queen là gì

Bản dịch của "queen" vô Việt là gì?

en

volume_up

queen = vi tỏ đi ra kênh kiệu

Bạn đang xem: queen là gì

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

queen {động}

VI

 • trầm trồ kênh kiệu
 • trầm trồ bản thân là kẻ quan tiền trọng

volume_up

queen {danh}

VI

 • bà chúa
volume_up

Snow Queen {danh (r)}

VI

 • Bà chúa Tuyết

Bản dịch

EN

queen [queened|queened] {động từ}

volume_up

1. kể từ ngữ cũ

queen

trầm trồ kênh kiệu {động} (phụ nữ)

EN

Xem thêm: xà phòng rơi rồi kìa chap 1

queen {danh từ}

volume_up

queen

EN

Snow Queen {danh kể từ riêng}

volume_up

1. truyền thuyết học tập

Snow Queen

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "queen":

queen

English

 • fag
 • faggot
 • fagot
 • fairy
 • female monarch
 • king
 • nance
 • pansy
 • poof
 • poove
 • pouf
 • queen mole rat
 • queen regnant
 • queer
 • tabby

cách vạc âm

Hơn

Duyệt qua loa những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • quarterdeck
 • quarterfinal
 • quarters
 • quarterstaff
 • quartic
 • quartz
 • quasar
 • quatrain
 • quay
 • queasy
 • queen
 • queer
 • quell
 • querulous
 • query
 • question
 • questionable
 • questioning
 • queue
 • quibble
 • quick

Động từ Chuyên mục phân chia động kể từ của bab.la Chia động kể từ và tra cứu vãn với thể loại của bab.la. Chuyên mục này bao hàm cả những cơ hội phân chia động kể từ bất qui tắc. Chia động từ

Treo Cổ Treo Cổ Quý Khách ham muốn ngủ giải lao vì thế một trò chơi? Hay mình muốn học tập thêm thắt kể từ mới? Sao ko gộp cộng đồng cả nhị nhỉ! Chơi

Xem thêm: tả một đồ chơi mà em yêu thích lớp 4