husky và sư tôn mèo trắng của hắn wattpad

 • Reads 601,574
 • Votes 30,636
 • Parts 191

Complete, First published Aug 21, 2021

Bạn đang xem: husky và sư tôn mèo trắng của hắn wattpad

Table of contents

 • Q1. Chương 1: Bổn toạ tiếp tục chết

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 2: Bổn toạ sinh sống lại

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 3: Sư ca của bổn toạ

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 4: Đường đệ của bổn toạ

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 5: Bổn toạ không tồn tại trộm

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 6: Sư tôn của bổn toạ

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 7: Bổn toạ mến ăn hoành thánh

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 8: Bổn toạ bị phạt

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 9: Bổn toạ ko biểu diễn kịch

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 10: Bổn toạ lần thứ nhất thực hiện nhiệm vụ

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 11: Bổn toạ mong muốn thơm, thiệt vui!

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 12: Bổn toạ thơm khuyết điểm người... Mẹ kiếp...

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 13: Tân nương của bổn toạ.

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 14: Bổn toạ trở thành thân

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 15: Bổn toạ đợt trước tiên biết đem loại động chống này

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 16: Bổn toạ kinh ngây người

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 17: Sư tôn của bổn toạ bị thương, bổn toạ thiệt là...

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 18: Bổn toạ từng cầu van lơn ngươi

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 19: Bổn toạ kể chuyện xưa cho những ngươi

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 20: Bổn toạ kể chuyện xưa cho những ngươi (2)

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 21: Bổn toạ kể chuyện xưa cho những ngươi (3)

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 22: Sư tôn của bổn toạ, mong muốn nổi giận

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 23: Bổn toạ ko ngăn được y

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 24: Bổn toạ và nó cuộc chiến tranh lạnh

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 25: Bổn toạ ghét bỏ nó mong muốn chết

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 26: Bổn toạ và quân khi mới nhất gặp

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 27: Bổn toạ nấu nướng mang lại ngươi một chén bát mì

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 28: Lòng bổn toạ khá loạn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 29: Bổn toạ không thích ngươi chết

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 30: Bổn toạ không thích ăn đậu hủ

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 31: vịn phụ của bổn toạ

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 32: Bổn toạ rủ ngươi, và đã được chưa?!

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 33: Bổn toạ đi kiếm vũ khí

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 34: Bổn toạ bị thất sủng

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 35: Bổn toạ trượt chân

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 36: Hình như bổn toạ điên rồi

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 37 +38 : bổn toạ bắt gặp đại thần

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 39 +40: Vũ khí mới nhất của bổn toạ

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 41+42: Bổn toạ lại thân mật khuyết điểm người rồi...

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 43 + 44: Bổn toạ là tế phẩm???

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 45+46: Bổn toạ biết huynh tiếp tục đến

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 47+48: Bổn toạ thấy đem vị trí ko đúng

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 49+50: Sư tôn của bổn toạ đặc biệt giận

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 51+52: Sư tôn của bổn toạ... Phụt ha ha ha

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 53+54: Đường đệ của bổn toạ như thương hiệu thiểu năng

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 55+ 56: Bổn toạ bất an

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 57+58: Bổn toạ ghét bỏ nghe quân tấn công đàn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 59+60: Bổn toạ chỉ mất chút chi phí vật dụng như vậy

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 61+62: Bổn toạ chất lượng sao?

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 63+64: Bổn toạ bắt gặp được ai này!

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 65+66: Bổn toạ kể chuyện cũ đặc biệt khó khăn nghe

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 67+68: Bổn toạ nhức lòng

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 69+70: Bổn toạ theo gót ngươi học tập nhe~

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 71+72: Bổn toạ bị oan

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 73+74: Bổn toạ hồ nước vật dụng rồi

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 75+76: Bổn toạ thong manh chữ đấy, ko phục cũng nên nhịn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 77+78: Bổn toạ đặc biệt khó khăn xử

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 79+80: Sư tôn của bổn toạ biểu diễn kịch

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 81+82: Bất Quy của bổn toạ

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 83+84: Bổn toạ mong muốn ngươi

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 85+86: Chỉ một ngàn năm trăm sao rất có thể xua bổn toạ

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 87+88: Bổn toạ không thích ngươi nhận vật dụng đệ nữa

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 89+90: Chuyện năm cơ của bổn toạ và ngươi

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 91+92: Sư tôn của bổn toạ là đại thần

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 93+94: Sư tôn của bổn toạ ai dám động đến

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 95+96+97: Chi kiếp kiếp trước của bổn toạ

  Sun, Aug 29, 2021

 • Q2. Chương 98+99: Sư tôn, van lơn người, nhằm ý tao đi

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 100+101: Câu ở đầu cuối của sư tôn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 102+103: Sư tôn của sư tôn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 104+105: Hoành thánh của sư tôn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 106+107: Bắt đầu lần sư tôn ở điểm nào

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 108+109: Địa hồn của sư tôn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 110+111: Sư tôn ko biết chuyện cũ của chó con

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 112+113: Sư tôn ko thể chịu đựng nhục

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 114+115: Sư tôn, người đồng ý với tao đi

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 116+117: Sư tôn bắt gặp Dung Cửu

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 118+119: Sư tôn thỉnh phảng phất tiếp tục giắt mưu

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 120+121: Sư tôn bế quan

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 122+123: Hình bóng sư tôn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 124+125: Sư tôn sinh sống lại

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 126+127: Sư tôn, ngóng tao thêm 1 chương!

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 128+129: Sư tôn, quần áo ko thể khoác bừa

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 130+131: Sư tôn, chạy qua quýt năm năm cho tới bắt gặp người

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 132+133: Sư tôn và Sư Muội

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 134+135: Sư tôn rất có thể ăn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 136+137: Sư tôn buông lỏng chút

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 138+139: Sư tôn mong muốn đùa bị tiêu diệt tao sao

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 140+141: Sư tôn, lật lại

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 142+143: Sư tôn, đó là cay đắng hình

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 144+145: Sư tôn, tao mến người

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 146+147: Sư tôn, nường mong muốn trở thành thân mật thiệt sự ko tương quan cho tới tao đâu

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 148+149: Sư tôn, bất ngờ đùa giỡn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 150+151: Sư tôn và tao thay đổi phòng

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 152+153: Sư tôn, nhìn kìa! Mai Hàm Tuyết!

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 154+155: Sư tôn, tao đi kiếm Diệp Vong Tích

  Sun, Aug 29, 2021

  Xem thêm: BongDaLu VIP: Tổng quan về cổng thông tin bóng đá hàng đầu

 • Chương 156+157: Sư tôn cưỡi ngựa thiệt giỏi

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 158+159: Sư tôn, tợp rượu mừng.

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 160+161: Sư tôn, người còn ghi nhớ rõ rệt thay đổi âm thuật ở khách hàng điếm năm cơ không?

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 162+163: Sư tôn, nằm trong người chiến.

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 164+165: Sư tôn vật dụng sát

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 166+167: Sư kính trọng trọng Dung phu nhân

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 168+169: Sư tôn, đem xác bị tiêu diệt vùng dậy

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 170+171: Sư tôn, dơ lắm chớ nhìn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 172+173: Sư tôn ko ăn con trẻ con

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 174+175: Túi gấm của sư tôn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 176+177: Sư tôn, đem nên người mến tao không?

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 178+179: Sư tôn phân phối hoa

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 180+181: Sư tôn, cô phụ điều gì

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 182+183: Tiểu chúc long của sư tôn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 184+185: Sư tôn, tao nhằm người đợi lâu rồi

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 186+187: Sư tôn, Tiết Mông thiệt dễ dàng lừa, ha ha ha.

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 188+189: Sư tôn, tao thiệt sự đặc biệt yêu thương người

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 190+191: Sư tôn lại bế quan

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 192+193: Sư tôn, mang lại tao mạng

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 194+195: Sư tôn, tao ko nên Nhiên muội của những người sao?

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 196+197: Sư tôn, tắm không?

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 198+199: Sư tôn cho tới Hoàng Sơn trước

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 200+201: Sư tôn, Hoàng Sơn mở

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 202+203: Sư tôn lần thứ nhất bắt gặp ác ma

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 204+205: Sư tôn bảo đảm an toàn ta

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 206+207: Sư tôn, rốt cuộc tao là ai?

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 208+209: Sư tôn, người thiệt sự mong muốn tao trốn bên dưới chóng sao?

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 210+211: Khăn tay của sư tôn chỉ rất có thể tặng ta

  Sun, Aug 29, 2021

 • Q3- Chương 212+213: [Giao Sơn] Chưởng môn trước

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 214+215: [Giao Sơn] Linh hạch sách nát

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 216+217: [Giao Sơn] Đoạ trở thành nô

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 218+219: 【 Giao Sơn 】 Quân lại về

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 220+221: [Giao Sơn] Sóng vai đi

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 222+223: [Giao Sơn] Kinh hồn biến

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 224+225: [Giao Sơn] Quân tử nặc

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 226+227: [Giao Sơn] Mãi ko quên

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 228+229:Giao Sơn -Công dã tràng

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 230+231: [Giao Sơn] Thiếu niên lang

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 232+233: [Giao Sơn] Mù nhị mắt

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 234+235: [Giao Sơn] Đế quân về

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 236+237: [Long Huyết sơn] Viên tịch

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 238+239: [Long Huyết Sơn] Vô hồn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 240+241: [Long Huyết Sơn] Làm người

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 242+243: [Long Huyết Sơn] Sở Phi

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 244+245: [Long Huyết Sơn] Rắn lột xác

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 246+247: [Long Huyết Sơn] Trói buộc

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 248+249: [Long Huyết Sơn] Quên lãng

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 250+251: [Long Huyết Sơn] Chấp niệm

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 252+253: [Long Huyết Sơn] Liệt hồn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 254+255: [Long Huyết Sơn] Nhớ ngươi

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 256+257: [Thiên Âm Các] Thân thế chìm nổi

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 258+259: [Thiên Âm Các] Nhu cốt giành tranh

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 260+261: [Thiên Âm Các] Đời như lò luyện

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 262+263: [Thiên Âm Các] Hạ mùng kịch

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 264+265: [Thiên Âm Các] Đế quân như hắn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 266+267: [Thiên Âm Các] Sưởi rét vì như thế ngươi

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 268+269: [Thiên Âm Các] Như về Vu Sơn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 270+271: [Thiên Âm Các] Phán xử tội

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 272+273: [Thiên Âm Các] Miệng đời xứng đáng sợ

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 274+275: [Thiên Âm Các] Nghìn cân nặng treo sợi tóc

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 276+277: [Thiên Âm Các] Ta cho tới tuẫn ngươi

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 278+279: [Tử Sinh Đỉnh] Xưa ni ko phụ quân

  Fri, Sep 3, 2021

 • Chương 280+281: [Tử Sinh Đỉnh] Giữa mồm lưỡi thiện ác

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 282+283: [Tử Sinh Đỉnh] Cô y sĩ nhập tuyệt cảnh

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 284+285: [Tử Sinh Đỉnh] Ngô nhi trân trọng nhiều

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 286+287: [Tử Sinh Đỉnh] Lang bạc thâm nám tình

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 288+289: [Tử Sinh Đỉnh ] Tông sư và Đế quân

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 292+293: [Tử Sinh Đỉnh] Lòng quân thâm thúy như biển

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 294+295: [Tử Sinh Đỉnh] Quấn quít si say mê tối mưa gió

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 296+297: [Tử Sinh Đỉnh] Đúng như mơ năm đó

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 298+299: [Tử Sinh Đỉnh] Người tính ko vì chưng trời

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 300+301: [Tử Sinh Đỉnh] Lòng quân như lòng ta

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 302+303: [Tử Sinh Đỉnh] Hồn đoạn Vu Sơn Điện

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 304+305: [Tử Sinh Đỉnh] Kiếp trước của họ

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 306+307: [Tử Sinh Đỉnh] Liên tao dị tộc thân

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 308+309: [Tử Sinh Đỉnh] Hợp lực ngự nước lũ

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 310+311: [Tử Sinh Đỉnh] Một lá bài xích cuối cùng

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 312: Phiên nước ngoài Về vườn rau củ ẩn cư

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 313: Phiên nước ngoài Khả năng độc nhất (Chuyển thanh lịch thực hiện ác) (1)

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 314: Phiên nước ngoài Khả năng độc nhất (chuyển thanh lịch thực hiện ác) (2)

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 315: Phiên nước ngoài Khả năng độc nhất (Chuyển thanh lịch thực hiện ác) (3)

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 316: Phiên nước ngoài Khả năng độc nhất (Chuyển thanh lịch thực hiện ác) (4)

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 317: Phiên nước ngoài Khả năng độc nhất (Chuyển thanh lịch thực hiện ác) (5)

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 318: Phiên nước ngoài Khả năng độc nhất (Chuyển thanh lịch thực hiện ác) (kết)

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 319: Phiên ngoại: Ai lấy điểm tâm của Manh Manh (Dạng biểu diễn đàn) (1)

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 320: Ai động vô điểm tâm của Manh Manh (2)

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 321: Ai tiếp tục động vô điểm tâm của Manh Manh (Kết)

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 322: Phiên nước ngoài 10: Tiểu biệt thắng tân hôn

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 323 : Phiên nước ngoài Tranh Sủng 1

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 324 Phiên nước ngoài Tranh Sủng 2

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 325: Phiên nước ngoài Tranh Sủng 3

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 326: Phiên nước ngoài Tranh sủng 4

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 327: Phiên nước ngoài Tranh sủng 5

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 328: Phiên nước ngoài Tranh sủng 6

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 329: Phiên nước ngoài Tranh sủng 7

  Xem thêm: cửa hàng việt tiến

  Sun, Aug 29, 2021

 • Chương 330: Phiên nước ngoài Tranh sủng (Hoàn)

  Sun, Aug 29, 2021

[Hoàn] Husky và sư tôn mèo Trắng của hắn
  Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục
  
  Edit: Chu
  
  Văn án điều không nhiều ý nhiều:
  
  Ta vốn liếng mong muốn ôm sư huynh về, ở đầu cuối lại ôm về... sư tôn?
  
  Tình trạng phiên bản gốc: 311 chương + Phiên nước ngoài (đã hoàn)
  
  Tình trạng phiên bản edit: Hoàn chủ yếu văn
  
  
  Nguồn: https://nhatdiepchichu.home.blog/
  
  Note: truyện copy về nhằm đáp ứng phiên bản thân mật mang lại đọc dễ, không được sự đồng ý của editor. khích lệ chúng ta qua quýt blog chủ yếu của editor cỗ vũ. Nếu editor đem chủ kiến bản thân tiếp tục gỡ tức thì.