  máy kết đông đúc không gian tĩnh
  superfast freezer
  máy kết đông đúc đặc biệt nhanh
  test freezer
  máy kết đông đúc demo nghiệm
  thermoelectric freezer unit
  tổ máy kết đông đúc sức nóng điện
  thermoelectric ice freezer
  máy kết đông đúc đá sức nóng điện
  thermoelectric ice freezer (generator
  máy kết đông đúc đá (máy thực hiện đá) sức nóng điện
  tray freezer
  máy kết đông đúc loại khay
  tube freezer
  máy kết đông đúc loại ống
  upright freezer
  máy kết đông đúc trực tiếp đứng
  upright freezer
  máy kết đông đúc thực phẩm
  variety meat freezer
  máy kết đông đúc thịt nhiều dạng
  vertical plate freezer
  máy kết đông đúc loại tấm đứng
  vertical plate freezer (freezingmachine
  máy kết đông đúc loại tấm đứng

  Kinh tế

  tủ lạnh
  combination freezer and cooler
  tủ rét vạn năng
  xe đông đúc lạnh

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Bạn đang xem: freezer nghĩa là gì

  Xem thêm: Tìm hiểu về soi kèo bóng đá và hướng dẫn soi kèo bóng đá chi tiết tại 90P TV

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ