15 phút bằng bao nhiêu giờ

 • Bác Nam sở hữu một miếng vườn hình vuông vắn ý định trồng rau củ. Để thuận tiện mang đến việc lấy nước tưới rau củ chưng Nam đang được khơi ở tại chính giữa quần thể vườn một chiếc ao cũng hình vuông vắn và khoảng chừng kể từ cạnh những cạnh ao cho tới những cạnh của miếng vườn đều vì chưng 12m. sành rằng dt còn sót lại của miếng vườn là 720m vuông. Tính dt của miếng vườn hình vuông vắn ban sơ.

  Giúp tui sớm nhất có thể rất có thể nhé

  Bạn đang xem: 15 phút bằng bao nhiêu giờ

  10/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên a biết a phân tách 3 dư 2, phân tách 5 dư 4, phân tách 8 dư 7 nên a 1 phân tách không còn mang đến a nhỏ nhất?

  Tìm số đương nhiên a biết a phân tách 3 dư 2, phân tách 5 dư 4, phân tách 8 dư 7 nên a 1 phân tách không còn mang đến a nhỏ nhất?

  12/11/2022 |   2 Trả lời

 • Tính số đương nhiên sở hữu 2 chữ số biết số cơ phân tách mang đến tổng những chữ số của chính nó chiếm được 7 dư 6.

  Tính số đương nhiên sở hữu 2 chữ số biết số cơ phân tách mang đến tổng những chữ số của chính nó chiếm được 7 dư 6Giải hộ em với ạToán 6 ạ

  12/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên nhằm biểu thức: a=15/2n+1 có mức giá trị là 1 trong số tự động nhiên

  tìm số đương nhiên nhằm biểu thức                                                                                                                           a=15/2n+1 có mức giá trị là 1 trong số tự động nhiên

  23/11/2022 |   2 Trả lời

 • Giải: (xleft( {x - 3} ight) - {left( {3 - x} ight)^2} = 27)

  x(x-3)-(3-x)2=27

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên n biết n+2 phân tách không còn mang đến n-1

  tìm số đương nhiên n biết n+2chia không còn mang đến n-1

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm STNnhỏ nhất sở hữu 3 chữ số sao mang đến phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  tìm STN nhỏ nhất sở hữu 3 chữ số sao mang đến phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  03/12/2022 |   1 Trả lời

 • BT5: Tính tổng

  a) 1+2-3-4+5+6-7-8+......+1998-1999-2000+2021

  b) 1-3+5-7+9-11+.......-1999-2001

  04/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết n và 2n+3 ko thành phần bên nhau, lần ƯCLN của n và 2n+3

  Cho biết n và 2n+3 ko thành phần bên nhau, lần ƯCLN của n và 2n+3

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số vẹn toàn x biết

  -12+3(-3+7)= -18

  (-4).x2 + 1= -15

  (2x3+5)-7= -18

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x,hắn nguyên:

  Tìm x,hắn nguyên:

  1, (x-5).(y+4)= -7

  2, (2x +1).(y-5)= -5

  12/12/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: Bong da lu - Nhận định, dự đoán tỷ số bóng đá trực tuyến chuẩn nhất

  Biết a là số dư Khi phân tách một vài bất kì mang đến 7, a ko thể nhận độ quý hiếm nào?

  Táinmrnene

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, hắn nằm trong Z: 4x-3)(y-4)=17

  (4x-3)(y-4)=17

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 sở hữu số dư theo lần lượt là 2,4,6

  tìm số đương nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 sở hữu số dư theo lần lượt là 2,4,6

  18/12/2022 |   1 Trả lời

 • Một mảnh đất nền hình vuông vắn ABCD được không ngừng mở rộng về tư phía, từng phía 5m trở thành hình vuông vắn. Phần diện tích S gia tăng là (400m^2). Tính diện tích S và chu vi của hình vuông vắn ban đầu?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ƯCLN\((n^2+n; 2n+1)\)

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ước của -12,-10,17,-11.

  a) Tìm ước của -12,-10,17,-11

  b) lần ước công cộng (-16,24)

  c) lần tư bội của -7,8

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy sử dụng sáu số 5, vết những phép tắc tính, vết ngoặc nhằm ghi chép trở thành sản phẩm tính sở hữu sản phẩm là: 100; 50; 15.

  Hãy sử dụng sáu số 5, vết những phép tắc tính, vết ngoặc nhằm ghi chép trở thành sản phẩm tính sở hữu sản phẩm là 100; 50; 15.laugh

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: 125.(-24)+ 24.225

  125.(-24)+ 24.225

  26/12/2022 |   2 Trả lời

 • Tìm những số vẹn toàn n sao mang đến 2n phân tách không còn mang đến n+5.

  Tìm những số vẹn toàn n sao mang đến 2n phân tách không còn mang đến n+5

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) phân tách không còn mang đến -6

  Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) chia không còn mang đến -6

  10/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tính: -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  giúp tui giới quý khách SOS

  13/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau: A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ²

  Bài 2 : Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau a) A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ² b) B = ( 5 - x ) ² + ( hắn -1) ² - 5 Bài 3

  d) ( x ² + 1) x ( x - 4) > 0

  26/01/2023 |   0 Trả lời

 • Xem thêm: dạng địa hình nào sau đây của nước ta thuận lợi nhất để nuôi trồng thủy sản nước lợ

  hảy gom bản thân với

  a) x-1/9 +1/3=1/y+2

  b) 3x+1/18+2y/12=2/9 và x-y= -1

  09/02/2023 |   0 Trả lời