skip là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈskɪp/

Danh từ[sửa]

skip /ˈskɪp/

 1. (Thể dục, thể thao) Đội trưởng, thủ quân.
 2. Ông bầu.

Danh từ[sửa]

skip /ˈskɪp/

Bạn đang xem: skip là gì

Xem thêm: possible là gì

 1. Thùng lồng (để gửi người, dụng cụ tăng và giảm hầm mỏ).
 2. (Như) Skep.
 3. Sự nhảy nhót, sự nhảy cà tửng.
 4. Sự nhảy thừng.
 5. Nhảy, quăng quật quãng.
  to skip from one subject vĩ đại another — đang được chuyện nọ nhảy (rọ) thanh lịch chuyện kia
  he skips as he reads — Khi gọi, anh ấy quăng quật quãng
 6. Nhảy lớp.
 7. (Từ lóng) Chuồn, lủi, lên đường rơi rụng.

Ngoại động từ[sửa]

skip ngoại động từ /ˈskɪp/

 1. Nhảy, quăng quật, quên.
  to skip a passage — nhảy một đoạn
  to skip a form — nhảy một lớp
  to skip the descriptions — quăng quật ko gọi những đoạn mô tả, quên ko gọi những đoạn tả

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "skip". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /skip/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
skip
/skip/
skip
/skip/

skip /skip/

 1. (Kỹ thuật) Xe kíp; thùng kíp.

Tham khảo[sửa]

 • "skip". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)