đổi kj sang kcal

  Kilojoules =   Kilocalories

Độ chủ yếu xác: chữ số thập phân

Bạn đang xem: đổi kj sang kcal

Chuyển thay đổi kể từ Kilojoules nhằm Kilocalories. Nhập vô số chi phí mình muốn quy đổi và nhấn nút gửi đổi (↻).

Xem thêm: loop mail là gì

Thuộc về thể loại
Năng lượng

  • Để những đơn vị chức năng khác
  • Chuyển thay đổi bảng
  • Cho trang web của bạn
1 Kilojoules = 0.2388 Kilocalories 10 Kilojoules = 2.3885 Kilocalories 2500 Kilojoules = 597.11 Kilocalories
2 Kilojoules = 0.4777 Kilocalories 20 Kilojoules = 4.7769 Kilocalories 5000 Kilojoules = 1194.23 Kilocalories
3 Kilojoules = 0.7165 Kilocalories 30 Kilojoules = 7.1654 Kilocalories 10000 Kilojoules = 2388.46 Kilocalories
4 Kilojoules = 0.9554 Kilocalories 40 Kilojoules = 9.5538 Kilocalories 25000 Kilojoules = 5971.15 Kilocalories
5 Kilojoules = 1.1942 Kilocalories 50 Kilojoules = 11.9423 Kilocalories 50000 Kilojoules = 11942.3 Kilocalories
6 Kilojoules = 1.4331 Kilocalories 100 Kilojoules = 23.8846 Kilocalories 100000 Kilojoules = 23884.59 Kilocalories
7 Kilojoules = 1.6719 Kilocalories 250 Kilojoules = 59.7115 Kilocalories 250000 Kilojoules = 59711.48 Kilocalories
8 Kilojoules = 1.9108 Kilocalories 500 Kilojoules = 119.42 Kilocalories 500000 Kilojoules = 119422.95 Kilocalories
9 Kilojoules = 2.1496 Kilocalories 1000 Kilojoules = 238.85 Kilocalories 1000000 Kilojoules = 238845.9 Kilocalories

Nhúng này quy đổi đơn vị chức năng vô trang của doanh nghiệp hoặc blog, bằng phương pháp sao chép mã HTML sau đây: