màu xanh tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "màu xanh" vô giờ Anh

màu danh từ

Bạn đang xem: màu xanh tiếng anh là gì

English

 • color

xanh tính từ

English

 • green
 • green
 • green
 • fresh
 • green
 • blue
 • green

xanh danh từ

English

 • green

thảm thảm cỏ danh từ

English

 • green

bãi thảm cỏ danh từ

English

 • green

cây xanh rớt danh từ

English

 • green

đồ màu xanh da trời danh từ

quần áo màu xanh da trời danh từ

English

 • green

phủ xanh rớt động từ

English

 • green

phẩm xanh rớt danh từ

English

 • green

màu xanh rớt lục danh từ

English

 • green

nhuộm xanh rớt động từ

English

 • green

làm xanh rớt động từ

Xem thêm: cách chép kinh địa tạng

English

 • green

màu xanh rớt nước đại dương tính từ

English

 • blue