bằng fe chạy được xe gì

Cho tôi chất vấn đối tượng người dùng này được trao giấy phép tài xế hạng FE? - Thắc giắt của doanh nghiệp Thắng tới từ Bình Định

Đối tượng này được trao giấy phép tài xế hạng FE?

Theo quy toan bên trên điểm d khoản 12 Điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy toan về đào tạo và giảng dạy, sát hoạnh họe, trao giấy phép tài xế cơ giới đường đi bộ tự Sở trưởng Sở Giao thông vận tải đường bộ phát hành thì đối tượng người dùng được trao giấy phép tài xế hạng FE được quy toan ví dụ như sau:

Phân hạng giấy má luật lệ lái xe
...
12. Hạng F cung cấp cho tất cả những người đang được sở hữu giấy má luật lệ tài xế những hạng B2, C, D và E nhằm tinh chỉnh những loại xe pháo xe hơi ứng kéo rơ moóc sở hữu trọng vận tải design to hơn 750 kilogam, sơ-mi rơ moóc, xe hơi khách hàng nối toa, được quy toan ví dụ như sau:
a) Hạng FB2 cung cấp cho tất cả những người tài xế xe hơi nhằm lái những loại xe pháo quy toan bên trên giấy má luật lệ tài xế hạng B2 sở hữu kéo rơ moóc và được tinh chỉnh những loại xe pháo quy toan cho tới giấy má luật lệ tài xế hạng B1 và hạng B2;
b) Hạng FC cung cấp cho tất cả những người tài xế xe hơi nhằm lái những loại xe pháo quy toan bên trên giấy má luật lệ tài xế hạng C sở hữu kéo rơ moóc, xe hơi đầu kéo kéo sơ-mi rơ moóc và được tinh chỉnh những loại xe pháo quy toan cho tới giấy má luật lệ tài xế hạng B1, B2, C và hạng FB2;
c) Hạng FD cung cấp cho tất cả những người tài xế xe hơi nhằm lái những loại xe pháo quy toan bên trên giấy má luật lệ tài xế hạng D sở hữu kéo rơ moóc và được tinh chỉnh những loại xe pháo quy toan cho tới giấy má luật lệ tài xế hạng B1, B2, C, D và FB2;
d) Hạng FE cung cấp cho tất cả những người tài xế xe hơi nhằm lái những loại xe pháo quy toan bên trên giấy má luật lệ tài xế hạng E sở hữu kéo rơ moóc và được tinh chỉnh những loại xe: xe hơi chở khách hàng nối toa và những loại xe pháo quy toan cho tới giấy má luật lệ tài xế hạng B1, B2, C, D, E, FB2, FD.

Như vậy, hoàn toàn có thể thấy người tài xế xe hơi mong muốn lái những loại xe pháo quy toan bên trên giấy má luật lệ tài xế hạng E sở hữu kéo rơ moóc và được tinh chỉnh những loại xe: xe hơi chở khách hàng nối toa và những loại xe pháo quy toan cho tới giấy má luật lệ tài xế hạng B1, B2, C, D, E, FB2, FD thì rất cần phải sở hữu vày FE.

Bạn đang xem: bằng fe chạy được xe gì

Đối tượng này được trao giấy phép tài xế hạng FE?

Xem thêm: rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá xác suất để được lá bích là

Đối tượng này được trao giấy phép tài xế hạng FE? (Hình kể từ Internet)

Trân trọng!