đặt điện áp xoay chiều u = u căn 2 cos

Câu hỏi:

25/09/2019 82,769

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều  

Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều u = u căn 2 cos

vào nhị đầu năng lượng điện trở thuần R = 110 Ω thì độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện năng lượng điện trở có mức giá trị hiệu dụng vị 2 A. Giá trị của U là

A. 2202 V

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

+ Điện áp hiệu dụng ở nhị đầu đoạn mạch

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt năng lượng điện áp  V vô nhị đầu đoạn mạch vướng tiếp nối đuôi nhau bao gồm năng lượng điện trở 20Ω , cuộn cảm thuần có tính tự động cảm 0,8πH

 Khi năng lượng điện áp tức thời thân ái nhị đầu năng lượng điện trở vị 132 V thì năng lượng điện áp tức thời thân ái nhị đầu cuộn cảm có tính rộng lớn là

A. 3303 V

B. 704 V

C. 440 V.

D. 528 V.

Câu 2:

Đoạn mạch AB bao gồm nhị đoạn mạch AM và MB vướng tiếp nối đuôi nhau. Đoạn mạch AM bao gồm năng lượng điện trở thuần R1 = 40 Ω vướng tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung

 đoạn mạch MB bao gồm năng lượng điện trở thuần R2 vướng tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần. Đặt vô A, B năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng và tần số ko thay đổi thì năng lượng điện áp tức thời ở nhị đầu đoạn mạch AM và MB theo thứ tự là :  

và uMB = 150cos100πt V. Hệ số năng suất của đoạn mạch AB là

A. 0,86.

B. 0,84.

C. 0,91.

D. 0,71.

Câu 3:

Đoạn mạch xoay chiều bao gồm năng lượng điện trở thuần R, cuộn chạc thuần cảm L và tụ năng lượng điện C vướng tiếp nối đuôi nhau. Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng là năng lượng điện áp tức thời ở nhị đầu những thành phần R, L, C. Quan hệ về trộn của những năng lượng điện áp này là

A. usớm trộn 0,5π đối với uL

Xem thêm: anh chẳng còn nhớ cảm giác đầu tiên

B. utrễ trộn 0,5π đối với uC.

C. usớm trộn 0,5π đối với uC

D. utrễ trộn π đối với uL.

Câu 4:

Điện năng được truyền kể từ điểm vạc cho tới một khu vực dân sinh sống vị đàng chạc một trộn với hiệu suất truyền đạt là 90%. Coi hao tổn năng lượng điện năng chỉ vì thế lan nhiệt độ bên trên đàng chạc và ko vượt lên trên vượt 20%. Nếu năng suất dùng năng lượng điện của khu vực dân sinh sống này tăng 20% và không thay đổi năng lượng điện áp ở điểm vạc thì hiệu suất truyền đạt năng lượng điện năng bên trên chủ yếu đàng chạc cơ là

A. 85,8%.

B. 92,8%.

C. 89,2%.

D. 87,7%.

Câu 5:

Một khuông chạc dẫn bằng phẳng, dẹt sở hữu 200 vòng, từng vòng sở hữu diện tích S 600 cm2. Khung chạc cù đều xung quanh trục trực thuộc mặt mày bằng phẳng khuông, vô một kể từ ngôi trường đều phải có vecto chạm màn hình kể từ vuông góc với trục cù và có tính rộng lớn 4,5.10-2 T. Suất năng lượng điện động e vô khuông sở hữu tần số 50 Hz. Chọn gốc thời hạn khi pháp tuyến của mặt mày bằng phẳng khuông nằm trong phía với vecto chạm màn hình kể từ. Biểu thức của e là:

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 6:

Một máy biến chuyển áp sở hữu số vòng của cuộn sơ cung cấp là 5000 vòng và loại cung cấp là 1000 vòng. Bỏ qua chuyện từng hao tổn của sản phẩm biến chuyển áp. Đặt vô nhị đầu cuộn sơ cung cấp năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 100 V thì năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhị đầu cuộn loại cung cấp khi nhằm hở có mức giá trị là

A. đôi mươi V.

B. 40 V.

C. 10 V.

Xem thêm: oreo bao nhiêu calo

D. 500 V.