tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào

Câu hỏi:

26/09/2019 19,897

B. môi trường xung quanh truyền sóng

Bạn đang xem: tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

+ Tốc phỏng truyền sóng tùy theo thực chất của môi trường xung quanh truyền sóng

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tương tác vận tốc truyền sóng v, bước sóng λ, chu kỳ luân hồi T và tần số f là

A. λ=vf=vf

B. v=Tλ=λf

C. λ=vT=vf

D. λT=vf

Câu 2:

Điều khiếu nại để sở hữu hiện tượng lạ phó mẻ sóng là

A. nhị sóng gặp gỡ nhau sở hữu nằm trong biên phỏng, nằm trong vận tốc phó nhau

B. nhị sóng gặp gỡ nhau sở hữu nằm trong phương, nằm trong tần số và có tính lệch sóng ko thay đổi theo đòi thời gian

C. nhị sóng gặp gỡ nhau sở hữu nằm trong phương, nằm trong bước sóng phó mẻ nhau

D. nhị sóng gặp gỡ nhau hoạt động trái chiều nhau

Câu 3:

Bước sóng là khoảng cách thân mật nhị điểm

A. bên trên nằm trong phương truyền sóng nhưng mà giao động bên trên nhị điểm ê ngược trộn nhau

B. ngay gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng nhưng mà giao động bên trên nhị điểm ê nằm trong pha

C. ngay gần nhau nhất nhưng mà giao động bên trên nhị điểm ê vuông pha

D. bên trên nằm trong phương truyền sóng nhưng mà giao động bên trên nhị điểm ê nằm trong pha

Câu 4:

Trong hiện tượng lạ phó mẻ sóng, những điểm nhập một môi trường xung quanh sóng là cực to phó mẻ Khi hiệu lối đi của sóng kể từ nhị mối cung cấp phối hợp, nằm trong trộn cho tới là

Xem thêm: cửa hàng việt tiến

A. d2 – d1 = kλ

B. d2 – d1 = (2k + 1)0,5λ

C. d2 – d1 = (2k + 1)λ

D. d2 – d1 = 0,5kλ

Câu 5:

Điều khiếu nại sở hữu sóng ngừng bên trên chạc Khi một đầu chạc thắt chặt và cố định và đầu sót lại tự tại là

A. l=kλ

B. l=kλ2

C. l=(2k+1)λ2

D. l=(2k+1)λ4

Câu 6:

Hai âm sở hữu âm sắc không giống nhau là do

A. bọn chúng có tính cao và phỏng to tát không giống nhau

B. bọn chúng không giống nhau về tần số

C. những hoạ âm của bọn chúng sở hữu tần số, biên phỏng không giống nhau

D. bọn chúng sở hữu độ mạnh khác

Câu 7:

Một sóng ngang truyền bên trên mặt mày nước với tần số f = 10 Hz. Tại 1 thời điểm này ê 1 phần mặt mày nước sở hữu hình dạng như hình vẽ. Trong số đó khoảng cách từ vựng trí cân đối của cho tới địa điểm cân đối của D là 60 centimet và điểm đang được tăng trưởng qua chuyện địa điểm cân đối. Chiều truyền sóng và véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng là

A. Từ E cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 8 m/s

B. Từ A cho tới E với véc tơ vận tốc tức thời 6 m/s

C. Từ E cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 8 m/s

Xem thêm: possible là gì

D. Từ A cho tới E với véc tơ vận tốc tức thời 8 m/s

TÀI LIỆU VIP VIETJACK