canifa hcm

Nhân Viên Kho - Cửa Hàng Thời Trang CANIFA (HCM)

Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Bạn đang xem: canifa hcm

CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn CANIFA MIỀN NAM Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

  • Seniority level

    Not Applicable
  • Employment type

    Full-time
  • Job function

    Other

Get notified about new Nhân Viên Kho - Cửa Hàng Thời Trang CANIFA (HCM) jobs in Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Xem thêm: king of wands trong tình yêu

Sign in đồ sộ create job alert

Looking for a job?

Visit the Career Advice Hub đồ sộ see tips on interviewing and resume writing.

View Career Advice Hub

Tác giả

Bình luận