skirt là gì

/skɜːrt/

Thông dụng

Danh từ

Váy phụ nữ; phần váy của áo đầm
Vạt áo (phần của áo lâu năm hoặc vật đem khác; áo đuôi tôm..)
Đàn bà, phụ nữ (con gái hoặc thiếu nữ trình bày chung; được xem (như) những đối tượng người sử dụng tình dục)
Cô gái, người thiếu nữ bị coi giống như các đối tượng người sử dụng tình dục
Tấm chắn
( số nhiều) như outskirts
on the skirts of the wood
ở rìa rừng
Phần treo mặt đáy của tàu đệm ko khí

Ngoại động từ

Đi men bờ, lên đường dọc từ mép, lên đường quanh; ở dọc từ mép
to skirt the coast
đi dọc từ bờ biển
road skirts (round) wood
con lối đi vòng mép rừng
skirt round something
nói vòng vo; trình bày xung quanh co

hình thái từ

  • V-ing: skirting

Cơ khí & công trình

hình trụ rỗng
vòng bao

Môi trường

sự tạo ra viền
phần thân thiết dưới

Nguồn không giống

  • skirt : National Weather Service

Xây dựng

biên lề
góc gờ

Điện tử & viễn thông

bờ ria (trên dàn phóng)

Điện

chụp lồng
tán lồng

Kỹ thuật cộng đồng

đường gờ
gờ
mép
ống bọc
rìa
riềm
sự tạo ra khung
viền
vỏ

Kinh tế

cánh mạc
cơ hoành

Nguồn không giống

  • skirt : Corporateinformation

Cơ - Điện tử

Thân pittông, gờ, viền, rìa

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
brim , brink , fringe , hem , margin , outskirts , perimeter , periphery , purlieus , rim , skirting , verge , culottes , dirndl , dress , hoop , kilt , midi , mini , pannier , petticoat , sarong , tutu , edge , environs , outskirt , suburb
verb
bound , define , edge , flank , fringe , hem , lie along , lie alongside , margin , rim , surround , verge , burke , bypass , circumnavigate , circumvent , detour , dodge , duck , elude , equivocate , escape , evade , hedge , ignore , sidestep , skip , steer clear of , go around , avoid , border , brim , envelope , periphery

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: skirt là gì

Xem thêm: Cách xem bóng đá trực tuyến miễn phí tại Ve Bo TiVi

NHÀ TÀI TRỢ