loading tiếng việt là gì

/´loudiη/

Thông dụng

Danh từ

Sự hóa học sản phẩm (lên xe cộ, tàu)
Hàng chở (trên xe cộ, tàu)
Sự hấp thụ đạn

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự hóa học chuyển vận, trọng tải, phụ tải

Cơ khí & công trình

sự hấp thụ tải

Hóa học tập & vật liệu

sự chuyển vận khí hơi

Giải mến EN: The act of someone or something that loads; specific uses include: a condition that occurs in distillation or absorption processes, in which the vapor-liquid capacity of packed towers or bubble-plate columns is limited because the tower becomes loaded with water due to tướng a high vapor flow rate. Giải mến VN: Một loại phản xạ của một người hoặc một vật khi bị vượt lên trên chuyển vận. Cụ thể là 1 trong loại phản xạ xẩy ra nhập quy trình trưng đựng nhập ê mức độ chứa chấp tương đối nước của ống tương đối bị giới hạn khi áp suất khí tương đối nhập ống tạo thêm.

Xây dựng

sự bốc xếp
sự hóa học liệu

Kỹ thuật cộng đồng

lượng tải
loạt
phụ tải
sự hóa học hàng
sự hóa học tải
acid loading
sự hóa học chuyển vận axit
biaxial loading
sự hóa học chuyển vận nhì trục
creep loading
sự hóa học chuyển vận khiến cho rão
cyclic loading
sự hóa học chuyển vận tuần hoàn
filter loading
sự hóa học chuyển vận bể lọc
one-sided loading
sự hóa học chuyển vận một phía
radial loading
sự hóa học chuyển vận xuyên tâm
random loading
sự hóa học chuyển vận ngẫu nhiên
repeated loading
sự hóa học chuyển vận nhiều lần
sự đặt điều gánh
sự đặt điều tải
sự gia cảm
sự nạp
sự hấp thụ liệu
hand loading
sự hấp thụ liệu vì như thế tay
impact loading
sự hấp thụ liệu vì như thế xung
loading in bulk
sự hấp thụ liệu cả khối
loading in bulk
sự hấp thụ liệu dạng rời
mechanical loading
sự hấp thụ liệu vì như thế máy
sự hấp thụ mìn
sự chuyển vận, sự chất

Giải mến EN: The act of someone or something that loads; specific uses include:1. the process of putting materials in place for use or for transportation to tướng another site.the process of putting materials in place for use or for transportation to tướng another site.2. the buildup of a material, for example on a cutting tool.the buildup of a material, for example on a cutting tool.. Giải mến VN: Hoạt động của một người hay là một vật hóa học lên. Cách sử dụng riêng: 1. quy trình đặt điều vật tư nhập điểm nhằm dùng hoặc chuyển vận cho tới một địa điểm không giống. 2. sự tụ tập vật tư, ví dụ bên trên một công cụ hạn chế.

Bạn đang xem: loading tiếng việt là gì

sự tải
sự xếp hàng
ship loading
sự xếp sản phẩm lên tàu
trọng tải
loading equipment
trọng chuyển vận của thiết bị
vật nặng

Kinh tế

chở hàng
phụ phí
phụ phí bảo hiểm
phí bảo đảm nước ngoài ngạch
phí vay mượn nợ
sự hóa học hàng
selective loading
sự hóa học sản phẩm đem lựa chọn lọc
tính thêm thắt phí

Giải mến VN: Phần tính thêm thắt lệ phí khủng hoảng rủi ro nhiều loại không giống nhau của ngân hàng nhằm khuyến mãi.

việc bốc hàng
completion of loading
hoàn vớ việc bốc hàng
supervision of loading
giám sát việc bốc sản phẩm (xuống tàu)
việc hóa học (hàng) tăng lên giảm xuống (tàu, xe)

Địa chất

Xem thêm: Bong da lu - Nhận định, dự đoán tỷ số bóng đá trực tuyến chuẩn nhất

Xem thêm: 5 bài tập pháp luân công bản gốc 60 phút

sự bốc xếp, sự hấp thụ dung dịch nổ, sự xúc bốc

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ