điểm cực tiểu

Điểm cực to, điểm cực tiểu của hàm số là gì, ĐK cần thiết nhằm hàm số đạt đặc biệt trị, ĐK đầy đủ, quy tắc mò mẫm đặc biệt trị của hàm số

Cực đạicực đái của hàm số được học tập ở bài bác 2 (Cực trị hàm số) nằm trong lịch trình toán Giải tích lớp 12.

Bạn đang xem: điểm cực tiểu

Gồm với những khái niệm: điểm cực to của hàm số, điểm cực tiểu của hàm số, độ quý hiếm cực to của hàm số, độ quý hiếm đặc biệt đái của hàm số, điểm đặc biệt trị của loại thị hàm số.

cực trị của hàm số

Lưu ý phân biệt: "điểm cực to của hàm số" và "điểm cực to của loại thị hàm số".

2. Điều khiếu nại cần thiết nhằm hàm số đạt đặc biệt trị

cực trị của hàm số

3. Điều khiếu nại đầy đủ nhằm hàm số đạt cực to, đặc biệt tiểu

Định lí 1

cực trị của hàm số

Xem thêm: dạng địa hình nào sau đây của nước ta thuận lợi nhất để nuôi trồng thủy sản nước lợ

Định lí 2

cực trị của hàm số

4. Quy tắc mò mẫm cực to, đặc biệt đái của hàm số

Quy tắc 1

Từ Định lí 1 tớ với quy tắc mò mẫm đặc biệt trị như sau:

quy tắc 1 mò mẫm đặc biệt trị hàm số

Xem thêm: loop mail là gì

Quy tắc 2

Từ Định lí 2 tớ với quy tắc mò mẫm đặc biệt trị của hàm số:

quy tắc mò mẫm đặc biệt trị của hàm số

Bài ghi chép cực trị hàm sốcác quy tắc mò mẫm đặc biệt trị được đăng bên trên mathvn. Cảm ơn đang được phát âm.