my life là gì

And all the negative consequences that it provokes in my life.

Và toàn bộ những kết quả xấu đi khích động nhập đời sinh sống con.

Bạn đang xem: my life là gì

Never in my life can I jump that far.

Trong đời, tôi ko khi nào cần nhảy một quãng xa xôi như vậy.

At the lowest point of my life, I learned resilience.

Tại điểm tồi tàn nhất của cuộc đời, tôi đang được học tập được kỹ năng bình phục.

For the first time in my life, I felt liberated.'.

Lần loại nhất nhập đời, tôi cảm nhận thấy bản thân được hóa giải.".

For the first time in my life, people were envious of ME!

Lần thứ nhất nhập đời, tôi ghen tuông tị nạnh với cuộc sống đời thường con cái người!

For the first time in my life I feel confident and beautiful.

Lần thứ nhất nhập cuộc đời, tôi cảm nhận thấy bản thân đẹp mắt và thỏa sức tự tin cho tới vậy.

Never in my life have I WANTED to tát run rẩy.

Xem thêm: rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá xác suất để được lá bích là

This was my life, my only existence.

They try to tát destroy my life, my family.

They try to tát destroy my life, my family.

I have got with the person that I will spend my life with.

Do you have any idea what my life has been lượt thích for the last ten year?

That you were the love of my life and it kills má.

Rằng anh là tình thương của đời em và vấn đề này đang được giết mổ em.

I gave my life to tát Christ when I was 13.

Mom??? You just ruined my life, I hate you!

At this stage in my life it can't be.

Xem thêm: vẽ tranh tĩnh vật lớp 6

I think you just recounted my life here.

That day, I decided to tát devote my life to tát serving God.

Well, my life since Chuck made má come to tát Albuquerque.