giấy mời đại hội chi bộ

Đại hội Chi cỗ được nhận xét là đại hội cần thiết, sẽ là mùa sinh hoạt chủ yếu trị sâu sắc rộng lớn nhất của những đảng viên nhập chi cỗ. Chính vậy nên nhằm tổ chức triển khai Đại hội chi cỗ thành công xuất sắc, toàn thể những member nhập chi ủy cũng như các đảng viên cần thiết sẵn sàng kỹ lưỡng, chu đáo từng công tác làm việc, sách vở và giấy tờ tương quan cho tới đại hội nhập cơ không thể không có khuôn mẫu giấy má chào.

Mẫu giấy má chào dự Đại hội Chi cỗ là khuôn mẫu giấy má chào được design nhằm chào những đại biểu cho tới dự buổi Đại hội Chi cỗ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là khuôn mẫu giấy má chào được dùng cực kỳ thịnh hành lúc bấy giờ, nếu như mong muốn dùng thì ghi lại tức thì nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn biên soạn thảo. Sau Khi chào đại biểu, những bạn cũng có thể tìm hiểu thêm khuôn mẫu kịch phiên bản, quyết nghị, report Đại hội Chi cỗ. Theo quy ấn định lúc bấy giờ, thời hạn tổ chức triển khai Đại hội chi cỗ rất khác nhau Một trong những chi cỗ hạ tầng. Vì thế những phòng ban đơn vị chức năng cần thiết địa thế căn cứ nhập tình hình thực tiễn biệt nhằm tổ chức Đại hội.

Bạn đang xem: giấy mời đại hội chi bộ

Giấy chào Đại hội Chi cỗ - Mẫu 1

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ………

CHI BỘ TRƯỜNG trung học cơ sở ………

SỐ: /GM-VTS

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY MỜI

Kính gửi: ………………………….............................................

Thực hiện nay Điều lệ Đảng nằm trong sản VN.

Thực hiện nay công văn số………. ngày …… của Đảng ủy phường ….. về sự Đại hội những chi cỗ hạ tầng nhiệm kỳ 20….-20….

Thực hiện nay chỉ dẫn số: ……… ngày …. của Đảng ủy phường … về tổ chức triển khai đại hội những chi cỗ trực nằm trong Đảng cỗ phường.

Được sự đồng ý của Ban thông thường vụ Đảng ủy Đảng cỗ phường …….

Chi bộ…… tổ chức triển khai đại hội chi cỗ đợt loại …. nhiệm kỳ 20…-20…..

Thời gian: ………………………………………………………………

Địa điểm: ………………………………………………………………

Trân trọng kính chào đại biểu về dự đại hội, nhằm đại hội thành công xuất sắc chất lượng đẹp mắt.

Rất vinh dự được đón tiếp!

….. ngày … tháng…. năm 20…

Thay mặt mũi chi bộ:

Bí thư

Giấy chào dự Đại hội Chi cỗ - Mẫu 2

ĐẢNG UỶ XÃ ...............

CHI BỘ TRƯỜNG ..............

Số: .....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

...., ngày....tháng....năm...

GIẤY MỜI
Về việc dự Đại hội Chi cỗ nhiệm kỳ ......... - .......

Được sự tán thành của Đảng ủy xã ................., Chi cỗ ............................ tổ chức triển khai Đại hội Chi cỗ Nhiệm kỳ .........-.................; Đại hội nhằm mục đích nhận xét tổng kết Nghị quyết của Chi cỗ nhiệm kì ............-......... và xây đắp Nghị quyết của Chi cỗ nhiệm kì .......-.......

* Thành phần:

- Tại xã trân trọng kính mời:

+ Thường trực Đảng ủy, túc trực Hội đồng quần chúng, túc trực Ủy ban quần chúng, túc trực UBMTQ xã, Ban công an.

- Tại ngôi trường kính mời:

+ Toàn thể đảng viên đang được sinh hoạt bên trên chi bộ

+ Đảng viên tiếp tục về hưu và gửi ngôi trường nhập năm học tập ………....... - ..........

* Thời gian: Một buổi, kể từ .......... giờ, ngày ....... mon ........ năm ......………….

* Địa điểm: Tại....................................................……………….……....

Kính mong chờ sự xuất hiện của quý đại biểu!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT;

TM. CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Giấy chào dự Đại hội Chi cỗ - Mẫu 3

ĐẢNG UỶ XÃ ...............

Xem thêm: Cách xem bóng đá trực tuyến miễn phí tại Ve Bo TiVi

CHI BỘ TRƯỜNG ..............

Số: .....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

...., ngày....tháng....năm...

GIẤY MỜI
Dự đại hội Chi cỗ nhiệm kỳ 2020-2022
-------

Được sự tán thành của Ban Thường vụ Đảng ủy phường...........; Chi cỗ ngôi trường Tiểu học tập ............. tổ chức triển khai Đại hội Chi cỗ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC...................

1.Triệu tập: Toàn cỗ đảng viên nhập chi cỗ về dự Đại hội chi cỗ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Nội dung: Dự đại chi cỗ nhiệm kỳ 2021 - 2026

3. Thời gian: 01 buổi, chính thức nhập khi 7h40, ngày.........................

4. Địa điểm: Phòng Hội đồng giáo dục và đào tạo ngôi trường Tiểu học tập ...........

Ghi chú: Khi chuồn lưu giữ đem theo gót thẻ đảng viên./.

Nơi nhận:

- Các đảng viên;

- Lưu chi cỗ.

T.M CHI BỘ

BÍ THƯ

(đã ký)

Giấy chào dự Đại hội Chi cỗ - Mẫu 4

ĐẢNG BỘ HUYỆN...............

ĐẢNG ỦY CQ CHÍNH QUYỀN .........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: .....................

............., ngày....tháng....năm...

GIẤY MỜI
Dự Đại hội Chi cỗ nhiệm kỳ ......... - .....….

Thực hiện nay plan số….., ngày…………. của Ban thông thường vụ thị xã ủy ……….; Thực hiện nay kế tiếp hoạch………… của Đảng ủy phòng ban tổ chức chính quyền “Tổ chức Đại hội chi cỗ trực nằm trong Đảng ủy nhiệm kỳ ……

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY HUYỆN

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

1. Thành phần

- Đại diện túc trực thị xã ủy;

- Đại diện chỉ dẫn và nhân viên phụ trách cứ nghành nghề Ban tổ chức triển khai Huyện ủy;

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ;

- Các túng thiếu thư Chi cỗ trực nằm trong thị xã ủy;

2. Thời gian: chính thức nhập lúc…..ngày…..tháng…. năm…………

3. Địa điểm:…………………………………………………….

4. Nội dung: Dự đại hội điểm Chi Sở ……………………

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT;

Xem thêm: truyện ngôn tình ngược he hiện đại tổng tài

TM. CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Download

  • Lượt tải: 5.032
  • Lượt xem: 36.169
  • Dung lượng: 265,7 KB

Chủ đề liên quan