gà mái tiếng anh là gì

Gà cái là tương tự gà cái, đẻ trứng và với mồng nhỏ rộng lớn gà trống trải.

Bạn đang xem: gà mái tiếng anh là gì

1.

Gà cái là 1 trong những gà cứng cáp thông thường được nuôi nhằm lấy trứng.

Hen is an adult female chicken that is often kept for its eggs.

Phân biệt chicken, rooster hen:

Xem thêm: loop mail là gì

- chicken: chỉ gà thưa công cộng => chick là gà con cái.

VD: We have boned chicken. - Chúng tôi với gà rút xương.

- rooster: gà trống trải hoặc thường hay gọi là gà đực.

Xem thêm: 1 km bằng bao nhiêu mét

VD: He struts around lượt thích a rooster in a hen house. - Anh tao chuồn vòng xung quanh vênh vênh váo váo như chú gà trống trải độc nhất nhập chuồng toàn gà mẹ.

- hen: gà mẹ.

VD: It is a sitting hen. - Nó là gà mẹ ấp.