recycling là gì

/Phiên âm này đang được ngóng chúng ta trả thiện/

Xây dựng

sự dùng lại (vật liệu)
sự tuần trả lại

Kỹ thuật công cộng

sự luân chuyển
sự cù vòng
sự dùng lại
sự tái ngắt tuần hoàn
sự tái ngắt chế

Giải mến EN: Any process of recovering or extracting valuable or useful materials from waste or scrap.. Giải mến VN: Quá trình tịch thu hoặc tách lấy những vật tư độ quý hiếm hoặc hữu ích kể từ rác rưởi thải hoặc truất phế liệu.

sự tái ngắt chu chuyển
sự tái ngắt sinh
exhaust recycling
sự tái ngắt sinh lực thải
glass recycling
sự tái ngắt sinh thủy tinh
waste paper recycling
sự tái ngắt sinh giấy tờ thải
sự tuần trả kín
vòng tuần hoàn

Kinh tế

sự thôi trả nợ
sự khất nợ
sự trở lại của đồng vốn

Bạn đang xem: recycling là gì

tái sinh

Xem thêm: dạng địa hình nào sau đây của nước ta thuận lợi nhất để nuôi trồng thủy sản nước lợ

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ